Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

PRAHA TV s.r.o.

Téma: Plnění ustanovení tiskového zákona a zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Interpelovaný:

Rada MČ Praha 5.

Jmenovitě zastoupené starostou MČ Praha 5 p. Pavlem Richtrem

 

Interpelace

 

Vážení členové rady,

 

předmětem mé interpelace je podoba vysílaných reportáží provozovatele PRAHA TV, který vysílané reportáže označované jako ”zpravodajství z městské části”. Tyto reportáže jsou koncipovány zcela nekriticky k vedení MČ Praha 5. Ve výběru témat je patrná snaha představit vedení radnice jen v dobrém světle. Prezentované informace nejsou ověřovány z vícero zdrojů a zcela chybí prostor pro oponentní vyjádření. V tomto vysílání nejsou zveřejňovány názory opozičních členů zastupitelstva.

Provozovatelem televizního vysílání je společnost PRAHA TV s.r.o., se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, IČ: 25830937 (dále jen ”PRAHA TV”). Pořad je měsíčně dodáván na základě smlouvy mezi PRAHA TV s.r.o a MČ Praha 5 uzavřené dne 10.11.2017. Celková hodnota smlouvy pro rok 2018 je max. 900 tisíc korun bez DPH. Cena zahrnuje pořady Praha TV jako je Expres Prahy 5 - 1x v měsíci, „Host dne" -2x v měsíci, přehled zpráv o dění na MČ Praha 5 - 3x týdně. Tyto pořady mají charakter periodického tisku (Televizního vysílání provozovaného v režii MČ Praha 5, kdy vybraná firma TV Praha spoty natáčí a vysílá. Je to stejné jako redakce, tisk a distribuce u měsíčníku „Pětka“ vydávaného MČ Praha 5).

Dle mého názoru PRAHA TV porušuje ustanovení zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání v těchto bodech:

Dle § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru;

Dle § 31 odst. 3 zákona má provozovatel vysílání povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, aby zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Ve smlouvě, kterou MČ Praha 5 uzavřela s provozovatelem vysílání PRAHA s.r.o, je v odstavci 2 v explicitně uvedeno, že objednavatel má zájem prostřednictvím PRAHA i jinými způsoby zprostředkovávat široké veřejnosti objektivní a vyvážené informace své činnosti.[1]Ve smlouvě, kterou MČ Praha 5 uzavřela s provozovatelem vysílání PRAHA s.r.o, je v odstavci 2 v explicitně uvedeno, že objednavatel má zájem prostřednictvím PRAHA i jinými způsoby zprostředkovávat široké veřejnosti objektivní a vyvážené informace své činnosti.[1]

Podle ustanovení § 4 a tiskového zákona platí, že „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Na základě analýzy tohoto vysílání a stále rostoucímu počtu spíše předvolebních spotů pro koaliční strany se domnívám, že provozovatel ustanovení zákona č. 231/2001 Sb.  § 31 a současně § 4 a) tiskového zákona zejména ve vztahu k opozici nerespektuje. Vyjádření opozičních zastupitelů nebylo ani v jediném TV spotu. Tato vysílání by neměla být předvolebními TV spoty stran a hnutí ANO, ODS a TOP 09 zastoupených v radě MČ Praha 5 z veřejných prostředků a rozpočtu radnice.

Mgr. Jan Smetana

Předseda klubu ČSSD

 


[1][1] volně citováno z dopisu Oživení o.s.  Oznámení o podezření na porušování ”Smlouvy o výrobě AV děl a poskytnutí licence” uzavřené s provozovatelem televizního vysílání PRAHA TV s.r.o. ze dne 19.3 2018

Odpověď

 

 

 

 

 Městská část Praha 5                                                                           

Ing. pavel Richter

STAROSTA

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                  V Praze dne 4. května 2018               

 

 

Vážený pane Smetano,

provozování rozhlasového a televizního vysílání upravuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu1e), a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Máte-li pocit, že dochází k porušování zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, můžete se obrátit se svým podnětem přímo na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci.

Závěrem uvádím, že Váš odkaz na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) je ve vztahu k televiznímu vysílání irelevantní, jelikož citovaný zákona upravuje vydávání periodického tisku, kterým zákon rozumí noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.

S pozdravem

 

 

                                                                                  Ing. Pavel Richter

                                                                                            starosta

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534