Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5

 

21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 14. 11. 2017

 

Interpelace

 

RMČ Praha 5

 

Věc: Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov

 

 

Vážená Rado MČ Praha 5,

 

svým usnesením ze dne 8. 11. 2017 (číslo usnesení 42/1463/2017) jste zrušili své předešlé usnesení ze dne 27. 09. 2017 (36/1239/2017), které se týkalo vypsání záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov.

 

Vzhledem k neuvedení jakéhokoliv důvodu v DZ k tomuto bodu programu jednání RMČ Praha 5 mám tedy pouze jeden dotaz:

 

-          Z jakého důvodu RMČ Praha 5 rozhodla svým usnesením zrušit záměr pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 – Smíchov?

 

Předem děkuji za odpověď.

 

S pozdravem

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 14. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď

              

 

       Městská část Praha 5

 

Bc. martin damašek, m. a.

                      radní    

 

 

Mgr. Lukáš Budín

člen ZMČ Praha 5

 

 

Praha 11. prosince 2017

 

 

Vážený pane magistře,

 

obrátil jste se na moji maličkost formou interpelace s dotazem, proč Rada MČ Praha 5 dne 8. 11. 2017 zrušila záměr pronájmu nebytového prostoru na adrese Praha 5, Stroupežnického 10.

 

Předmětný záměr pronájmu nebytového prostoru, který Rada schválila dne 27. 9. 2017, byl tzv. „adresný“, tedy oznamoval záměr Rady pronajmout prostor konkrétnímu subjektu, v tomto případě dosavadnímu nájemci, který požádal o prodloužení nájmu. Do tohoto záměru se přihlásily další dva subjekty. To je nejen možné, ale i positivní, neb tato skutečnost ukazuje, že je o nebytový prostor na trhu zájem.

 

Radě jsem navrhl záměr zrušit především z těchto důvodů:

 

Za prvé, Rada schválila záměr „adresný“, eo ipso uvádí ve známost svoji vůli pronajmout určitý prostor v záměru jmenované osobě. V případě rozhodnutí o pronájmu jiné osobě (což je zákonně možné, připouštím), není tato nová intence uvedena ve veřejnou známost. Jsem přesvědčen, že i z tohoto důvodu je zvykem, že v takovýchto situacích Rada „adresné“ záměry ruší a vyhlašuje nové, „otevřené“ záměry.

 

Za druhé, vzhledem ke specifičnosti nebytového prostoru a lokality (dvůr obytného domu v centru Smíchova) si nemyslím, že by bylo vhodné rozhodnout tak říkajíc „od stolu“, bez důkladného seznámení se s podnikatelskými záměry zájemců a bez jejich zevrubného posouzení, jak z hlediska atraktivity podaných podnikatelských záměrů, tak z hlediska vhodnosti jejich umístění do předmětného prostoru. Věřím, že posouzení atraktivity a vhodnosti podnikatelských záměrů pro tento objekt by se měla zhostit širší komise zastupitelů, v níž bude mít svého zástupce i opozice a která bude mít možnost se s podnikatelskými záměry do hloubky seznámit, vyslechnout si jejich presentaci a zájemcům i položit doplňující otázky.

 

Za třetí, vyhlášený záměr ukázal, že po předmětném prostoru je poptávka. Tato zkušenost znamená, že by na trhu MČ Praha 5 mohla dosáhnout lepších podmínek pronájmu. Považuji proto za výhodnější pro MČ Praha 5 záměr vypsat znovu jako tzv. „otevřený“, který jasně deklaruje zájem MČ Praha 5 přenechat předmětné prostory do nájmu nájemci, jehož podnikatelský záměr bude pro MČ Praha 5 po posouzení všech hledisek nejpřínosnější. 

 

 

S pozdravem a přáním pokojných Vánoc

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534