Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Bytové domy Malvazinky

Interpelace „Bytové domy Malvazinky“

 

Růžena Peterková

Vážený pane starosto,

úřad Městské části Praha 5 vydal dne 26.9. 2006 stavební povolení, které dosud nenabylo právní moci, na výstavbu dvou bytových domů v Černochově ulici.

Při zahájení stavebního řízení bylo zainteresovaným stranám oznámeno, že se jedná o stavbu jednoho bytového domu o 7 nadzemních podlažích s obytným podkrovím celkem se 16ti byty. Následně bylo údajně Odborem územního rozhodování oznámeno, že došlo k chybě a při ústním jednání v rámci řízení v prosinci 2004 už se jednalo o dva bytové domy o devíti nadzemních podlažích a desátém ustupujícím, a dvou podzemních podlažích, celkem se 111 byty. V současnosti již je na reklamních letácích prezentováno 139 bytů a to ještě nemusí být konečný počet.

Žádám Vás v této souvislosti o vysvětlení, jak a kdy došlo ke změně projektu a to včetně změny investora.

Stavební pozemky od společnosti LUMA údajně odkoupila firma Homolka Delta a požádala o zápis do katastru. Od začátku územního řízení firma Homolka nikde oficiálně nefigurovala. Přesto žádala za společnost LUMA a dostala zcela protiprávně povolení k níže zmíněným výkopům.V současné době firma Homolka již neexistuje a stal se z ní Geosan se sídlem Karlovo nám. 28 a  prodává již delší dobu byty v plánovaných domech, o kterých je výše řeč, aniž by měl platné stavební povolení – prodáno je údajně již přes polovinu bytů.

Celé řízení probíhalo velice zmatečně, mnohokrát byl porušen zákon a různé vyhlášky. Přes protesty a kvalifikované odvolávání se účastníků řízení, postupovalo vše ve stejném duchu až do vydání rozhodnutí o umístění stavby. V odvoláních účastníků řízení byly opakovaně vznášeny námitky proti pochybením (např. chyby v číslech dotčených pozemků, protokol o ústním jednání plný chyb a nepřesností, atd.) a podjatosti úředníků při řízení, proti nedostatečnosti příjezdových komunikací, nesprávnému výpočtu koeficientu zastavěnosti a tudíž předimenzovaným návrhům zástavby, nedostatku parkovacích míst, opomenutí velkého počtu účastníků řízení, nedostačující a chybná vyjádření různých orgánů, vše marně.

Jedna ze zásadních námitek se týká tzv. koeficientu zastavěnosti. Všechny domy v okolí mají šest pater.

Jenom zvýšením na deset pater, tedy na těch dvakrát čtyřech patrech při prodejní ceně jednoho parta zhruba třiadvacet milionů korun, se tržby Geosanu významně zvýší a společnost Geosan vydělá navíc 200 milionů korun.

Zásadním problémem znemožňujícím realizovat stavbu v navrženém objemu je nedodržení závazných koeficientů zastavitelnosti dotčeného území. Nedodržení těchto koeficientů ze strany investora bylo účastníky řízení opakovaně a naléhavě namítáno v průběhu územního řízení, avšak správní orgán se opíral  o chybný a pravděpodobně záměrně zkreslený posudek v této věci vypracovaný tehdejším investorem, což odporuje §37 stavebního zákona. Oponentský posudek renomovaného architekta Ing.arch. Stýbla, dlouhodobě působícího v této odborné oblasti, který nechali zpracovat účastníci řízení a který jednoznačně prokázal zcela zásadní nesprávnost posudku investora, nebyl vzat správním orgánem územního řízení vůbec v úvahu. Zjednodušeně řečeno, pokud by se vyhovělo stanoveným požadavkům daným platným koeficientem zastavitelnosti daného území pak by to v praxi znamenalo zmenšení zastavěné plochy o zhruba polovinu oproti předloženému projektu. Popsaný postup vzbuzuje podezření, že správní orgány územního řízení postupovaly v této věci podjatě a zcela ignorovaly zásadu materiální pravdy.

Proč ÚMČ nenechal vypracovat nezávislý a objektivně zpracovaný posudek, který by zjistil pravdivý stav věcí?

V první polovině roku 2006 byla vydána tři stavební povolení na vodovodní řad, kabelové rozvody a teplovod a kanalizační stoku – všechna protiprávně, neboť zahájení stavebních  řízení k těmto stavbám a oznámení vydání stavebního povolení nebylo vyvěšeno na úřední desce. Tyto stavební práce již byly provedeny.

Proč jste toto oznámení nezveřejnili?

 

Můžete podat alespoň touto cestou vysvětlení, proč v lednu 2007 byly již na pozemku v Černochově ulici prováděny různé stavební práce související s přípravou staveniště – umístění mobilních buněk, vykácení některých stromů a keřových porostů bez povolení, přesto, že stavební povolení není pravomocné? Tyto skutečnosti byly občany oznámeny příslušným odborům ÚMČ, zatím bez odezvy.

Proč má navrhovatel stavby – firma Geosan - plnou podporu vedení Prahy 5 před vlastními občany  O jaký veřejný zájem se zde jedná?  

Oč běží dokazuje, mimo jiné, mimořádná inzertní příloha MF DNES 26.září 2006, kde se vychvalují tyto plánované stavby v textu dodaném radnicí Prahy 5 (jsou tam nazývány Malvazinky: bytové domy u Košířského parku a je tam uvedena řada nesmyslů). O úzkých kontaktech radnice s touto firmou svědčí minulý měsíc opět oživený problém revitalizace osady Buďánka. Tato firma prý má dále od Prahy 5 dostat další možnost získat pozemky na výstavbu bytových domů mezi ulicemi Plzeňská a Vrchlického v Košířích.

Z uvedených skutečností je zcela na místě úvaha o nutnosti nezávislého a objektivního prošetření všech výše uvedených podezření, aby se vyloučila dnes již obecně panující domněnka o zkorumpovanosti některých úředníků nebo i politiků v Praze 5.

 

V Praze dne 15. 2. 2007

 

Růžena Peterková, členka zastupitelstva  Prahy 5(za KSČM) 

Odpověď

V Praze dne 14. března 2007

Věc: Interpelace  -  Bytové domy Malvazinky

Vážená paní zastupitelko,

již na jednání zastupitelstva jsem  sdělil, že tato problematika se týká výhradně přenesené působnosti státní správy - stavba probíhá na soukromém pozemku a tudíž mi nepřísluší se jakkoli vyjadřovat. Obraťte se na odbory, které správní řízení zajišťují.

           

           

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534