Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Krajinářská studie k Vidouli

23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 2. 2018

Interpelace č. 1

Ing. Pavel Richter,
starosta MČ P5

Věc: Neprojednání urbanisticko-krajinářské studie k Vidouli v poradních orgánech

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci neprojednání urbanisticko-krajinářské studie Vidoule v poradních orgánech.

Opakování toho, jak cenná a vzácná je přírodní památka Vidoule, je nošení sov do Atén, takže přejdu rovnou k věci.

 

Rada MČ Praha 5 schválila dne 10. 1. 2018 usnesením č.1/34/2018 Výběr účastníka výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Urbanisticko - krajinářská studie Vidoule" s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 595 990 vč. DPH.

 

Zaráží mě ale fakt, že jsem nenašla v usneseních Rady MČ schválení záměru této studie před tím, než byla rovnou vypsána veřejná zakázka a Radou byl schválen až výběr účastníka výběrového řízení. Tím pádem jsem ani nenašla žádnou zprávu o projednání tak důležitého tématu v poradních orgánech před vypsáním zakázky.

 

Ptám se vás tedy, pane starosto:

  1. Kdy byl projednán záměr zadání studie k Vidouli v poradních orgánech, například ve Výboru územního rozvoje nebo Výboru životního prostředí, aby zastupitelé a odborníci v poradních orgánech mohli formulovat relevantní připomínky?
  2. Pokud záměr projednán nebyl, jaký je důvod, proč se tak nestalo?
  3. Kde je zveřejněno zadání studie?
  4. Ve smlouvě je uvedeno, že průběhu zpracování má autor konzultovat také se zástupci občanských sdružení. Která sdružení či spolky budou osloveny a jaký je harmonogram jejich setkávání?

 

Na závěr bych ráda vyzvala radu MČ Praha 5, aby poradní orgány Rady a Zastupitelstva MČ využívala, nejen v těchto případech, kdy je téma esenciálně důležité a zároveň přitom nehrozí zmeškání nějakého termínu plnění.

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.


Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                       V Praze dne 20. 2. 2018

Odpověď

 

 

 

 

                                                                                                          Vážená paní

                                                                                                          Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                          Členka ZMČ Praha 5

 

 

 

 

MC05 16150/2018                                                                            V Praze dne 13.03.2018

OÚR 140/2018

 

 

 

Odpověď – Interpelace č. 1 – Neprojednání urganisticko-krajinářské studie k Vidouli

v poradních orgánech

 

Vážená paní magistro,

Reaguji na Vaši Interpelaci č. 1 ze 23. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 ze dne

20.02.2018.

 

1.Kdy byl projednán záměr zadání studie k Vidouli v poradních orgánech, například ve Výboru územního rozvoje nebo Výboru životního prostředí, aby zastupitelé a odborníci v poradních orgánech mohli formulovat relevantní připomínky?

 

Zadání studie řešící lokalitu Vidoule bylo formulováno Odborem územního rozvoje ÚMČ Prahy 5 s cílem realizovat v uvedné oblasti veřejně přístupný, oddechový a volnočasový areál, jehož perimetr bude díky své rozloze přesahovat rámec hranic MČ. Proto byla také iniciována jednání o převodech pozemků na MČ v lokalitě s cílem zamezit snahám o eventuální urganizaci předmětného území. Studie je od samého začátku zamýšlená tak, že obsahuje významné prvky participativní agendy, tzn., že je upravitelná v průběhu projednávání a na základě připomínek nejen ze strany občanů, ale zároveň i ze strany odborné veřejnosti včetně jejich připomínek. 

 

2. Pokud záměr projednán nebyl, jaký je důvod, proč se tak nestalo?

 

Krajinářská studie Vidoule je součástí schváleného rozpočtu OÚR na rok 2018. Vzhledem k shora deklarovanému postoji MČ P5 přeměnit území na volnočasový areál, připravil OÚR zadání studie tak, aby bylo zahájení participatního procesu, které je nedílnou součástí předmětné studie, možné předložit občanům v nejkratším možném termínu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kde je zveřejněno zadání studie?

 

Informace, týkající se Urbanisticko krajinářské studie Vidoule lze průběžně dohledat na

facebookovém odkazu: https://www.facebook.com/vidoule.

Na uvedený odkaz směřuje aktualita na webových stránkách MČ:

http://www.praha5cz/cs/dokument/aktuality/212993-jak-se-nezmeni-vidoule-zapojete-se-do-nezmen-i-vy

 

4. Ve smlouvě je uvedeno, že v průběhu zpracování má autor konzultovat také se zástupci občanských sdružení. Která sdružení či spolky budou osloveny a jaký je harmonogram jejich setkávání?

Setkání se zástupci občanských sdružení je součástí participativní agendy. Prostřednictvím občanské platformy ZaPět spolupracuje 17 subjektů z následujících spolků:

 

o.s. Cibulka

o.s. Ekologická a humanitární služba občanů na Farkáně

o.s. Košířská Cibulačka

Z.S. ZO Pod Majerovic

o.s. Praha 5 – Radlice

o.s. Přátelé Malvazinek

o.s. Pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku

o.s. Přátelé Prokopského a Dalejského údolí

 

S pozdravem

 

 

Ing. Pavel Richter

Starosta MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534