Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ

 

21. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 14. 11. 2017

 

Interpelace

 

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

 

Věc: Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ

 

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás jako na příslušného člena rady odpovídajícího za územní rozvoj, byť v tomto případě vyvinul nemalé úsilí především 1. zástupce starosty MČ Prahy 5, kolega Martin Slabý.

 

Konkrétně se jedná o lokalitu s parcelními čísla 4014, 4014/2, 4015, k.ú. Smíchov, území při východní straně těsně sousedící s parkem Klamovka, kde Metrostav plánuje výstavbu osmi 4-7mi patrových bytových domů se 150ti byty a 230ti garážovými stáními, to vše ve stabilizovaném území.

 

Hovořím zde nejenom jako zastupitel ale i jako rezident a člen místního spolku, od kterého jste včera obdrželi otevřené vyjádření ve věci kontinuity stanoviska trvat na změně územního plánu.

 

Je totiž otázkou, jak se ve výsledku zachová Praha 5 a především, z čehož především mají obavy místní obyvatelé, zda stáhne svůj podnět změny územního plánu z funkčního využití OB-E zpět na původní funkční plochy SP a VV pro veřejnou stavbu a sportoviště? Těmto obavám nahrává především fakt, že RMČ Praha 5 svým usnesením z 11. 10. 2017 přerušila jeho projednávání ve Výboru pro ÚR a ÚPN ZHMP, ač neuvedla žádný podrobný důvod, pouze neukončené jednání s investorem! Považuji toto rozhodnutí za zcela nežádoucí, minimálně proto, že případné rozhodnutí bude na ZHMP, které nebude rozhodně do konce roku. Toto rozhodnutí nejenom ve mně ale i v místních občanech vyvolává minimálně dojem, že Praha 5 se podvolila tlaku investora a vychází mu vstříc a to bez vědomí ZMČ Prahy 5, která tento podnět jako nejvyšší orgán samosprávy odsouhlasila. Obchází zde snad Praha 5 potajmu zastupitelstvo?

 

Dovolím si připomenout, že tento podnět byl schválen jak ZMČ Praha 5 (19. 06. 2014 – číslo usnesení 33/9/2014), tak RMČ Praha 5 (14. 07. 2014 – číslo usnesení 35/1174/2014). Aktuální situace je taková, že během více jak tří let byl tento podnět postupně schvalováván a nakonec dospěl k návrhu zadání změny č. Z 3019/09, který jednomyslně schválila Komise RHMP pro změny ÚP hl.m. Prahy.  Zítra, tedy 15. 11. 2017, by pak měl být projednán na Výboru pro ÚR a ÚPn ZHMP, s následným projednáním v RHMP a ZHMP (cca začátek roku 2018). Nyní to vypadá, že Praha 5 bez vědomí ZMČ Praha 5 požádá o přerušení projednání, a tím v podstatě vychází vstříc investorovi, jehož to byl hlavní požadavek.

 

Konkrétní důvody, proč je záchrana tohoto území důležitá a co vše by přinesla takováto masivní zástavba již netřeba nyní zde a Vám vysvětlovat a detailně popisovat. Za ta léta všichni určitě známe hlavní argumenty a situaci, která panuje nejenom na Klamovce ale i v širším okolí lokality Hřebenek a zazněl i ve stanoviscích Spolku za záchranu Klamovky.

 

 

V souladu se stanoviskem spolku, který jste obdrželi včera, považuji za zásadní a zcela klíčové, aby Praha 5 trvala a pokud možno i aktivně podpořila zmíněnou změnu ÚPn, kterou sama iniciovala.

 

 

Nechtěl jsem nám všem, zástupcům samosprávy, pouze připomenout historii a aktuální stav, ale dát možnost si uvědomit, že následné kroky a rozhodnutí Prahy 5 budou pro toto území zásadní.

 

 

 

Mám na Vás, pane starosto, několik dotazů:

 

  1. Zvažuje či uvažuje vedení Prahy 5 o zpětvzetí podnětu na změnu ÚPn SU hl.m. Praha nyní pod číslem Z3019/09 – neformálně nazývaný Klamovka východ? Pokud ano za jakých podmínek a nakolik v konzultaci či komunikaci s veřejností?
  2. Z jakého důvodu nereagovala oficiálně Praha 5 na otevřený dopis Spolku za Záchranu Klamovky ze dne 22. 8. 2017, kde je napsáno cituji “žádáme Vás o aktivní podporu  žádosti o změnu ÚPn“? (Jaký smysl pak mělo zvát zástupce spolku na jednání s Metrostavem, když s nimi Praha 5 nekomunikuje a neinformuje je a za jejich zády zažádá o pozastavení projednávání změny ÚPn?)
  3. Z jakého důvodu nebylo rozhodnutí pozastavit změnu ÚPn ve věci Klamovka východ projednáno v příslušném výboru ZMČ Praha 5, tedy VÚR? Neobchází tak RMČ Praha 5 ZMČ Praha 5?
  4. Nepovažuje RMČ Praha 5 za minimálně adekvátní nechat odhlasovat své usnesení o pozastavení projednání inkriminované změny ÚPn i ZMČ Praha 5?
  5. Pokud by RMČ Praha 5 odsouhlasila zpětvzetí podnětu na změnu ÚPn, nechá tuto svoji revokaci odsouhlasit v ZMČ Praha 5, když ZMČ Praha 5 odsouhlasilo tento podnět? Uvědomuji si, že podnět odesílá starosta, ale považoval bych za relevantní, aby takovéto usnesení prošlo i projednáním v ZMČ Praha 5.
  6. Poslední, poněkud osobnější dotaz – jako člen Výboru pro ÚR a ÚP  ZHMP budete mít možnost, pane starosto, vystoupit a především hlasovat o návrhu zadání změny Z3019/09 v tomto orgánu ZHMP – jaké stanovisko zaujmete? To doporučené RMČ Praha 5 či nepovažujete za důležité posečkat na rozhodnutí ZMČ Praha 5?

 

 

 

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 14. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď

 

 

 

 

Městská část Praha 5                                                                           

Ing. pavel Richter

STAROSTA

 

 

 

 

 

                                                                                                       V Praze dne 12. prosince  2017

 

 

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

před výborem ZHMP pro územní rozvoj jsem byl dotazován členy tohoto výboru na postoj Městské části ke změně na pozemcích Vila park Klamovka s.r.o. OB-E na funkční plochy SPaW. Kolegové ze ZHMP si uvědomují rizika případných kompenzací a škod ke kterým by schválením této změny mohlo dojít. (viz např. právní stanovisko). Můj názor, že nejméně špatným řešením z dnešní situace je dojednání kompromisní zástavby, je vícekrát publikován a určitě jej znáte.

Protože členové výboru ZHMP vyjadřovali spíše názor na ukončení (viz vyjádření během výboru 15. 11. 2017) považovali jsme jako Rada Městské části za lepší, získat čas na jednání a proto jsme požádali výbor, aby ve své agendě přerušil o měsíc projednání tohoto bodu.

Pokud je mi známo, počítá se s projednáním tohoto bodu na lednovém zasedání výboru pro územní rozvoj ZHMP. Víte a několikrát jsem Vám potvrdil, že respektuji názor zastupitelstva (i když osobně mohu mít jiný) a určitě budu v případě, že dojdeme kompromisní dohody s Metrostavem iniciovat projednání na ZMČ.

 

Doufám, že jsem tímto a našimi osobními rozhovoru odpověděl na Vaše otázky.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Richter

                                                                                                              starosta MČ Praha 5

 

 

 

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534