Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody

 

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Interpelace č. 2

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody

 

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci vypořádání námitky Stavebního úřadu k zajištění požární vody.

Stavební úřad vydal pod č. j. MC05 16625/2017 rozhodnutí o umístění stavby “BARRANDOV KASKÁDY - 1. etapa - objekty F, G, H, I” s vypořádanými námitkami, mezi kterými je uvedena námitka č. 7d “Není zaručena kontinuální dodávka požární vody”:
“V doloženém vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací je uvedeno, že Pražské vodovody a kanalizace nezaručují kontinuální dodávku požární vody. To však není řešeno ani v projektu, ani ve vyjádření Hasičského záchranného sboru. Vzhledem k navrhované výškové budově požadujeme doplnit jak projekt žadatele, tak vyjádření Hasičského záchranného sboru.”

 

Stavební úřad námitku vypořádal takto:
“Problematika zajištění požární vody je předmětem ochrany orgánu požárního dozoru, který vydal k záměru kladné závazné Stanovisko dne 29. 6. 2016. Stavební úřad jeho závěr nezpochybňuje, požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s právními předpisy. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. ve svém vyjádření sdělují, že nejsou schopni zajistit dodávku požární vody v případě havárie veřejného vodovodu, což je skutečnost, kterou nelze zpochybnit, ale zároveň nelze požadovat zajištění zásobování vodou z dalších zdrojů a hledat variantní řešení. Havárie vody je stav, který nastává náhle a většinou je neprodleně vyřešen. Územní rozhodnutí však neřeší stav území v případě havárie vodovodních řadů, ale řeší území za řádného fungování dopravní a technické infrastruktury.”

 

Při posuzování žádosti o územní rozhodnutí musí Stavební úřad zkoumat zajištění bezpečného provozování budovy za všech okolností, a to i v případě havárie veřejného vodovodu. Vypořádání námitky je proto nedostatečné. Stanoviska Pražských vodovodů a kanalizací a Hasičského záchranného sboru vznikala souběžně a není zřejmé, zda byla stavebním úřadem koordinována.

 

Ptám se Vás, pane starosto:

  • Uložil stavební úřad investorovi, aby zajistil řešení nutné pro požární bezpečnost stavby i s ohledem na vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací?
  • Věděl hasičský záchranný sbor o vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                         V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď

 Městská část Praha 5                                                                                   

   Ing. pavel Richter

STAROSTA

 

 

                                                                                                     V Praze dne 13. září 2017

 

 

 

 

 

 

Vážená paní Pokorná,

 

v návaznosti na Vaši interpelaci ve věci „Vypořádání námitky Stavebním úřadem k zajištění požární vody“ Vám sděluji následující.

Stavební úřad nenařizuje opatření k zajištění dodávky vody, hasičský záchranný sbor si v době kolísání, nebo nedostatku vody zajišťuje její dovoz sám cisternami. Ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na umístění nádrže na vodu přímo v umisťovaném domě. Pokud tak stanoví ve stanovisku ke stavebnímu řízení, stavební úřad to zahrne do svého rozhodnutí.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Pavel Richter

                                                                                                              starosta MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534