Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Oprava 73 domů za využití dotace z EU

Pan

Bc. Jan Smetana

zástupce starosty

MČ Praha 5  

 

  

                                                                                                   V Praze dne 15.2. 2007

  

¨

Věc : Interpelace ve věci plánované akce opravy 73 domů za využití dotace z EU

 

  

Pane místostarosto Smetano,

    žádám Vás touto interpelací  o podání písemné informace  týkající se plánované rekonstrukce  73 domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Prah 5 za použití dotace z fondů EU,

respektive stavu projednávání žádosti o udělení předmětné dotace., včetně nákladů spojených s vyjednáváním dotace.

   Rovněž vás žádám o sdělení, na způsob využití částky plánované v rozpočtu  pro rok 2007 ve výši 25 mil. Kč pro účely plánované akce.

Děkuji za odpověď

                          Ondřej Gál

                       zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

V Praze dne 14. března 2007

Věc:  Interpelace ve věci plánované akce opravy 73 domů za využití dotace z EU

 

Vážený pane zastupiteli,

žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekty realizované v rámci Evropského fondu soudržnosti byla podána v 05/ 2005 v ČR a 6.8.05 zaslána do Bruselu, kde byla zařazena do zásobníku čekajících projektů.

Rok 2007 byl určen pro realizaci projektů v oblasti životního prostředí a náš projekt byl zařazen do jeho Operačního programu.

Na základě Nařízení Rady EU č. 1083/2006 o obecních ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v souladu s Nařízením  Rady č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti byla MČ Praha 5 vyzvána dopisem MŽP ČR č.j.: 89595/ENV/06 20800/3330/06 ze dne 5.1.07  k aktualizaci podané žádosti, respektive k přepracování finanční a ekonomické analýzy podle nových kritérií stanovených EK, k aktualizaci finančního plánu a časového harmonogramu prací.

Aktualizaci žádosti včetně celkových úprav jejích příloh firmou ing. Zdeněk Stojan Projekt-servis, 5.května 62/798, Praha 4 schválila RMČ Prahy 5 na svém 6. zasedání dne 13.2.2007 pod č. usnesení 6/183/2007 pod bodem I.1

Přepracovaná žádost včetně finanční a ekonomické analýzy s aktualizovaným finančním plánem a upravenou studií proveditelnosti s aktualizovanými výstupy, přepočítaným rozpočtem a aktualizovaným harmonogramem byla projednána a odsouhlasena MŽP a dne 28.2.2007 odeslána do Bruselu pod názvem „Zlepšení ovzduší v Praze 5“.

K využití výdaje na „Zlepšení ovzduší v Praze 5“ s využitím dotací z fondů EU ve schváleném rozpočtu pro rok 2007 ve výši 25 mil. Kč  mohu sdělit, že finanční objem je určen na úhradu předprojektových prací – zaměření objektů, stavebně technických průzkumů, na zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé objekty až do stádia zadávací projektové dokumentace v podrobnostech prováděcích projektů, dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu předepsaném zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a směrnicemi EU, inženýrské činnosti spojené s obstaráváním stavebních povolení pro jednotlivé objekty. Zadání výkonu zadavatelských činností při výběru zhotovitele projektových prací schválila RMČ Praha 5 na svém 6. zasedání dne 13.2.2007 pod č. usnesení 6/183/2007 pod bodem I.2.

           

S pozdravem

                                                           JUDr.Milan Jančík

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534