Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

dvoukolové hodnocení záměrů promájmů

Dvoukolové hodnocení záměrů pronájmu a obnovení Komise obchodních aktivit


22. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 12. 2017

Interpelace č. 1
 

Bc. Martin Damašek,

radní MČ P5

 

Věc: Dvoukolové hodnocení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání a obnovení činnosti poradního orgánu Rady MČ Komise obchodních aktivit

 

Vážený pane radní,
 
obracím se na Vás jako na radního MČ Praha 5 s gescí majetek, obchodní aktivity (nebytové prostory), investice, zahraniční vztahy ve věci dvoukolového hodnocení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání a obnovení činnosti poradního orgánu Rady MČ Komise obchodních aktivit.

 

Děkuji Vám za odpověď na interpelaci ve věci zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno. V souvislosti s tímto záměrem pronájmu byste chtěl vybrat nájemce “způsobem „dvoukolovým“, kdy speciálně ustavená komise posuzuje atraktivitu podnikatelského záměru a jeho vhodnost pro danou lokalitu a nebytový prostor.”, a tak “zevrubně” posoudit podnikatelské záměry zájemců “jak z hlediska atraktivity podaných podnikatelských záměrů, tak z hlediska vhodnosti jejich umístění do předmětného prostoru.

 

Ptám se Vás, pane radní:

 1. Kolik bylo vyhlášeno jednokolových výběrových řízení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání od roku 2014? Prosím o počty za každý jednotlivý rok.
 2. Kolik bylo vyhlášeno dvoukolových výběrových řízení záměrů pronájmu prostor sloužících k podnikání od roku 2014?
  1. V usneseních Rady MČ jsem nenašla za rok 2014 a 2015 žádný.
  2. Za 2016 tři záměry - pronájem celé budovy, areálu se stavebními objekty a pět podlaží budovy na náměstí Kinských. Což jsou všechno větší objekty.
  3. Za rok 2017 jsem našla šest v Nádražní ulici, Štefánikově, Vítězné, na Arbesově náměstí, což jsou dopravní a pěší tepny v obchodním “centru” Prahy 5, místa lukrativní a exponovaná.
  4. Nikoli tedy buď malé prostory nebo postranní ulice či dvory.
 3. Jaké procento činí dvoukolová výběrová řízení z celkového počtu řízení?
 4. Pokud zjistíte, že všechny záměry jsou stejně “přínosné”, bude dalším výběrovým kritériem cena?

 

V odpovědi na interpelaci jste napsal: “Věřím, že posouzení atraktivity a vhodnosti podnikatelských záměrů pro tento objekt by se měla zhostit širší komise zastupitelů.” To byste možná raději neměl vůbec zmiňovat. Nemusely by se řešit speciální komise, pokud byste nezrušili Komisi obchodních aktivit, která fungovala právě pro tyto účely. Bohužel Komise obchodních aktivit byla shodou okolností zrušena poté, co se negativně vymezila proti uzavření smlouvy s Timsbury Capital, s. r. o., aneb naše slavná pětková kauza vyhlídkového kola. Hrozba výstavby ruského kola na nábřeží ale snad již pominula, tak byste mohl podnítit znovuobnovení této komise, abychom nemuseli tvořit nějaké speciální.

 

Ptám se Vás, pane radní:

 1. Zasadíte se o opětovný vznik poradního orgánu RMČ, tedy komisi obchodních aktivit, která by se znovu začala zabývat pronájmy obchodních prostor, aby se tato agenda začala opět řešit transparentně?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.
Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5                                                                       V Praze dne 19. 12. 2017

Odpověď

              

Městská část Praha 5

 

Bc. martin damašek, m. a.

radní    

 

 

Mgr. Martina Pokorná

členka ZMČ Praha 5

 

 

 

Praha dne 29. 12. 2017

 

 

Vážená paní magistro,

 

děkuji za Vaši interpelaci ze dne 19. prosince 2017.

 

V následujících řádcích se pokusím postupně odpovědět na Vámi kladené dotazy.

 

Za prvé, pokud jde o jednokolové záměry: Rok 2014 – 51, rok 2015 – 50, rok 2016 – 54, rok 2017 – 45. U jednokolových záměrů jde o částečně zkreslená čísla, protože se některé záměry opakovaly.

 

Za druhé, Pokud jde o dvoukolové záměry: Rok 2014 – 0, rok 2015 – 0, rok 2016 – 7, rok 2017 – 10. Pravidla pro dvoukolová výběrová řízení byla schválena RMČ P5 dne 5. 10. 2016, usn. č. 37/1339/2016, tudíž v předchozích letech nebyla aplikována

 

Za třetí, dvoukolová výběrová řízení z celkového počtu řízení vyjádřena v procentech: Rok 2014 – 0%, rok 2015 – 0%, rok 2016 – 11,5%, rok 2017 – 18,2%.

 

Za čtvrté, neumím předvídat ani počet, ani kvalitu projektů zájemců, kteří pronájem předmětného prostoru budou poptávat. Vaše otázka je v tuto chvíli hypotetická. Smyslem a účelem dvoukolového záměru je právě posouzení přínosnosti, vhodnosti a atraktivity projektů, které zájemci předkládají, inherentně se tudíž předpokládá, že záměry nebudou zcela totožné a kvalitativně rovnocenné. Předmětná pravidla nicméně nevylučují, aby do druhého kola postoupilo více zájemců, ve druhém kole pak jejich nabídky již budou hodnoceny dle kritéria nabízené výše nájemného či hodnoty vložených investic, doby nájmu, apod.

 

Za poslední, děkuji za nastolení otázky stálé komise obchodních aktivit. Jak víte, nebyl jsem členem Rady MČ, když byla Komise obchodních aktivit zrušena. Sám myšlenku obnovení takovéto komise považuji za zajímavou a přednesu tento návrh kolegům radním.

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534