Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interaktivní mapa

Interpelace č. 1
MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5


Věc: Veřejná zakázka: "Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná"

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci veřejné zakázky.

 

V zadávací dokumentaci v příloze č. 4 Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů je uvedeno, že dodavatel “realizoval v posledních 3 letech min. 1 zakázku na službu obdobného charakteru v rozsahu, jako je tato veřejná zakázka malého rozsahu. Službami obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služby, jejichž předmětem bylo zpracování interaktivní webové či obdobné aplikace kombinující mapové podklady s datovými informacemi o subjektech v zobrazované lokalitě, případně služby obdobného charakteru a funkčnosti, a to ve finančním rozsahu minimálně 400 000 Kč bez DPH”.

 

Z webových stránek vítězného dodavatele Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. (swissconsulting.cz) se dozvíme, že:

 • hlavní činností je působení v oblasti ekonomického a podnikového poradenství a v současné době se zabývá především řízením a realizací projektů a odbornou asistencí jednatelům spol. s r.o.
 • Dále má dodavatel v portfoliu řešení dílčích činností spojených s osobní asistencí jednatelům, zejména v oblasti společenských smluv, dědění a vypořádání obchodních podílů atd.
 • Pořádají odborné semináře například na témata: rizika a příležitosti spol. s r.o., společenské smlouvy, dědění a vypořádání obchodních podílů, benefity a motivace, motivace manažerů, prodej firem apod.
 • A v referencích na projekty najdeme Škola jako úřad, Samostatný absolvent = úspěšný uchazeč o práci, Právo pro firmy a Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů.

Tedy ani zmínka o tom, že by dodavatel realizoval veřejnou zakázku, jak je požadováno v technických kvalifikačních předpokladech zadávací dokumentace.

 

Zato…

 

Uchazeč BrusTech s.r.o. (it.brustech.cz), který ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek figuruje až na druhém místě, se zabývá vývojem webů, webových aplikací, e-shopy, specifickými on-line řešeními, IT poradenstvím, CRM a pod.

V sekci Reference má například zakázky:

 • Dotace a fondy EU - vyhledávač dotačních programů (dotace-fondy.eu) realizovaný pro společnost Asistenční centrum, a.s. a i web společnosti (asistencnicentrum.cz)
 • webové stránky společnosti Sykora Swiss Consulting CZ (swissconsulting.cz)
 • webové stránky společností Brain Solutions Institut (bsi.cz), s.r.o, AC Innovation s.r.o. (acinnovation.cz) a AC Education s.r.o. (aceducation.cz), ve kterých je jednatelem Ing. František Jochman a společníkem s vkladem Asistenční centrum, a. s.
 • webové stránky projektu Řízení inovací (rizeniinovaci.cz) společnosti VVV MOST a web této společnosti (vvvmost.cz), kde jsou jednateli RNDr. Jaroslav Jochman a Ing. Ladislav Jochman

a v sekci Reference také překvapivě uvádí referenci na zakázku Obchody a služby Prahy 5, včetně mobilní aplikace na GooglePlay obchodysluzby.praha5.cz realizovanou v prosinci 2016!

 

Toto zavdává důvodné podezření, že firmy byly spolu domluvené na realizaci zakázky předem.

 

Mezi další neméně zajímavá fakta patří to, že:

 • rozdíl v nabídkové ceně mezi oběma oslovenými firmami bez DPH je rozdíl 30 000 Kč;
 • Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. má provozovnu v Mostě a BrusTech sídlí v Mostě;
 • člen realizačního týmu Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o. konzultant RNDr. Jaroslav Jochman je předsedou dozorčí rady Asistenčního centra, a.s. se sídlem v Mostě, které je partnerskou společností Hospodářské komory. RNDr. Jaroslav Jochman je též bývalým místopředsedou představenstva Okresní hospodářské komory Most a bývalým předsedou dozorčí rady Podnikatelského servisu HK ČR. A v těchto a dalších společnostech Asistenčního centra a sítě Hospodářských komor figurují další osoby s příjmením Jochman;
 • stejné trvalé bydliště v Mostě a příjmení, jako má jednatel BrusTechu s.r.o. Ing. David Smetánka, Ph.D., má také Ing. Jakub Smetánka, který je bývalým místopředsedou představenstva Asistenčního centra a.s. se sídlem v Mostě.

 

Podle Transparency International je provázanost realizačního týmu jedním ze signálu podvodu.

 

Ptám se vás tedy, pane starosto:

 • Byla odeslána výzva k účasti na uvedené veřejné zakázce nejméně 3 dodavatelům, jak je požadováno v Metodickém návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu? Které firmy to byly?
 • Na základě čeho byly dvě firmy z Mostu osloveny?
 • Žádám uveřejnění dopisu, kterým byly firmy osloveny.
 • Jakou referenci předložil vítězný dodavatel v bodě Technické kvalifikační předpoklady?
 • Proč nebyli osloveni firmy z Prahy 5, abychom podporovali podnikání podnikatelů na území naší MČ, ale firmy ve vzdáleném Mostu?
 • Informoval dodavatel, že se na plnění zakázky bude podílet také subdodavatel?
 • Poskytla MČ souhlas s tím, že se na plnění zakázky bude podílet také subdodavatel?
 • Je pro vás přípustné, aby uchazeč, který zakázku nezískal a skončil na druhém místě, figuroval jako subdodavatel?
 • Nepovažujete za střet zájmů, že zakázku realizují firmy napojené na Hospodářskou komoru a jejich partnerskou organizaci Asistenční centrum?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 16. 2. 2017

Odpověď

 

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                              V Praze dne 24. května 2017

 

 

Vážená paní magistro,

 

ve věci  Vaší interpelace „veřejná zakázka – interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná pro MUDr. Radka Klímu, Vám sděluji následující.

 

Byla odeslána výzva k účasti na uvedené veřejné zakázce nejméně 3 dodavatelům, jak je požadováno v Metodickém návodu postupu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu? Které to byly?

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Interaktivní mapa obchodu a služeb na území MČ Praha 5 (včetně mobilní aplikace), veřejně přístupná“ byla zaslána 4 uchazečům, a to konkrétně:

IVOL, s.r.o., se sídlem Křižíkova 53/52, 186 00 Praha 8, IČO: 279 45 553

BrusTech s.r.o., se sídlem Slatinická 3319, 434 01 Most, IČO: 273 09 321

Rema Média s.r.o., se sídlem Bělohorská 245/71, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 241 82 460

Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., se sídlem Na pískách 828/33, 160 00 Praha – Dejvice, IČO: 62740849

 

Na základě čeho byly dvě firmy z Mostu osloveny?

BrusTech s.r.o., se sídlem Slatinická 3319, 434 01 Most, IČO: 273 09 321, byla oslovena na základě působnosti na celém území ČR a množství realizovaných zakázek obdobného charakteru. Ostatní společnosti mají sídlo v Praze.

Firmy byly osloveny na základě databáze dodavatelů, jejichž nabídky byly výherní (nejvýhodnější) při realizaci projektů z Evropského sociálního fondu zaměřených mj. také na tvorbu interaktivních databází, mobilních databázových aplikací, apod..

 

Žádám uveřejnění dopisu, kterým byly firmy osloveny.

Uchazeči byly osloveni na základě e-mailu, který je přílohou č. 1

 

Jakou referenci předložil vítězný dodavatel v bodě Technické kvalifikační předpoklady?

Vítězný dodavatel Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., se sídlem Na pískách 828/33, 160 00 Praha – Dejvice, IČO: 627 40 849 předložil referenční zakázku s názvem „Škola jako úřad,   reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015“, kdy náklady na referenční aktivitu převýšily hodnotu 400 tisíc Kč bez DPH, předmětem realizace bylo zpracování interaktivní IT aplikace s mobilní kompatibilitou, která umožňuje snadné vyhledávání důležitých zadaných informací prostřednictvím intuitivního grafického prostředí, sběru, formátování a uspořádání dat.

 

Proč nebyli osloveni firmy z Prahy 5, abychom podporovali podnikání podnikatelů na území naši MČ, ale firmy ve vzdáleném Mostu?

Na Praze 5 nebyla na internetu vyhledána firma, která databázové aplikace i v mobilních verzích pro telefony vyvíjí, proto byl okruh rozšířen na Prahu a okolí.

 

Informoval dodavatel, že se na plnění zakázky bude podílet také subdodavatel?

Povinnost informovaní zadavatele o subdodávkách, nebyla vymezena zadávací dokumentací ani smlouvou. Zadavatel tedy nemůže nijak zasahovat do dodavatelovo vnitřních postupů zpracování služby, pokud to neovlivňuje předmět, cenu nebo termín dodání díla. V rámci poskytnuté informace od vítězného dodavatele, byla subdodavatelsky dodána pouze část programového kódu.

 

Poskytla MČ souhlas s tím, že se na plnění zakázky bude podílet subdodavatel?

Subdodávky nebyly zadávací dokumentací ani smlouvu nijak omezeny.

 

Je pro Vás přípustné, aby uchazeč, který zakázku nezískal a skončil na druhém místě, fungoval jako subdodavatel?

Subdodávky nebyly zadávací dokumentací ani smlouvu nijak omezeny.

 

Nepovazujete se střet zájmů, že zakázku realizují firmy napojené na Hospodářskou komoru a jejich partnerskou organizaci Asistenční centrum?

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/92 a sdružujeme téměř 15 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 60 regionálních a 101 oborových asociací. Nelze tedy považovat veškeré členy Hospodářské komory za propojené navzájem.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534