Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Metropolitní plán

23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 2. 2018

Interpelace č. 2

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Bude MČ Praha 5 předkládat připomínky k Metropolitnímu plánu?

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci vypracování připomínek k aktuální verzi návrhu Metropolitního plánu zveřejněné 27. 11. 2018.

Rada MČ Praha 5 schválila dne 29. 6. 2016 usnesením č.26/948/2016, kdy byl předkladatelem bodu váš kolega, v té době ještě starosta, Radek Klíma:

  • zřízení pracovní skupiny k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k "Metropolitnímu plánu",
  • smlouvu o dílo s vybranými zhotoviteli, jejichž výběr proběhl na základě konzultace s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, se sídlem Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (IPR Praha),
  • finanční krytí smluvních závazků v celkové výši 100 000 Kč bez DPH, tj. 121 000 Kč s DPH na jednoho zhotovitele, je zajištěno z rozpočtu OÚR na rok 2016, podkapitola 0115, § 3635, položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby).

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že “Na základě nového připravovaného územního plánu pro Prahu – Metropolitního plánu – zveřejněného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) si MČ Praha 5 nechává zadat následující dílo: „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“, sloužící k prosazování zájmů MČ Praha 5 a jejich obyvatel.”

 

Ve smlouvě o dílo se zhotoviteli s předmětem smlouvy „Zpracování podkladů pro připomínky Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu“ je stanoven termín dodání díla na 1. 9. 2016.

 

Ptám se vás tedy, pane starosto:

  1. Kolikrát se pracovní skupina k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k "Metropolitnímu plánu" sešla a kde jsou dostupné zápisy/výstupy z jejího zasedání?
  2. Bude skupina pokračovat i nadále ve své práci?
  3. V jaké fázi je vypracování připomínek k aktuálně zveřejněné verzi Metropolitního plánu?
  4. Kdy plánuje MČ vypracování připomínek dokončit?
  5. Kdy budou připomínky MČ předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i Zastupitelstvu MČ?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.


Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                       V Praze dne 20. 2. 2018

Odpověď

                                                                                                          Vážená paní

                                                                                                          Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

 

MC05 16150/2018                                                                            V Praze dne 13.03.2018

OÚR 141/2018

 

 

Odpověď – Interpelace č. 2 – Bude MČ Praha 5 předkládat připomínky

k Metropolitnímu plánu?

 

Vážená paní magistro,

 

reaguji na Vaši Interpelaci č. 2 ze 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne

20.02.2018.

 

1.Kolikrát se pracovní skupina k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ sešla a kde jsou dostupné zápisy/výstupy z jejího zasedání.

 

Setkání pracovní skupiny ohledně vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ se zatím neuskutečnilo, neboť po ustanovení pracovní skupiny nenastaly důvody ze strany zpracovatele Metropolitního plánu, který řešil aktualizaci návrhu Metropolitního plánu na základě stanoviska Pracovní skupiny RHMP k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy a zpracování návrhu Metropolitního plánu dosud neukončil.

 

 

2. Bude skupina pokračovat i nadále ve své práci?

 

Činnost pracovní skupiny určené k vypracování připomínek za MČ Praha 5 k „Metropolitnímu plánu“ bude prováděna na podkladě zaktualizovaného návrhu Metropolitního plánu. Ke zveřejnění dokumentace návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) dojde přibližně v druhé polovině dubna 2018.

 

3. V jaké fázi je vypracování připomínek k aktuálně zveřejněné verzi Metropolitního plánu?

 

Zveřejněná verze Metropolitního plánu se projednávat nebude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kdy plánuje MČ vypracování připomínek dokončit?

 

MČ plánuje vypracování připomínek dokončit tak, aby jejich odeslání bylo možné realizovat v termínu, který teprve bude stanoven pořizovatelem.

 

5.Kdy budou připomínky MČ předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i v

ZMČ?

 

Připomínky MČ Prahy 5 budou předloženy k projednání v poradních orgánech a poté i v ZMČ

až po zveřejnění samotného návrhu Metropolitního plánu.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Richter

Starosta MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534