Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 25. 4. 2017

Interpelace číslo 1

Bc. Josef Žebera

pověřený výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5

 

Věc: Porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5

 

Vážení pane pověřený tajemníku,

 

obracím se na Vás jako na nejvyššího zástupce ÚMČ Praha 5 včetně státní správy, a to věci stavby společnosti Medak House v ul. Pražského, Praha 5 s podezřením na hrubé porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5.

 

Dne 22. 2. 2017 byl podán panem Romanem Kasanem přes datovou schránku podnět ve věci “prošetření stavby Medak House ul. Pražského, Praha 5 - Hlubočepy” z důvodu provádění stavby v rozporu se schválenou stavební dokumentací a územním rozhodnutím. U stavby došlo v přímém rozporu se schváleným ÚR a SP k navýšení podlaží, došlo k podezření na umístění nemovitosti v rozporu se schváleným ÚR a SP a stavba byla prováděna v rozporu s harmonogramem stanoveným ÚR a SP, čímž byl zásadně ovlivněn život občanů bydlících v okolí. Schválená dokumentace neobsahovala analýzu hlukového zatížení sousedních nemovitostí, byla chybně spočítána kvantita dešťové vody k zachycení a chybělo vyjádření provozovatele kanalizace o povolení k čerpání dešťové vody do kanalizace. Také nebyla vypracována hygienická studie k napojení na kanalizaci v ulici Pražského.

Dne 27. 2. 2017 adresovala paní Jitka Matoušová coby přímý soused stavby podnět přímo panu Josefu Gorčíkovi, vedoucímu Stavebního úřadu MČ Praha 5, ve věci “Černé stavby “Medak House” v ulici Pražského, Praha 5, Hlubočepy”, ve kterém žádala o okamžité zastavení stavby z důvodu, že stavba je prováděna bez platné schválené projektové dokumentace a bez platného schváleného územního rozhodnutí.

Dne 21. 3. 2017 bylo provedeno šetření na stavbě referentem Stavebního úřadu MČ Praha 5 panem Davidem Poduškou, který vzápětí vypracoval a týž týden předal panu Gorčíkovi příkaz k odstranění stavby k podpisu. Podle mých informací příkaz nebyl podepsán a pan Gorčík toleruje protiprávní stavbu Medak House.

Ptám se Vás, pane Žebero, a prosím o jasnou odpověď, která zahrnuje Ano/Ne:

  • Je stavba Medak House prováděna podle schváleného územního rozhodnutí?
    (ÚR je na dům o 5 podlažích a budova M2 jich už dnes má 6)
  • Ví vedoucí Stavebního úřadu od konce února, že je stavba prováděna v rozporu s územním rozhodnutím?
  • Má vedoucí Stavebního úřadu od svého referenta připravený koncem března příkaz k zastavení stavby?
  • Podepsal vedoucí Stavebního úřadu tento příkaz?

 

Pokud se hrubé porušení povinností vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 5 pana Josefa Gorčíka potvrdí kladnou odpovědí na výše položené otázky (v případě první otázky záporné), navrhuji odvolání pana Gorčíka, případně zvážení podání trestního oznámení pro § 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti: http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-10-dil-2-paragraf-330

Tím, že pan Gorčík toleruje černou stavbu vystavuje městskou část riziku, že při případném soudním řízení s výsledkem na odstranění stavby bude investor požadovat po městské části prostředky vynaložené na stavbu od doby provedení kontrolní prohlídky a následného nezastavení stavby.

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                               

Odpověď

 

 

 

Vážená   paní

Mgr.   Martina Pokorná

zastupitel MČ Praha 5

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn.

Naše č.j.

Vyřizuje / linka

Datum

 

 

Dubinová   Dobromila Bc. / 257000907

 

 

 

Interpelace ve věci:

1)   Je stavba MEDAK HOUSE prováděna podle schváleného ÚR (ÚR je na dům o 5 podlažích a budova M2 jich má už dnes 6)

2)   Ví vedoucí SÚ MČ P5 od konce února, že je stavba prováděna v rozporu s ÚR

3)   Ví vedoucí SÚ od svého referenta připravený koncem března příkaz k zastavení stavby

4)   Podepsal vedoucí SÚ tento příkaz

 

Vážená paní zastupitelko,

 

v souvislosti s Vámi přednesenou interpelací ze dne 25.4.2017 jsem vyzval vedoucího odboru SÚ MČ Praha 5 jako jeho přímý nadřízený aby předložil k předmětné věci své vyjádření, které si Vám dovoluji předložit ve formě Sdělení od vedoucího odboru SÚ MČ Praha 5, ve kterém jsou zodpovězeny všechny body Vaší interpelace.

 

 

 

 

S pozdravem

 

Bc. Josef Žebera

 

vedoucí odboru živnostenského

a občanskosprávních agend

pověřen výkonem funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5

 

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534