Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Herbicid Roundup

25. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 6. 2018

Interpelace číslo 2

 

Martin Slabý

1. zástupce starosty ÚMČ Praha 5

 

Věc: Používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5

Vážený pane místostarosto,

 

obracím se na vás jako na radního pro veřejný prostor ve věci používání herbicidu Roundup na území MČ Praha 5. Glyfosát, který je základní účinnou látkou Roundupu a dalších prostředků proti plevelu, je od března 2015 podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace řazený mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina 2A). Monsanto tvrdí, že Roundup je pro člověka naprosto neškodný a biologicky plně rozložitelný. Z výsledků nezávislé studie však vyplývá, že bezpečná denní dávka je dvanáctkrát nižší, než množství které povolují zákony. A podle dalších studií víme, že v trávicím traktu se vstřebává cca 15-30 % této látky, která zůstává v tkáních, a že 6 z 10 obyvatel České republiky má ve svém těle přítomný glyfosát. Navíc se v rostlinách ukládá a není možné se ho zbavit omytím plodů.

 

Dále se z výzkumů nesponzorovaných Monsantem dozvíme, že glyfosát vede k výživovým deficitům i systémové toxicitě a je jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů vývoje mnoha chronických onemocnění. Inhibuje cytochrom P450 (CYP) – enzymy, které jsou zásadní pro zneškodnění toxických látek ze zevního prostředí. Omezení schopnosti těchto enzymů omezuje likvidaci škodlivých látek v organismu, a tak zvyšuje i jejich škodlivost. Negativní následky jsou pak zákeřné a projevují se pomalu v podobě zánětlivého poškození buněk celého organismu. Následkem jsou dnes nejběžnější onemocnění spojované se západním způsobem stravy, jako jsou onemocnění žaludku a střev, obezita, nemoci srdce, deprese, neplodnost, autismus, nádorová onemocnění a nebo Alzheimerova nemoc.

 

Co se týče množství použitých herbicidů, které neobsahují jen glyfosát, ale celý koktejl chemikálií, je množství použité v zemědělství řádově vyšší než použití ve městech a při údržbě veřejného prostranství. Nicméně právě ve městech je kontakt většiny obyvatel s těmito látkami mnohem intenzivnější na bázi denního pobytu a herbicidy mohou interagovat v prostředí nebo v lidském těle s dalšími látkami, které se již v znečištěném městském prostředí vyskytují. Musíme vzít v potaz malé děti nebo domácí mazlíčky. Déšť může spláchnout přípravek do vody a dále kontaminovat půdu. Navíc spolu s nežádoucí vegetací je ničena i vegetace žádoucí.

 

Jedním z předpisů, kterým se MČ může řídit, je směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady č. 128/2009, odst. (16): “Použití pesticidů může být zvláště nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, jako jsou například lokality Natura 2000 chráněné v souladu se směrnicemi 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na jiných místech, jako jsou veřejné parky a zahrady, sportoviště, rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště, a v těsné blízkosti zdravotnických zařízení jsou rizika vyplývající z vystavení vlivu pesticidů vysoká. V těchto oblastech by mělo být používání pesticidů omezeno na minimum, nebo zakázáno. Pokud se pesticidy používají, měla by být stanovena vhodná opatření pro řízení rizik a v prvé řadě by mělo být zvažováno používání pesticidů představujících nízké riziko a metod biologické ochrany".

 

Argument, že to bez roundupu nejde, neobstojí. Herbicidní přípravky lze nahradit vhodnějšími prostředky s přihlédnutím na konkrétní použití. Například pro hubení plevelů mezi dlažbou ve městě jsou tyto alternativy:

 • odstranění pomocí napařovacího zařízení, které pod vysokým tlakem opaří rostliny párou o teplotě 108 °C
 • odstranění ostrými kovovými kartáči na zametacím voze, speciálně určeném pro chodníky. Ty ze spár plevel vytrhají a vůz je nasaje do zásobníku
 • plevel se vytrhne
 • nebo prostě nedělat nic, zvlášť pokud tráva mezi dlažbou ničemu nevadí. Každá zeleň, která se zachytí na chodníku, tak nám může pomoci v létě lépe dýchat, protože zachytává dešťovou vodu a uvolňuje ji potom do ovzduší. Nemusíme sekat trávu úplně na nízko, protože zachytává lépe prach. Jak se v létě rozpaluje povrch chodníků a z města se stává výheň, tak za každou zeleň můžeme být nakonec vděční a být tolerantnější. Není potřeba vše likvidovat.

 

Pokud je na území MČ herbicid s označením Roundup používán například firmami provádějícími úklid a údržbu čistoty a zeleně, jsem pro úplný zákaz používání. Je zde namístě přiklonit se k institutu předběžné opatrnosti. Jde o naše zdraví a životy a je naprosto zbytečné se nechat vystavovat rakovinotvrným látkám.

Škodlivých vlivů na zdraví je v našem životním prostředí až dost a není třeba k nim přidávat další.

 

Ptám se vás, pane místostarosto:

 • Je na území naší MČ používán herbicid Roundup?
 • Pokud ano, v jakých lokalitách je používán?
 • Je používán na dětských hřištích, sportovištích a ve školních areálech?
 • Vzhledem k tomu, že na Praze 5 je stále ještě nějaká nezastavěná zemědělská půda, používají zemědělci na polích Roundup? Pokud ano, informují zemědělci o postřicích herbicidy, aby se kolem pole nepohybovali lidé, s dětmi na procházce nebo venčili své domácí mazlíčky?
 • Používají Roundup na území MČ Praha 5 Lesy hl. m. Prahy?
 • Pokud je Roundup na území MČ používán, dodržují firmy vykonávající úklid pro MČ zákon o rostlinolékařské péči (zákon č. 326/2004 Sb. v platném znění)?
 • Mají pracovníci, kteří tyto přípravky používají, a ti, kteří je řídí, ze zákona vyplývající osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin?
 • Jste ochoten se zasadit ještě teď nebo v příštím volebním období, pokud budete zvolen, za zákaz používání toxického Roundupu a začít používat šetrnější přístupy k údržbě zeleně a veřejného prostranství?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                V Praze dne 19. 6. 2018

Odpověď

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5                                               MARTIN SLABÝ

I. ZÁSTUPCE STAROSTY

                                                                      

 

Vážený paní

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

 

Praha, 02. 7. 2018                   

            

Odpověď na interpelaci ze dne 19. 6. 2018 – Používání herbicidu Roundap na území MČ Praha 5

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

odpověď na Vaši dlouhou interpelaci bude velmi krátká. Společnosti pracující pro MČ Praha 5 nikde nepoužívají k likvidaci plevele herbicid Roundup. Používáme moderní technologii propařování horkou párou. Nebojte, jsme si vědomi nežádoucích vlastností účinné látky herbicidu Roundap na životní prostředí a lidský organismus, proto, ač se Vám to nezdá, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně se snaží postupovat v poslední době velice šetrně a ekologicky k přírodě.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534