Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

jmenování tajemníka Úřadu

18. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 25. 04. 2017

 

Interpelace číslo 2

 

Ing. Pavel Richter

starosta MČ Praha 5

 

Věc: Jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5

 

Vážení pane starosto,

 

 

     obracím se na Vás ve věci jmenování řádného tajemníka ÚMČ Praha 5.


Již je to rok, co funguje současná koalice. Do dnešní doby však stále máme pouze tajemníka pověřeného výkonem funkce, tedy nikoliv řádně jmenovaného ředitelkou MHMP. Tuto situaci nepovažuji za optimální a komfortní pro dobrý chod úřadu a zároveň i pro současného pověřeného pana tajemníka Žeberu. Jednoduše se jinak koná, když jsem pouze pověřen, než když jsem řádně jmenován.

Ptám se tedy:

 

  1. Jaká je aktuální situace ve věci výběru a jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5?
  2. Plánuje současná koalice do konce volebního období v této věci udělat nějaký pokrok, respektive nenechá tento úkol na budoucím vedení Prahy 5 vzešlém z voleb 2018?

 

Předem děkuji za odpověď.

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

V Praze dne 25. 04. 2017

 

 

Odpověď

 

 

*MC05X00IZC12*

 

  Městská část Praha 5                                                                                  

    Ing. Pavel Richter

       STAROSTA

 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2017

 

Věc: Jmenování tajemníka ÚMČ Praha 5

 

 

Vážený pane magistře,

 

dne 26. dubna 2017 jsem seznámil Radu MČ Praha 5 s rozhodnutím o obsazení funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5 na základě zprávy výběrové komise pro výběrové řízení na funkci tajemníka Úřadu MČ P5 ze dne 19. 4. 2017.

 

Výběrová komise na základě posouzení splnění zákonem stanovených předpokladů, dále pak potřebných znalostí, dovedností, schopností a při zvážení všech dalších specifických úkonů vztahujících se k této funkci, doporučila ve své zprávě na obsazení uvedené funkce, uchazeče pana Bc. Josefa Žeberu.

Rada MČ Praha 5 vzala na vědomí zprávu výběrové komise usnesením č. 20/548/2017 ze dne 26. 4. 2017.

V souladu s ustanovením § 97 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, byla dne 27. 4. 2017 ředitelce MHMP JUDr. Martině Děvěrové, MPA podána žádost o souhlas se jmenováním Bc. Josefa Žebery, do funkce tajemníka Úřadu městské části Praha 5 na základě splněných zákonných předpokladů pro výkon funkce tajemníka úřadu.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Pavel Richter

 

 

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534