Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Dopravní napojení budov ČSOB

25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018

Interpelace číslo 1

JUDr. Tomáš Homola
Radní ÚMČ Praha 5

Věc: Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu

Vážený pane radní,

 

obracím se na vás jako na radního pro dopravu ve věci dopravního napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na stávající dopravní infrastrukturu.

 

V souvislosti se stavbou nových budov ČSOB vznikne komunikace, která propojí ulice Výmolova a Kutvirtova. To by umožnilo, aby řidiči, směřující od nové budovy ČSOB do centra města, nenajížděli na Radlickou na světelné křižovatce, ale zkracovali si cestu ulicemi Výmolova kolem školy pro sluchově postižené  - Kutvirtova - K Závěrce - Kesnerka - Pod Kesnerkou - Ke Koulce. I v opačném směru by se řidiči mohli vyhýbat přeplněné Radlické a přijíždět ulicemi Křížová - Na Konvářce - Pod Děvínem - Kroupova - Kutvirtova - Výmolova. V obou směrech by tak enormě zatěžovali rezidenční čtvrti na Brabenci a Dívčích Hradech. Oprávněné jsou i obavy místních obyvatel, že nová spojka bude nasávat i dopravu z Radlické, plíživě promění ulice v rezidenční čtvrti na Brabenci a Dívčích Hradech v tranzitní dopravní tepny a že nerespektování zákazu průjezdu a omezení rychlosti bude mít v této jedinečné lokalitě fatální dopad na kvalitu života obyvatel.

 

Místní občanský Spolek Dívčí hrady dohromady přistupuje k obavám konstruktivně, proto:

 • vytipoval riziková místa, kde nárůst intenzity dopravy vytváří kolizní situace,
 • identifikoval rizika, která vzniknou otevřením nových budov banky a zprovozněním napojení ulic Výmolova-Kutvirtova,
 • požaduje umístění radaru na měření rychlosti, který by v ideálním případě hlídal i dodržování omezení průjezdu,
 • inicioval dopravní studii podporující úpravy, které povedou ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců.

 

Spolek také navrhl řešení dopravní situace:

 • Upravit dopravní značení u problematických míst. Křižovatku Ke Koulce/Radlická upravit značením tak, aby autobus MHD nemohl být zablokován při vjíždění do křižovatky, kde pak pokračuje v jízdě v levém pruhu směr Anděl.
 • V ústí ulic Výmolova x Kutvirtova umístit značku přikazující jízdu vlevo směr Radlická. Tím (a důslednou kontrolou) se sníží atraktivita této komunikace a prospěje se i škole pro neslyšící. Tento návrh byl i konzultován s ČSOB s pozitivním výsledkem.
 • Stavebně upravit chodník u přechodu/zastávky MHD 231 Dívčí hrady tak, aby bylo nemožné autobus objet, je-li v zastávce, jako prevence nehod za účasti chodců.
 • V křižovatce Kutvirtova/K závěrce/Kroupova upravit značení tak, aby bylo zřejmé, která silnice je hlavní, případně řidičům připomenout přednost zprava.
 • Umístit do oblasti úsekové měření rychlosti, které vynutí dodržování omezeného průjezdu a  dodržování sníženého rychlostního limitu.

 

Ptám se vás, pane radní:

 1. Zasadíte se o to, aby dopravní řešení byla co nejšetrnější vůči lokalitě Dívčích hradů?
 2. Zda a jak byly zapracovány návrhy na řešení dopravní situace od místních obyvatel?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                V Praze dne 19. 6. 2018

 

--

Zdroje:

https://www.divcihradydohromady.cz/

https://www.facebook.com/zijemenakopci/photos/a.711963575546446.1073741827.708770322532438/1700

207023388758/?type=3&theater

https://www.facebook.com/zijemenakopci

 

14. 4. 2018

dodržování by podle našeho názoru vyřešil úsekový radar, který zajistí dodržování rychlostního limitu a zároveň jasně dokáže, zda vozidlo projíždělo nebo zda tam byl někdo např. na návštěvě, v restauraci apod. . . . Nejsme dopravní odborníci, ale toto se jeví jako elegantní a účinné řešení . . .

 

obecně se dá říct "apelujte na vaše zastupitele" . . . My jsme v první fázi chtěli aby jste se o chystaném napojení od nové ČSOB na Kutvirtovu věděli. Dále chceme aby město vědělo, že se zajímáme o místo kde žijeme a město v nás má konstruktivního a kritického partnera. Komunikujeme s Bankou i odborem dopravy a snažíme se aby např. u výjezdu na Kutvirtovu byl přikázaný směr vlevo zpět na Radlickou. Dále v obecné rovině chceme snížit atraktivitu kopce coby tranzitu. /apelace na vymáhání dodržování rychlostního limitu i omezeného průjezdu-což by řešil úsekový radar, dále zpřehlednění křižovatky Kutvirtova-K Závěrce-Kroupova atd. dále jasné preferování busu MHD a stavební úprava chodníku tam, kde to dává smysl, aby nebylo možné autobus v zastávce předjet. atd. atd. . . . chodíme na zastupitelstvo a snažíme se v rámci našich možností upozorňovat na případná kritická místa. Každý dopis na magistrát, případně odbor dopravy MČ Prahy 5 MOC pomůže, neboť úředníci budou cítit tu naléhavost. Včera jsem měl jednání s panem Homolou /radní za dopravu/ a musím říct, že byl velmi vstřícný a snad i konkrétní kroky pomohou . . ., ale opakuji každý dopis/telefonát úřadům pomůže . . .

Odpověď

                                                   

Městská část Praha 5                                                                            

JUDr. Tomáš Homola                                                                       

radní MČ P5

                                                                                                   

 

                                                                                                                  Vážená paní

                                                                                                                  Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                                  členka ZMČ Praha 5

 

 

                                                                                                                   Praha 29. 6.2 018

 

 

 

Odpověď – Interpelace č. 1 – Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na

                                                   stávající dopravní infrastrukturu

 

 

 

Vážená paní magistro,

 

k Vámi podané interpelaci ve věci dopravního napojení nových budov ČSOB v Radlické ul. na stávající dopravní infrastrukturu uvádím na Vaše dotazy následující:

 

1)      Zasadíte se o to, aby dopravní řešení byla co nejšetrnější vůči lokalitě Dívčích hradů­?

 

 

Ano. A proto jsme i s tímto cílem zadali zpracování projektu na instalaci stacionárních měřičů rychlosti projíždějících vozidel s tím, že mezi vytipovanými místy je i  úsek v ul. Pod Kesnerkou. Současná pozice byla oproti předchozímu návrhu upravena na základě připomínky spolku Dívčí  hrady dohromady.

 

Současně však uvádím, že schválení dopravních opatření a dopravního značení jsou plně

v kompetenci přenesené působnosti (Odbor dopravy ÚMČ P5, Policie ČR a vlastník komunikace, kterým je hl. m. Praha), nikoliv orgánů samosprávy MČ P5.

 

2)      Zda a jak byly zapracovány návrhy na řešení dopravní situace od místních obyvatel?

 

 

Problematika s dopravní situací v oblasti Dívčích hradů, Závěrky a Kesnerky byla několikrát předmětem jednání Komise dopravní (na kterou Vás zvu) s tím, že má být zadána studie celkového dopravního a stavebně technického řešení těchto lokalit, jež budou hrazeny z rozpočtu MČ P5. S ohledem na proběhlá jednání se zástupci spolku Dívčí hrady dohromady předpokládám, že většina jejich připomínek bude do navrhovaných dopravních řešení zapracována.

 

 

 

 

 

Tato studie nebyla zahrnuta do rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2018, takže pokud nebudou vyčerpány schválené finanční prostředky, naskýtá se možnost zrealizovat studii za zbývajících finančních prostředků.

 

Opět však zdůrazňuji, že schválení dopravního značení a dalších úprav komunikační sítě nenáleží do působnosti samosprávných orgánů, ale působnosti přenesené.

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                           JUDr. Tomáš  H o m o l a

                                                                                            radní MČ Praha 5

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odpověď – Interpelace č. 1 – Dopravní napojení nových budov ČSOB v Radlické ulici na

                                                  stávající dopravní infrastrukturu

 

Vážená paní magistro,

 

k Vámi podané interpelaci č. 1 z 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne 19.6.2018  uvádím na Vaše dotazy následující:

 

 

1)      Zasadíte se o to, aby dopravní řešení byla co nejšetrnější vůči lokalitě Dívčích hradů­?

 

Ano. A proto jsme i s tímto cílem zadali zpracování projektu na instalaci stacionárních měřičů rychlosti projíždějících vozidel s tím, že mezi vytipovanými místy je i  úsek v ul. Pod Kesnerkou. Současná pozice byla oproti předchozímu návrhu upravena na základě připomínky spolku Dívčí  hrady dohromady.

 

Současně však uvádím, že schválení dopravních opatření a dopravního značení jsou plně v kompetenci přenesené působnosti (Odbor dopravy Ú MČ P5, Policie ČR a vlastník komunikace, kterým je hl. m. Praha), nikoliv orgánů samosprávy MČ P5.

 

 

2)      Zda a jak byly zapracovány návrhy na řešení dopravní situace od místních obyvatel?

 

Problematika s dopravní situací v oblasti Dívčích hradů, Závěrky a Kesnerky byla několikrát předmětem jednání Komise dopravní (na kterou Vás zvu) s tím, že má být zadána studie celkového dopravního a stavebně technického řešení těchto lokalit, jež budou hrazeny z rozpočtu MČ P5. S ohledem na proběhlá jednání se zástupci spolku Dívčí hrady dohromady předpokládám, že většina jejich připomínek bude do navrhovaných dopravních řešení zapracována.

 

 

 

 

 

 

 

Tato studie nebyla zahrnuta do rozpočtu MČ Prahy 5 na rok 2018, takže pokud nebudou vyčerpány schválené finanční prostředky, naskýtá se možnost zrealizovat studii ze zbývajících finančních prostředků.

 

            Opět však zdůrazňuji, že schválení dopravního značení a dalších úprav komunikační sítě

            nenáleží do působnosti samosprávných orgánů, ale působnosti přenesené.

 

 

 

 

            S pozdravem

 

                                                                                      

 

                                                                                      JUDr. Tomáš   H o m o l a

                                                                                             radní pro dopravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO:  o.s. Dívčí hrady dohromady

         MČ P 5 - Komise dopravy

         MČ P 5 - odbor dopravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534