Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Cyklostezky

Interpelace VELEK-Jancik_cyklostezky 22.3.2007

Starosta  Dr. Milan Jančík (ODS)

Vážený pane starosto,

Přes vaše volební sliby, že Praha 5 „byla dobrá a bude nejlepší adresa“ lze prokázat, že vámi vedená Rada nesplnila za minulé volební období 2002-2006 své volební prohlášení (cituji) „Vybudujeme systém propojených cyklostezek od Smíchovského nádraží  a ostatních okrajových stanic metra (Radlická, Jinonice) na celém území městské části“.  Podle našich informací MČ Praha 5 nevydala v posledních letech na cyklodopravu žádné prostředky a vaše nová koaliční Rada se nestydí v roce 2007 veřejnosti dát nový slib, že za 4 roky „Ve spolupráci s hl. m. Praha a odbornou veřejností připravíme „Projekt realizace cyklotras a cyklostezek v Praze 5“.

Tento projekt cyklo-generelu by měl být připraven za několik měsíců při investicích cca 200 tis. Kč. Pro srovnání např. MČ Praha 4 má generel od roku 2001 a investuje do cyklodopravy přes 6 mil Kč ročně! O rozvoji cyklodopravy byste se mohl poučit od partnerských měst Berlína a Vídně (http://kolari.olomouc.com/viden/vienna.html). Další ostudou je že  Praha 5 je „bílým místem“ na trase prestižní cyklostezky Praha‑Vídeň, že na svém území blokuje projektovou nepřipraveností rozvoj páteřních a hlavních cyklostezek (I. a II. třídy) budovaných MHMP a že je pro cyklisty dosud nezprůjezdnila „pěší zónu“ Anděl, a dokonce že i řada nových staveb vytváří nové cyklistické bariery (např. lávka na Barrandově).

Aby Zastupitelstvo překonalo zaostávání Prahy 5 v oblasti cyklodopravy, žádáme veřejně vás a koalici o ustavení pracovní skupiny zastupitelstva pro cyklodopravu s vyváženým poměrem motivovaných členu (zastupitelů koalice, opozice a odborné veřejnosti s hlasem rozhodujícím v poměru 2:2:3 např. ve složení Ing.Petr Horák předseda, RNDr.Jan Martinec místopředseda, Ing.Ondřej Velek, Jitka Matoušková, 3 zástupci NNO) a dále s členy zainteresovaných stran s hlasem poradním (pracovníci dopravy, ŽP, ÚP, TSK, policie apod.).

Žádáme Vás dále, abyste přes odbory dopravy, životního prostředí a územního plánování zajistil zveřejňování a veřejné projednávání projektové dokumentace s vyznačenými „cyklostezkami/trasami“ ve všech urbanistických studiích na MČ (např. Košíře, Jinonice, pěší zóna Anděl viz - www.mezibudovami.cz).

Dále Vás žádám o konkrétní odpovědi na otázky:

1/ Kdy, jaká částka a z které kapitoly rozpočtu MČ bude počátkem roku 2007 vyčleněna na přípravu Generelu cyklotras/stezek Prahy 5?

 

2/ Jaké částky budete prosazovat do rozpočtu na cyklotrasy/stezky v letech 2008-10?

 

3/ Vytvoříte ještě na rok 2007 nový grantový program pro NNO na rozvoj cyklodopravy (např. na propagaci cyklodopravy, pilotní projekty, půjčovny a úschovny kol Bike+Ride, zklidňování dopravy, semináře apod.?

 

4/ Dáte souhlas s vytvořením pracovní skupiny zastupitelstva pro cyklodopravu Prahy 5 s pravomocemi řídit projekt přípravy a provádění cyklogenerelu?

 

5/ Umožní koalice opozičním zastupitelům a odborné veřejnosti v Pražské Pětce a na webu MČ publikovat články o cyklodopravě Prahy 5?

Vaše odpovědi a kroky Rady vyhodnotíme na veřejném semináři Klubu SZ 14.5. (od 18:00), na který vás i další zastupitele tímto zveme.

Ing. Ondřej Velek, 

Klub Strany zelených ZMČ Prahy 5

Ondrej.velek@zeleni.cz

Odpověď

Věc:  Interpelace – cyklostezky

Pane inženýre,

pro problematiku cyklostezek a cyklotras byla Radou MČ Praha 5 usnesením č. 15/485/2007 dne 13.4.2007 jmenována koordinátorka projektů cyklistické dopravy pí Jitka Matoušková, předsedkyně výboru pro životní prostředí. Supervizí projektů cyklistické dopravy na území městské části Praha 5 byl pověřen Ing.Petr Horák, 1. zástupce starosty.  S otázkami k této problematice se prosím obracejte na ně.

K vašim otázkám, které jsem konzultoval s pí Jitkou Matouškovou:

1/ Kdy, jaká částka a z které kapitoly rozpočtu MČ bude počátkem roku 2007 vyčleněna na přípravu Generelu cyklotras/stezek Prahy 5?

 Na přípravu generelu bude vyčleněna částka cca 200 000 Kč a to z kap. 0205 § 3745 pol. 6121.

2/ Jaké částky budete prosazovat do rozpočtu na cyklotrasy/stezky v letech 2008-10?

Částka zatím nebyla stanovena,  bude  odpovídat  rozpracovanosti projektu cyklogenerelu MČ Praha 5, který bude zadán ještě během I. pololetí letošního roku.

3/ Vytvoříte ještě na rok 2007 nový grantový program pro NNO na rozvoj cyklodopravy (např. na propagaci cyklodopravy, pilotní projekty, půjčovny a úschovny kol Bike+Ride, zklidňování dopravy, semináře apod.?

V letošním roce pravděpodobně ne. Jeho příprava je v kompetenci koordinátory pí J.Matouškové.

4/ Dáte souhlas s vytvořením pracovní skupiny zastupitelstva pro cyklodopravu Prahy 5 s pravomocemi řídit projekt přípravy a provádění cyklogenerelu?

Pracovní skupina již byla vytvořena, jejími členy, vedle vás,  jsou L. Herold, P. Horák, A. Kohout, H. Heissler, Z. Rygl, J. Martinec.  Vedle těchto členů zastupitelstva se jednání zúčastňují i zástupci veřejnosti.

5/ Umožní koalice opozičním zastupitelům a odborné veřejnosti v Pražské Pětce a na webu MČ publikovat články o cyklodopravě Prahy 5?

Koalice nebrání zastupitelům publikovat v Pražské pětce, či na webu městské části. Pro publikování se obracejte na tiskového  mluvčího  Bc.Jana Šlajse.

S pozdravem

JUDr.Milan Jančík, MBA

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534