Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Porušení JŘ Rady

Interpelace č. 2

MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5


Věc: Porušení Jednacího řádu Rady MČ, které jednoznačně vede k rozhodnutí v neprospěch občanů Prahy 5

 

Vážený pane starosto,
obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5 ve věci porušení jednacího řádu Rady MČ P5.

 

Na 14. zasedání Výboru územního rozvoje městské části Praha 5 konaném dne 29. 11. 2016 byl projednán jako 9. bod programu “Dům Ema - Barrandov, DUR, záměr BD na pozemcích č. parc. 954/12 část a další v k.ú. Hlubočepy”.

VÚR přijal usnesení, že “Bere na vědomí záměr stavby "Dům Ema - Barrandov" na pozemcích č. parc. 954/12, 42, 43, 1, 11 v k.ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 08/2016” poměrem hlasování 9/0/0.

Na 8. zasedání Komise dopravní Rady MČ Praha 5 konaném dne 9. 11. 2016 byl projednán jako 7. bod programu: “Dům Ema - Barrandov, DUR”.

KD přijala dvě usnesení, že “Bere na vědomí prezentaci záměru “Dům Ema” na pozemcích parc. č. 954/12 část a dalčí v k. ú. Hlubočepy, společnosti Landia Management, s. r. o., dat 05-08/2016” poměrem hlasování 7/0/0 a “Doporučuje, aby počet parkovacích míst v projektu odpovídal minimálnímu počtu bytů.” poměrem hlasování 7/0/0.

 

Na 47. zasedání Rady MČ Praha 5 konaném dne 14. 12. 2016 byl projednán bod “Dům Ema - Barrandov, DUR, Záměr BD na pozemcích č. parc. 954/12 část a další v k.ú. Hlubočepy”.

RMČ P5 přijala usnesení, že “Bere na vědomí záměr stavby "Dům Ema - Barrandov" na pozemcích č. parc. 954/12, 42, 43, 1, 11 v k. ú. Hlubočepy, dle předložené dok. DUR, dat. 08/2016”.

V tomto bodě je uvedeno, že: Materiál byl projednán ve Výboru územního rozvoje 29. 11. 2016”. Chybí zde však informace, že materiál byl projednán také na Komisi dopravní, a chybí zde usnesení Komise dopravní, ve kterém bylo jednomyslně přijato klíčové usnesení, že KD požaduje, aby parkovacích stání k bytům bylo minimálně tolik, kolik je v projektu bytů.

 

Ptám se vás, pane starosto:

  • Proč, když na komisích a výborech stále řešíme, že na Barrandově, kde bydlím i já, je kritický nedostatek parkovacích míst, přesto Rada MČ schválí projekt, ve kterém je méně parkovacích stání pro budoucí majitele bytů, než je bytů, a nezohlední stanovisko Komise dopravní?
  • Jak zdůvodníte, že přijímáte rozhodnutí, které je v neprospěch občanů Prahy?
  • Proč jste jako předkladatel bodu nepřiřadil k bodu usnesení Komise dopravní?
  • Jak vysvětlíte, že došlo k porušení Jednacího řádu Rady MČ, když paragrafu 6 “Podklady pro jednání zasedání RMČ P5”, v bodě 4 d) je uvedeno, že “Materiály pro jednání RMČ P5 vždy obsahují: předkladatele a poznámky o schválení komisemi RMČ P5, výbory ZMČ P5”.
  • Proč RMČ rozhoduje v rozporu s usnesením komise coby poradního orgánu RMČ bez jakéhokoli odůvodnění?
  • Co uděláte pro to, aby k porušování Jednacího řádu MČ nedocházelo?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5                                                                                   V Praze dne 16. 2. 2017

 

--

Zdroje:

http://www.praha5.cz/cs/dokument/jednaci-rady/210845-jednaci-rad-rmc

Odpověď

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534