Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov

 

19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 20. 6. 2017

Interpelace č. 3

 

Ing. Pavel Richter,

starosta MČ P5

 

Věc: Chybějící analýza stávající vybavenosti sídliště Barrandov

 

Vážený pane starosto,
 
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci nezvěstné analýzy stávající vybavenosti sídliště Barrandov.

 

Stavební úřad vydal pod č. j. MC05 16625/2017 rozhodnutí o umístění stavby “BARRANDOV KASKÁDY - 1. etapa - objekty F, G, H, I”, ve kterém je uvedeno také vypořádání námitek.

Námitky upozorňovaly na rozpor s územním plánem:

 • Stavba v ploše SV nerespektuje požadovaný podíl jednotlivých funkcí a jedná se v podstatě o monofunkční čistě obytné využití. Poměr 98,4 %, který de facto znamená jiné funkční využití - čistě obytné, není možné povolit ani jako výjimečné přípustné využití. Takový postup by byl nepřípustným obcházením závazného územního plánu a stanoveného regulativu polyfunkčního využití dané lokality. I při výjimečně připuštění vyššího než 60% podílu kapacity jedné z přípustných funkcí musí dle regulativu zůstat zachováno smíšené funkční využití.
 • Stavba významně narušuje rovnováhu mezi jednotlivými funkcemi ve prospěch obytné funkce na úkor doplňkových funkcí, a to nejen ve funkční ploše SV-H, ale v celém území.

 

Stavební úřad vypořádal námitky poukazující na rozpor s územním plánem v případě schvalování výjimečné přípustnosti nebo nízkého procenta ve prospěch nebytové funkce stejnou formulací na straně 19, 36, 46, 51, 60 a 69, kde je uvedeno, že: “Podle dokumentace záměru, která byla zpracována autorizovanými osobami, byla kapacita nebytových ploch zjištěna na základě analýzy stávající vybavenosti sídliště Barrandov a zejména s ohledem na množství dlouhodobě nevyužitých stávajících kapacit a byl tak vyhodnocen jejich reálný podíl na celé funkční ploše.”

 

Ptám se Vás, pane starosto:

 • Kdy Rada MČ Praha 5 schválila a vyhlásila výběrové řízení na “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” zmiňovanou stavebním úřadem?
 • Kde je v seznamu veřejných zakázek MČ Praha veřejná zakázka na vypracování analýzu zveřejněna?
 • Kdo výběrové řízení na veřejnou zakázku na pořízení analýzy vyhrál?
 • Kdy zveřejní Rada MČ analýzu, aby byla k dispozici zastupitelům i občanům
 • Pokud MČ nezadala vypracování této analýzy, kdo ji vypracoval?
 • Pokud “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” vypracoval investor stavby nebo jeho subdodavatel, proč ji používá v argumentaci Stavební úřad a nepoužívá nezávislou analýzu?

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                         V Praze dne 20. 6. 2017

Odpověď

 

 

 

 

 Městská část Praha 5                                                                                  

   Ing. pavel Richter

STAROSTA

 

 

                                                                                                      V Praze dne 7. září 2017

Vážená paní Pokorná,

 

v návaznosti na Vaše interpelace na 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne

20. června 2017 vám sděluji následující:

Interpelace č. 3

 1. 1.      Kdy Rada MČ Praha 5 schválila a vyhlásila výběrové řízení na “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” zmiňovanou stavebním úřadem?
 2. 2.      Kde je v seznamu veřejných zakázek MČ Praha veřejná zakázka na vypracování analýzu zveřejněna?
 3. 3.      Kdo výběrové řízení na veřejnou zakázku na pořízení analýzy vyhrál?
 4. 4.    Kdy zveřejní Rada MČ analýzu, aby byla k dispozici zastupitelům i občanům
 5. 5.      Pokud MČ nezadala vypracování této analýzy, kdo ji vypracoval?

Rada MČ Praha 5neschválila ani nevyhlásila výběrové řízení na “analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov” zmiňovanou Stavebním úřadem v územním rozhodnutí o umístění pro stavbu „BARRANDOV KASKÁDY – 1. etapa – objekty F, G, H, I“.

 1. 6.      Pokud „analýzu stávající vybavenosti sídliště Barrandov“ vypracoval investor stavby nebo jeho subdodavatel, proč ji používá v argumentaci Stavební úřad a nepoužívá nezávislou analýzu?

Investor stavby dodal k žádosti o umístění stavby studii atelieru A 69, první část, kterou si zadala městská část. Nicméně stavební úřad ve své správní úvaze na umístění stavby z této studie nevycházel, řídil se stávajícím územním plánem, technickými požadavky na výstavbu a platnou legislativou. Je však povinností stavebního úřadu ve svém rozhodnutí citovat veškeré doložené podklady k žádosti, tudíž je zmíněná studie citována v předmětném rozhodnutí.

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter

                                                                                                     starosta MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534