Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

služeb ní cesta

15. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 22. 11. 2016

 

Interpelace č. 1

MUDr. Radek Klíma
Starosta ÚMČ Praha 5

 

 

Věc: Reciproční služební cesty do Číny

 

Vážený pane starosto,

 

obracím se na Vás jako na vedoucího představitele MČ Praha 5. Rada městské části Praha 5 schválila reciproční služební cesty do Číny. Městská část vydává na cesty finanční prostředky získané od daňových poplatníků, nejsou však zřejmé přínosy z těchto aktivit.

 

Ptám se vás, pane starosto:

  • Jaké byly celkové náklady české skupiny na služební cesty do Číny zaxjednotlivé roky?
  • Jaké byly celkové náklady na čínské výpravy do Prahy?
  • Jaké jsou přínosy těchto služebních cest pro městskou část?
  • Uveďte příklady, v jakých konkrétních případech se přínosy promítly na městské části?
  • Má městská část vypracovánu koncepci/představu spolupráce městské části s čínskou stranou?
  • Jaká je představa výstupů ze spolupráce s Čínou?
  • Jaké plánujete konkrétní kroky, které chcete realizovat v návaznosti na letošní reciproční cestu?

 

Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

 

Mgr. Martina Pokorná

Členka ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 22. 11. 2016

Odpověď

                     

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         starosta

                                                                                              Vážená paní

Mgr. Martina Pokorná

zastupitelka MČ Praha 5

 

                                                                                               V Praze dne 23. 1. 2017

 

Vážená paní zastupitelko,

 

reaguji tímto na vaši interpelaci, přednesenou na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, dne 22. 11. 2016.

 

            Na úvod mé odpovědi bych rád uvedl, že s obvodem Panyu bylo dne 14. 5. 2015 uzavřeno „Memorandum o vzájemné spolupráci mezi obvodem Panyu, ČLR a MČ Praha 5“, a to na základě usnesení rady městské části č. 16/461/2015 ze dne 14. 4. 2015. Z tohoto dokumentu vyplývají pro naši městskou část určité závazky, které je nutné dodržovat.

            Pro Vaši představu dodávám, že obvod Panyu je městskou částí města Guanzhou. Samotná městská část Panyu má 1,8 milionu obyvatel a město Guanzhou následně 13,5 milionu. Jedná se tedy i na čínské poměry o významný region.

 

            Celkové náklady na zahraniční cestu do obvodu Panyu byly v roce 2015 v částce 134.940,-

Oproti plánovaným nákladům, schváleným usnesením rady městské části pod                                          č. usnesení 41/1531/2015, byly reálné náklady zhruba o 110.000,- Kč nižší. Výdaje sestávaly především z nákladů spojených s koupí letenek a odměny pro paní tlumočnici. Město Panyu naopak hradilo veškeré náklady na ubytování, stravné a místní transfery.

            Náklady na zahraniční cestu do partnerského obvodu Panyu v roce 2016 byly 135.069,- Kč, sestávaly opět především z nákladů na pořízení letenek a odměny pro paní překladatelku. Oproti nákladům schváleným usnesením rady městské části č. 37/1373/2016 byly reálné náklady zhruba o 87.000,- Kč nižší. Město Panyu poté opět hradilo veškeré náklady na ubytování, stravné a místní transfery.

            Výdaje spojené s výpravou zástupců čínské delegace do naší městské části byly v roce 2015 610,- Kč.

V roce 2016, kdy se jednalo o dvě návštěvy, byly celkové náklady 83.270,- Kč. Naši městskou část navštívil nejprve místostarosta regionu Panyu spolu se zástupci hospodářské komory a následně i starosta obvodu Panyu a zástupci z podnikatelského prostředí.

            Výdaje sestávaly zejména z nákladů na ubytování, občerstvení a uspořádání společné konference.

           

            Přátelství, memoranda či partnerství mezi městy jsou zcela běžnou a vítanou praxí. Městská část na základě této spolupráce měla možnost navštívit i širší okolí Panyu. Byl zde oboustranně projeven zájem o spolupráci například v oblastech turistického ruchu, filmového průmyslu (Barrandov), zdravotnictví (FN Motol), pohostinství a restauratérství, sociálních služeb (péče o seniory), vzdělávání (pro žáky i učitele výměnné pobyty) a kultury. Byl iniciován i vznik vývojového inovačního technologické centra.

Zkraje roku 2017 proběhne jednání s koordinátorem aktivit obvodu Panyu na Praze 5, které bude sloužit ke konkretizování projednaných oblastí na základě možností naší městské části a čínských distriktů. Následně budou zahájeny konkrétní kroky. Jedním z prvních by mělo být založení inovačního centra, zaměřeného zejména na služby a řemesla.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534