Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Hokejová hala vs. levné nájemní byty

 

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Interpelace č. 1

 

Bc. Lukáš Herold
zástupce starosty MČ P5

 

Věc: Hokejová hala vs. levné nájemní byty

 

 

Vážený pane místostarosto,

obracím se na Vás jako radního odpovědného za bytovou politiku a sport ve věci výstavby hokejové haly a levných nájemních bytů.

 

Podle informací od Vás by se měla na Barrandově stavět hokejová hala ve Štěpařské ulici na parcele č. 954/1.

 

Zároveň jsem se dočetla v časopise Naše Praha 5 č. 9/2017 na straně 5 v článku Naděje na levné byty, že:

“Město vybralo 12 pozemků, na kterých by mohlo vzniknout až 500 nájemních bytů. Mezi vybranými je i hlubočepská parcela č. 954/1. Dalším krokem nyní bude zadání ověřovací studie, architektonická soutěž, soutěž na projektovou dokumentaci, příprava projektové dokumentace, územní a stavební řízení a následně soutěž na výběr zhotovitele. Časový odhad začátku výstavby je rok 2020. Výstavba bude financována z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy, který disponuje částkou přes 3 mld. korun.”

 

Tyto protichůdné informace vyvolávají dojem, že pravá ruka Rady MČ neví, co dělá levá.

 

Ptám se Vás, pane místostarosto:

  • Na pozemku parcelní č. 954/1 zamýšlí Rada MČ Praha 5 postavit hokejovou halu nebo levné nájemní byty?
  • Konzultoval MHMP výběr pozemku s Městskou částí Praha 5?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                         V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď

 

 

        Městská část Praha 5

 

              Bc. Lukáš Herold

         zástupce starosty MČ P5

 

                      

 

                                                                                                                                         18. 09. 2017

                      

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podala: Mgr. Martina Pokorná, členka zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 20. 06. 2017.

Vážená paní magistro,

 

k otázce pozemků na Barrandově v u ulice Štěpařská Vám sděluji následující.  Rada městské části požádala dne 21. 6. 2017 svým usnesením 28/787/2017 o svěření správy majetku hl. m. Prahy městské části Praha 5. Svou žádost městu odůvodnila tím, že jde o zájmové území MČ Praha 5, kde je záměrem vybudovat sportoviště se zaměřením pro školní mládež. Jakým způsobem na tuto žádost město zareaguje, si netroufám odhadnout. Samotný pozemek je více než 10.000 m2, zhruba jedna třetina je dle současného územního plánu v SV, tedy pro výstavbu například „levných bytů“ vhodná. Zbylé dvě třetiny jsou dle územního plánu ve VV – školství, zde by mohla vyrůst například hokejová hala pro školní mládež (pro sociální byty tedy nevhodná část). Zároveň poslední výbor územního rozvoje (12.9.) projednal možnost darování  cca 5000 m2 od sousedního vlastníka pozemků za předpokladu částečné změny územního plánu na jeho pozemcích. O tomto podnětu bude v nejbližší době rozhodovat RMČ na svém zasedání.

 

 Pokusím-li se tedy vše shrnout:

  1. MČ Praha 5 se snaží jednat o tomto území komplexně.
  2. MČ má stále zájem v tomto území udržet školskou rezervu, aby mohla na Barrandově vzniknout další škola.
  3. MČ jedná s možnými investory, zda by v tomto území nechtěli vystavět hokejovou halu pro barrandovskou školní mládež.
  4. MČ samozřejmě ctí, že pozemek je v tuto chvíli čistě v majetku města, nicméně si o něj požádala.
  5. Záměry hl. m. Prahy se nevylučují, spíše doplňují.
  6. Věříme, že ať už pod hlavičkou městské části či města bude toto komplexní řešení v budoucnu realizováno.

Vážená paní magistro, omlouvám se, že na interpelaci odpovídám takto pozdě. Vedla mě k tomu snaha vám neodpovědět čistě formálně, ale snažit se shrnout jednání, která se k tomuto území vedla celé léto.

 

                      V úctě

                                                                    

                                                                Bc. Lukáš Herold

                                                          Zástupce starosty MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534