Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Stav opatření cyklistické infrastruktury

17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 30. 3. 2017

Interpelace číslo 1

Rada ÚMČ Praha 5

 

Věc: Stav opatření cyklistické infrastruktury

 

Vážená rado,

 

na 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 16. 2. 2017 byl při schvalování rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 5 navýšen rozpočet Odboru územního rozvoje, podkap. 0315 o částku 730 tis. Kč, tedy na celkem 1 750 tis. Prostředky byly určeny k pořízení studií proveditelnosti, výkresů dopravního značení a dokumentace pro stavební povolení opatření k zvýšení bezpečnosti a plynulosti cyklistické dopravy na území MČ Praha 5 u opatření vedených v Akčním plánu rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ P5 v letech 2016 - 2017.

 

Ptám se Vás, páni radní:

Která opatření plánujete zadat?

Jaký je časový harmonogram?

V jaké fázi rozpracovanosti jsou jednotlivá opatření?

Podrobněji by mě zajímala opatření podél tramvaje na Barrandov a tzv. Barrandovská estakáda, zvláště vzhledem k plánované výstavbě v lokalitě Barrandov západ podle územní studie ateliéru A69.

 

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                         V Praze dne 30. 3. 2017

 

Odpověď

                                                                                                                                          

JUDr. Tomáš Homola                                                                         

radní MČ P5                

Vážená paní

Mgr. Martina Pokorná

zastupitelka Městské části Praha 5

 

                                                                      

 

                                                                                                          

MC05 27077/2017                                                                                                  V Praze dne 05.05.2017

                                                                                             

 

 

Vážená paní zastupitelko,

 

 

předně se omlouvám za pozdní odpověď. Velmi oceňuji Váš zájem o problematiku cyklistické dopravy na území naší MČ Prahy 5. Vím, že patříte mezi aktivní uživatele tohoto způsobu dopravy a také je mi jasné, že řada problémů je jinak vidět ze sedla kola, z pohledu chodce nebo řidiče motorového vozidla.

 

Městská část dlouhodobě vytváří předpoklady ke zlepšování situace v tomto ohledu. Již v minulém období byl zpracován tzv. Cyklogenerel, který byl v loňském roce aktualizován na další období. Je zpracována řada studií na podporu cyklodopravy a konkrétní opatření se průběžně realizují.

 

Jak dobře víte, naplňujeme program a na posledním zasedání Komise dopravy konané dne 19.04.2017 jsme navrhli ustanovit pracovní skupinu pro cyklodopravu a návrh na její zřízení bude na svém nejbližším jednání schvalovat rada městské část. Jak jsem Vám již sdělil, budu rád, kdy se do práce této pracovní skupiny aktivně zapojíte. Pracovní skupina bude iniciativním pracovním orgánem, jehož cílem bude přicházet s podněty na dopravní opatření, navrhovat priority v rámci vyhotovených studií a cyklogenerelu cyklodopravy a připravovat podněty ke zpracování studií na podporu cyklodopravy v rámci schváleného rozpočtu MČ P5. Tyto návrhy budou poté projednány v dalších orgánech MČ (komise dopravní a RMČ).

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

JUDr. Tomáš Homola

Radní MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534