Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Jmenování vedoucí Odboru stavební úřad

20. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 19. 9. 2017

Interpelace č. 1

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Opětovné jmenování paní Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu

 

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci opětovného jmenování Evy Čechové vedoucí Odboru Stavebního úřadu.

 

Rada MČ jmenovala paní Ing. arch. Evu Čechovou, MBA opět staro-novou vedoucí Odboru Stavební úřad, a to s účinností od 1. 9. 2017. Za účasti TOP 09 a KDU-ČSL v tomto volebním období byla paní Eva Čechová jmenována již dvakrát, teď a pár dnů po odvolání členů Strany zelených a Sociální demokracie z Rady MČ.

Jméno paní Čechové skloňují velmi negativně snad všechny občanské spolky na Praze 5 věnující se územnímu rozvoji a poukazují na její kontroverzní a nekoncepční rozhodnutí ke stejně kontroverzním stavebním záměrům - vždy ve prospěch naddimenzovaných staveb, často za hranou zákona a rozhodně nikoli ve prospěch občanů Prahy 5.

 

Z dlouhé seznamu za všechny pár příkladů:

  • Vydala územní rozhodnutí na Kaskády VI, VII a IX a Kaskády FGHI i přes námitky na nesoulad s územním plánem a prostě schválila výjimečnou přípustnost bez ohledu na chybějící infrastrukturu a stupňující se problémy s parkováním na sídlišti Barrandov.
  • Dne 17. 5. 2016 na zasedání VÚR starosta Klíma prohlásil, že další výstavba na Barrandově musí být v souladu se studií zpracovávanou A69 a bez souhlasu MČ se nic nepostaví. O den dříve vydala Radou znovu čerstvě pověřená vedoucí Stavebního úřadu paní Čechová územní rozhodnutí pro výstavbu třech nových domů ve prospěch Finepu (Kaskády C, D, E).
  • V případě Residence Výhledová – Viladomy Žvahov povolila stavbu bez geologického průzkumu a aniž by byl zajištěn přístup ke stavbě.
  • Medak House - neodhalila záměrně zkreslenou vizualizaci, na jejímž základě posuzovala přiměřenost hmot projektu
  • Mezi další rozhodnutí v neprospěch občanů lze zmínit: Viladomy Farkáň, výstavba Na Pláni, v Prokopském údolí, protizákonné oplocení pozemku a vydání územního souhlasu s umístěním hospodářské budovy, ačkoli pro použití zjednodušujícího postupu nebyly splněny podmínky, v přírodním parku Košíře-Motol nedaleko usedlosti Šalamounka, neřešení černé stavby vedle nádraží Stodůlky a černé stavby terasy v památkové rezervaci mezi ulicemi Mělnická a Plaská, výstavba čtrnácti bytových domů projektu Svět Na Pláni, nerespektování charakteru čtvrtí Hřebenka a starý Barrandov.

 

 

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Jaký byl text vypsaného výběrového řízení a kde byl zveřejněn?
  • Kdo byl ve výběrové komisi?
  • Jaké byly poslední důvody rozvázání pracovního poměru s Evou Čechovou?
  • Shledává nynější Rada MČ důvody rozvázání pracovního poměru jako již neplatící nebo nerelevantní?
  • Domnívá se současná Rada MČ, že jmenování Evy Čechové není v rozporu se slibem zastupitele: “Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů”?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                           V Praze dne 19. 9. 2017

 

Odpověď

 

 

 

 

   Městská část Praha 5                                                                                  

   Ing. pavel Richter

   STAROSTA

 

 

                                                                                                          V Praze dne 18. října 2017

 

Vážená paní zastupitelko,

 

dne 19. 9. 2017 byla Vámi předložena interpelace č. 1 zastupitelstvu MČ ve věci opětovného jmenování Ing. arch. Evy Čechové vedoucí Odboru stavebního úřadu.

 

K vašim dotazům uvedeným v závěru interpelace uvádím následující:

 

-        Jaký byl text vypsaného výběrového řízení a kde byl zveřejněn?

Text výběrového řízení „Oznámení o vyhlášení výběrového řízení“ na pozici Vedoucí odboru stavební úřad, bylo zveřejněno na úřední desce - MČ P5 úřadu MČP5 dne 17. 7. 2017 do 1. 8. 2017 bylo možno podat přihlášku do VŘ.

 

-        Kdo byl ve výběrové komisi?

Složení výběrové komise:

 

Předseda                Bc. Josef Žebera tajemník ÚMČ P5

Členové:                Bc. Lukáš Herold zástupce starosty MČ P5

                             Jan Trojánek, radní MČ P5

                             Mgr. Peter Klein, MPA, vedoucí Odboru legislativního

Tajemník výběrové komise: Monika Mesznerová, personalistka

 

-        Jaké byly poslední důvody rozvázání pracovního poměru s Ing. arch. Evou Čechovou?

 

Paní Ing. arch. Eva Čechová, MBA dne 13. 10. 2016 oznámila vzdání se funkce vedoucí oddělení umisťování staveb (při nichž byla i pověřena vedením Odboru stavební úřad) a to ke dni 14.10. 2016, současně požádala o ukončení pracovního poměru dohodou bez udání důvodu ke dni 14. 10. 2016. Žádosti bylo vyhověno, pracovní poměr skončil dohodou ke dni 14. 10. 2016.

 

 

-        Shledává nynější Rada MČ důvody rozvázání pracovního poměru jako již neplatící nebo nerelevantní?

-         

Viz předchozí odpověď

 

-        Domnívá se současná Rada MČ, že jmenování Ing. arch. Evy Čechové není v rozporu se slibem zastupitele: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů“.

 

Jsme přesvědčeni, že ano.

 

S pozdravem

    

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534