Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Úhrada poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s.

Pan

JUDr. Milan Jančík

starosta  MČ Praha 5

  

                                                                                                         V Praze dne 15.2.2007

Věc : Interpelace ve věci úhrady poměrné části vymožených pohledávek

         Agenturou Praha 5,a.s.      

 

 

Pane starosto,

      žádám Vás o předložení podrobné písemné zprávy  o provádění úhrad poměrné části vymožených pohledávek Agenturou Praha 5, a.s. na účet(y) MČ Praha 5 , ato včetně data připsání na účet(y) MČ Praha 5 v letech 2004, 2005 a 2006, případně proběhla-li již nějaká platba v roce 2007.

Děkuji za odpověď

                      

                                   Ondřej Gál

                                zastupitel MČ Praha 5                

         

Odpověď

V Praze dne 14. března 2007

Věc:  Interpelace   ve  věci   úhrady   poměrné   části   vymožených  pohledávek   Agenturou Praha 5,a.s.      

Vážený pane zastupiteli,

je připravena dohoda o započtení vzájemných pohledávek mezi městskou částí a Agenturou Praha 5. V současné době jsou vymáhány pohledávky za roky 2003 – 2004. Další pohledávky nebyly společnosti Agentura Praha 5 poskytnuty. Jakmile budou tyto prostředky vzájemně vyúčtovány, budou teprve poskytnuty další pohledávky, pokud se takto rozhodneme. Zároveň je zadržována dvouletá odměna za činnost Agentury – je to 1 %, které jsme odebrali správním firmám za preventivní činnost. Odměnu jsme nevyplatili do doby, než proběhne vzájemné vyúčtování první části pohledávek, které MČ v rámci smluvního vztahu s Agenturou předala Agentuře.

           

Vyúčtování postoupených pohledávek Agentury Praha 5 a městské části Praha 5:

Postoupené pohledávky do 31.12.2004

Období do roku 2003……………………………………………...48 992 574 Kč

Období od 1.1.2004 do 31.12.2004 …............................................14 201 482,5 Kč

Celkem …………………………………………………………....63 194 056,5 Kč

Částka zinkasována na pohledávky 2003-2004…………………...29 088 427 Kč

Zápočtem ze dne 14.6.2005 je vypořádáno ………………………11 102 307 Kč

MČ P5 má na svém účtu 6 661 383 Kč  (60%)

AP5                                  4 440 923 Kč  (40%)

Částka k zápočtu  29 088 427 - 11 102 307 = 17 986 120Kč

60% MČ                                                                                  40% AP5

z 17 986 120= 10 791 672 Kč                                                 z 17 986 120= 7 194 448 Kč

pro  zápočet roku 2005- 2006  je na účtech MČ P5 = 5 230 928 Kč

Zbytek z toho 5 560 744 Kč je na účtu AP5- tato částka bude vyúčtována  a započtena následovně:

MČ P5 má AP5 zaplatit odměny na základě uzavřené Mandátní smlouvy, a to za roky 2005 a 2006 v celkové výši 3 500 322 Kč ( OSB za byty 2 412 048 Kč, OOA za nebytové prostory 1 088 274 Kč)

Vzhledem k tomu, že odměna za nebytové prostory je v řízení, bude na účet MČ P5 zaplaceno 3 148 696 Kč

Přehled zápočtu :

Pro rok 2005 – 2006 je na účtech MČ    5 230 928 Kč, z toho 40% pro AP5  2 092 371 Kč

Odměna na základě Mandátní smlouvy pro AP5 za byty 2005 – 2006            2 412 048 Kč

Závazek MČ P5 vůči AP5                                                                                 4 504 419 Kč

 

Závazek AP5vůči MČ P5 60 %                                                                          7 653 115 Kč

 

Celkem pro MČ Praha 5                                                                                 3 148 696 Kč

           

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534