Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Pražská pětka

Interpelace

Vážený pane starosto,

Pražská pětka nese v záhlaví oznámení „Měsíčník Městské části Praha 5“. Zalistováním v číslech z minulých let je ale zřejmé, ze publikovat v ní mohou pouze někteří vyvolení. Například mně za 8 let mého působení v zastupitelstvu bylo dovoleno zveřejnit celkem 3 600 znaků včetně mezer, tedy necelou čtvrtinu jedné stránky v časopise. Dávám proto návrh, jak tento žalostný stav zlepšit. Osobně vidím dvě možnosti:

1.      Umožnit všem zastupitelům publikovat své názory, například tím, že autor úvodníku se bude losovat ze všech zastupitelů, nebo

2.      Změnit podtitul časopisu podle skutečného stavu tedy například na „věstník starosty a jeho věrných“.

S pozdravem

 

V Praze dne 22. 3. 2007

 

RNDr. Milan Macek, CSc.

Odpověď

Adresát:

RNDr. M. Macek, CSc.

Datum:

20.4.2007

Vyřizuje/linka:

R. Pavlásková / 507

Č.j.:

ZSTH/01/2007/05/KMČ

Věc: Odpověď na interpelaci  

Vážený pane kolego,

v odpovědi na Vaši interpelaci se musím jako člen rady, který má ve své kompetenci supervizi Pražské pětky,  kategoricky ohradit proti Vámi vytvářenému mýtu, že Pražská pětka je „věstník starosty a jeho věrných“.

Demytologizujme:

Ani já, ani redakční rada, ani společnost, která pro MČ zajišťuje výrobu Pražské pětky,  jsme nezaregistrovali žádnou žádost o uveřejnění Vašeho příspěvku od zvolení nového zastupitelstva  do současné doby. Vy sám jste byl dvakrát požádán jako předseda dvoučlenného klubu zastupitelů o vyjádření k aktuálním otázkám. Poprvé v prosincovém čísle k budoucnosti Prahy 5, podruhé k rozpočtu městské části. Oba příspěvky byly uveřejněny, druhý s vaší fotografií. To, že nešlo o náhodný jev, značí poslední jednání redakční rady, která se shodla,  že v červnovém čísle bude větší materiál o cyklostezkách a cyklotrasách na Praze 5 včetně stanovisek jednotlivých politických klubů. Opoziční zastupitelé se krom toho několikrát vyjádřili v Pražské pětce v rámci rubriky „kauza“.  Většina koaličních zastupitelů – na rozdíl od Vás – neměla od voleb  příležitost se v Pražské pětce prezentovat. Opozice má svého zástupce v redakční radě.

Prosím Vás tedy, nevytvářejme dojem o nemožnosti opozice se prezentovat v Pražské pětce, když to není pravda.

O Vašem návrhu losovat ze všech zastupitelů o psaní úvodníku se na redakční radě hovořilo. Redakční rada tento návrh zamítla mimo jiné proto, že by šlo o nesmyslný model, kdy by se jeden zastupitel prezentoval v tomto roce a jiný až za tři roky.

Dle průzkumu veřejného mínění si čtenáři ani profily jednotlivých zastupitelů nepřejí (uvítalo by je jen devět procent dotázaných).

Pražská pětka není a věřím, že nikdy nebude politickým kolbištěm, ale informačním médiem o dění na Praze 5. Z tohoto důvodu je také  velmi kladně hodnocena obyvateli naší městské části a je velmi čtena. Podle posledního průzkumu veřejného mínění ji čte pravidelně téměř polovina obyvatel. Další více než čtvrtina ji čte nepravidelně. Více než devadesát procent respondentů přitom kladně hodnotí jak vzhled, tak i kvalitu článků v Pražské pětce.

Z tohoto průzkumu taktéž vyplývá, že to hlavní, co by čtenáři uvítali, je  více informací o připravovaných projektech a v tomto duchu samozřejmě bude redakční rada jednat.

S pozdravem

Lukáš Herold

zástupce starosty MČ Praha 5

    

  

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534