Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

metropolitní plán

24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 17. 4. 2018

 

Interpelace č. 2

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Jak a kdy hodlá MČ sbírat a vypořádat připomínky k Metropolitnímu plánu od občanů?

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci sběru a vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu od občanů. Nenašla jsem tuto informaci v dokumentu Harmonogram projednávání návrhu Metropolitního plánu.

 

Územní plán je závazný dokument územně plánovací dokumentace a je jedním z nejdůležitějších nástrojů územního plánování každé obce. Je základním koncepčním dokumentem obce, který kromě dalších důležitých věcí říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek. Vytvoření nového územního plánu zároveň s sebou nese velké příležitosti, ale také rizika a týká se každého občana.

 

Občané mají mít možnost se nejen s návrhem územního plánu seznámit, aby věděli, co se bude s jejich nemovitostmi a v jejich blízkém či vzdáleném sousedství dít. Mají také mít možnost změny v územním plánu připomínkovat. Městská část by jim v tom měla být nápomocna a proces by měl být co nejjednodušší. Z druhé strany má být cílem Městské části získat zpětnou vazbu od občanů, kteří v konkrétních lokalitách bydlí nebo se v nich pohybují.

 

Pro sběr připomínek, návod jak připomínkovat, podklady Metropolitního plánu včetně diskuze připravila Městská část Praha 6 spolu s občanskými spolky webovou stránku, na které se připomínky mohou podávat a diskutovat. Městská část následně připomínky vyhodnotí a uplatní ve svém stanovisku.

 

Ptám se Vás tedy, pane starosto:

  1. Na kdy je naplánováno spuštění sběru podnětů od občanů?
  2. Kolik kol sběru připomínek je naplánováno?
  3. Jaké nástroje budou použity ke sběru podnětů od občanů?
  4. Pokud jste takový nástroj nepřichystali, budete komunikovat alespoň s občanskými spolky a jaký je harmonogram komunikace se spolky?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                            V Praze dne 17. 4. 2018

Odpověď

                                                  

Městská část Praha 5                                                                                 

Ing. Pavel RICHTER                                                starosta MČ Praha 5                                               

Vážená paní

Mgr. Martina POKORNÁ

zastupitelka Městské části Praha 5

 

                                                                      

                                                                                                          

MC05 32616/2018                                                                                                  V Praze dne 04.05.2018

                                                                                             

 

Odpověď na Interpelaci č. 2

Jak a kdy hodlá MČ sbírat a vypořádat připomínky k Metropolitnímu plánu od občanů

 

 

Vážená paní magistro,

 

reaguji na Vaši Interpelaci č. 2 z 24. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 17.04.2018.

 

  1. Na kdy je naplánováno spuštění sběru podnětů od občanů?

V týdnu od pondělí 30.04.2018 je k dispozici e-mailová adresa podnety@praha5.cz, na níž mohou občané zasílat své podněty, týkající se připravovaného Metropolitního plánu.

 

  1. Kolik kol sběru připomínek je naplánováno?

Sběr podnětů od občanů bude probíhat do konce června 2018. Podněty, které MČ obdrží do 22.05.2018, budou předány pracovní skupině ustanovené pro Metropolitní plán. Návrhy připomínek MČ Praha 5 připravenými pracovní skupinou bude projednávat Zastupitelstvo MČ Praha 5 na jednání dne 19.06.2018. Ostatními podněty se bude MČ zabývat v červenci 2018, kdy poběží lhůta pro podání připomínek k Metropolitnímu plánu. Po celou dobu bude MČ Praha 5 poskytovat veřejnosti prostřednictvím Odboru územního rozvoje odbornou pomoc při podávání individuálních připomínek.

 

  1. Jaké nástroje budou použity ke sběru podnětů od občanů?

Jedná se o e-mailovou adresu podnety@praha5.cz na níž mohou občané zasílat své podněty týkající se připravovaného Metropolitního plánu.

 

  1. Pokud jste takový nástroj nepřichystali, budete komunikovat alespoň s občanskými spolky a jaký je harmonogram komunikace se spolky?

Takový nástroj je připraven, viz odpověď na dotazy č. 1 a 3. Občanské spolky mohou své podněty podat tak, jako občané v termínu do konce června 2018. Dále se mohou účastnit jednání Výboru územního rozvoje ve dnech 15.05.2018 a 05.06.2018, který se problematikou Metropolitního plánu bude významným způsobem zabývat.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Ing. Pavel RICHTER

starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534