Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

vedoucí odboru OÚR

24. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 17. 4. 2018

 

Interpelace č. 1

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Jmenování Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci jmenování pana Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje.

 

Rada Městské části Praha 5 jmenovala usnesením č. 2/55/2018 pana Ing. arch. Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje, a to s účinností od 1. 3. 2018.

 

Víte, že je pan Jan Kábrt označovaný občanskými spolky za zkompromitovaného svými rozhodnutími ve prospěch předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s mizivým přínosem pro místní obyvatele a je nepopulární u občanů stejně jako paní Ing. arch. Eva Čechová, vedoucí Odboru Stavebního úřadu, nebo paní Mgr. Marcela Justová bývalá radní za ODS a předsedkyně Bytové komise z MČ Praha 7, která se spolu-proslavila kauzou podezřelých prodejů bytů takzvaně “za hubičku”?

 

Co se lze o panu Janu Kábrtovi dovědět:

  • Z dopisu 36 občanských sdružení včetně Arniky, dobře známé neziskové organizace, která působí v oblasti životního prostředí, adresovaného paní primátorce Krnáčové ve věci jmenování pana Kábrta ředitelem Odboru územního rozvoje dne 21. 7. 2015, se dočteme, že:

○      “Svým dřívějším působením ve veřejné funkci Jan Kábrt zásadně přispěl k absolutnímu rozkolu a nedůvěře mezi většinou veřejnosti a bývalou samosprávou Prahy 11,

○      zatížení městské části množstvím zcela předimenzovaných soukromých stavebních záměrů s nulovým přínosem pro místní obyvatele,

○      obvinění desítek (přesněji 28 ze 45) bývalých zastupitelů, včetně samotného starosty, orgány činnými v trestním řízení ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s podezřelými prodeji obecních pozemků.”

  • O důvodech, proč nebyl pan Kábrt považován za vhodného ředitele Odboru územního rozvoje Prahy zodpovědného za pořizování změn územního plánu, územně plánovacích podkladů a dokumentací a vyjádření k územním řízením, se v dopise dočteme:

○      “vydal doporučující stanoviska k řadě kontroverzních developerských záměrů majících negativní dopady na životní prostředí a měnící charakter okolních čtvrtí a vyvolávajících masivní negativní odezvu veřejnosti, která k rozhodování nebyla přizvána.

○      upřednostňoval zájmy soukromých developerů před zájmy občanů a městské části a stanovisky svého odboru podporoval zahušťování zástavby na Praze 11 a zastavování zelených ploch.

○      vydal kladné stanovisko k prodeji téměř 7 tisíc m2 obecních pozemků v blízkosti stanice metra za 10 milionů korun firmě s neznámými vlastníky, která chtěla na části plochy parku postavit kancelářský mrakodrap (navýšil koeficient zástavby o šest stupňů na Litochlebském náměstí), a bránil občanům účinně se k projektu vyjádřit.

  • O působení pana Kábrta na Magistrátu hl. m. Prahy poté, co byl pan Kábrt “odejit” na Praze 11 po volbách v roce 2014 dohodou a s kladným posudkem, se dočteme, že:

○      “Ředitel odboru územního rozvoje Jan Kábrt nezákonně utajoval podněty na změny Územního plánu. Podle ministerstva vnitra mají na tyto informace nárok nejen zastupitelé, nýbrž také veřejnost.”

○      Zastupitel za Piráty Mikuláš Ferjenčík požádal Odbor územního rozvoje MHMP o seznam podnětů na změnu Územního plánu. Ředitel odboru Jan Kábrt však žádost Pirátů zamítl a ti se proti rozhodnutí odvolali. Ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí samozřejmě potvrdilo nárok na požadované informace a zrušilo rozhodnutí Jana Kábrta o odmítnutí informace jako nezákonné.

○      Důvodem pro “odejití” pana Jana Kábrta již ve zkušební době na magistrátu byly nedostatky při výběrovém řízení, kdy navíc ředitelka magistrátu Martina Děvěrová předsedala výběrové komisi a přitom je s ním příbuzensky spřízněna, dále minulost pana Kábrta, ohrožení tvorby Metropolitního plánu a střet zájmů .......

 

Ptám se Vás tedy, pane starosto:

  1. Jaký byl důvod odvolání předchozího vedoucího Odboru územního rozvoje?
  2. Považujete jmenování pana Kábrta za dobrý signál vůči občanům, kteří ve vás vkládají důvěru, že je budete zastupovat s nejlepším vědomím a svědomím?
  3. Myslíte si, že občané budu mít větší důvěru k samosprávě Prahy 5, když pan Kábrt svým dřívějším působením ve veřejné funkci způsobil zásadní nedůvěru veřejnosti k samosprávě jiné městské části?
  4. Proč si myslíte, že je vhodným vedoucím právě pro naši MČ, když se ho MČ Praha 11 zbavila při změně složení koalice a na magistrátu ještě rychleji?
  5. Je to to, co právě chceme a potřebujeme na Praze 5, tedy dalšího nedůvěryhodného vedoucího důležitého odboru se spornou minulostí?
  6. V souvislosti s tímto se také ptám, zda bude Rada MČ hájit veřejný zájem, kvalitu nejen bydlení, ale života občanů, zdravé životní prostředí, transparentnost správy věcí veřejných před investory hnanými pouze ekonomickými zájmy?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                            V Praze dne 17. 4. 2018

Odpověď

                                                   *MC05X00LVJD2*

Městská část Praha 5                                                                                 

Ing. Pavel RICHTER                                                                            

starosta MČ Praha 5                

Vážená paní

Mgr. Martina POKORNÁ

zastupitelka Městské části Praha 5

 

                                                                      

 

                                                                                                          

MC05 32614/2018                                                                                                  V Praze dne 04.05.2018

                                                                                             

 

 

Odpověď na Interpelaci 

Jmenování Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje

 

 

Vážená paní magistro,

 

Vaše sdělení o působení pana Kábrta na Praze 11 a na Magistrátu hl. m. Prahy je ocitováním manipulativních nepravd, které jsou svým obsahem daleko za hranou obyčejného sdělení.

 

Nemohu souhlasit s tím, že zneužíváte zastupitelské interpelace k pouhé dehonestaci nejen úředních osob a že tak z jednání zastupitelstva činíte bulvár toho nejhoršího ražení. Vaše dotazy nejsou věcného charakteru, proto na ně nebudu reagovat.

 

Ing. arch. Kábrt splňuje odborné požadavky, které jsou na pozici vedoucího Odboru územního rozvoje kladeny, a byly prověřeny v řádném výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno 14.12.2017 a následně projednáno v Radě MČ Praha 5 dne 17.01.2018 pod číslem usnesení 2/55/2018, kde Rada MČ Praha 5 jmenovala Ing. arch. Jana Kábrta vedoucím Odboru územního rozvoje s účinností od 01.03.2018.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel RICHTER

starosta MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534