Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Grafická 46

Vážený pane radní Herolde,

na minulém i předminulém zastupitelstvu  jsem Vás interpeloval ve věci:

Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 na adrese Grafická 46, Praha 5, včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov,  právnické osobě založené z oprávněných nájemců, dle platných Zásad prodeje bytových domů MČ Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku Ing. Beneše č. 4428-028/16 z 20. 2. 2016, tzn. 22. 900. 000 Kč.

Kde jsem Vás žádal o vysvětlení k posudku zhotoveném Ing. Benešem.

Vzhledem k tomu, že z Vaší strany asi došlo k nepochopení, čeho se má interpelace týká a vzhledem k tomu, že jsem se ani na podruhé nedočkal vysvětlení, celou interpelaci zjednodušuji. Jde mi o odečet částky (snížení ceny) 8.650.000,-KČ z ceny nemovitosti.

citace z předmětného posudku:

„str.17 -  tabulka 2. řádek 6.: Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.    - 8.650.000,-KČ“

Tedy v posudku částku 8.650.000,-KČ Ing. Beneš zdůvodňuje „Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah atd.“

 

Částka 8.650.000,-KČ, kterou jsem žádal a i nadále žádám vysvětlit, byla zdůvodněna právě a jenom v tabulce č. 2.

 

Takže prosím, nedávejte mi dobrozdání od dalšího znalce, že je vše v pořádku. Mě stačí, když mi vysvětlíte, co skrývá částka 8.650.000,-KČ, v jakém poměru je v ní zastoupeno „Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem + výstavba půdních vestaveb + výtah, + atd“ a co vlastně obnáší toto shrnutí.

 

Takže pro lepší pochopení, prosím o bližší vysvětlení, jak mám chápat:

1.)    Náklady na nutnou rekonstrukci domu č.p.865 vynaložené před prodejem: jaká rekonstrukce a v jaké ceně

2.)    výstavba půdních vestaveb: co se odečítá a proč?

3.)    výtah: jaké řešení a v jaké ceně

4.)    atd.: vím, že to znamená „a tak dále“ bohužel již nevím, co si pod tím mám představit a zdůvodňovat tak vysokou částku výrazem atd?

 

Takže prosím o jasnou odpověď, protože se Vás budu ptát tak dlouho, dokud se tyto jednoduché odpovědi nedozvím.

 

P.S. Pro tentokrát Vás žádám, zda by bylo možné vyhnout se osobnímu napadání a soustředit se jen na odpověď, je to zbytečné a jen nás to všechny zdržuje

 

Děkuji a

 

S úctou Pavel Chramosta

zastupitel

 

Odpověď

        Městská část Praha 5

 

              Bc. Lukáš Herold

         zástupce starosty MČ P5

 

                      

 

                                                                                                                                         10. 01. 2017

                      

Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold, zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Pavel Chramosta, člen zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 22. 11. 2016

Vážený pane Chramosto

 

když si čtu vaší již třetí interpelaci na stále stejný posudek,  vybavuje se mi slavný český film Marečku, podejte mi pero a větu z diktátu „Sveřepí šakali zavile  vyli...“ 

Zkusme zrekapitulovat onu půlroční diskuzi:

V první interpelaci jste vyhrožoval zastupitelům, že když budou hlasovat pro tento posudek mohou se vystavit trestnímu řízení. Bylo vám odpovězeno velmi podrobným vysvětlením Ing. Beneše, který znalecký posudek zpracoval.

V druhé interpelaci jste osočil Ing. Beneše. Bylo vám odpovězeno, že MČ si nechala udělat znalecké posouzení dotčeného znaleckého posudku Ing. Mertenem, který konstatoval, že znalecký posudek je v pořádku

Ve třetí interpelaci byste chtěl ještě jednou vysvětlit jednu větu znaleckého posudku resp, každé její slovo a je vám jedno, že na toto bylo již odpovězeno v odpovědi na první interpelaci. Nicméně opakování je matka moudrosti:

Z odpovědi na interpelaci č. 1

„Vzhledem k aktuálnímu stavebně technickému stavu domu je nutné vynaložit určité finanční prostředky, aby se dům simulovaně dostal do standardní kondice, kdy by bylo možné výše uvedených cen dosáhnout. Znalcem je tedy uvažována rekonstrukce v minimální úrovni 8,650 tis. Kč. Tato hodnota je stanovena na základě běžných nákladů na rekonstrukce, které se pohybují v závislosti na kvalitě výchozího stavu v obvyklém pásmu 0-15tis. Kč/m2 užitné podlahové plochy. Vzhledem k celkové užitné ploše domu č. p. 865 cca 993 m2 se tedy jedná o rekonstrukci v úrovni cca 60% maximálních obvyklých nákladů na rekonstrukce (cca 8.700,- Kč/m2 užitné podlahové plochy). Tato hodnota byla znalcem zvolena na základě poznatků zjištěných při místním šetření. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná pouze o simulaci, jedná se o simulované náklady na nutnou rekonstrukci domu.

Je možné konstatovat, že částka 8,650 mil. Kč tedy nepředstavuje žádnou další slevu či poškození MČP5, jak je předestíráno v interpelaci p. zastupitele Chramosty, ale představuje minimální finanční náklady, které by MČP5, případně simulovaný kupec měla/měl vynaložit na rekonstrukci domu v případě uskutečnění prodeje, tak aby byl dům standardně obyvatelný.

Znalec v posudku nijak neřeší problematiku neodbydlených nákladů za výstavbu půdních bytových jednotek nájemci ani neřeší problematiku výtahu, která je však pro kvalitu bydlení v objektu č. p. 865 důležitá.  Tato problematika nebyla předmětem zadání.¨

Shrnuto tedy: uváděná věta ze znaleckého posudku č. 4428-028/12 ze dne 20. 02. 2016 konstatuje zjištěnou problematiku všech oblastí (rekonstrukce, půdní vestavby, výtah), které se daného domu týkají z pohledu standardního realitního trhu, avšak částka 8.650 mil. Kč je vztažena pouze na nutnou rekonstrukci domu.

 

                                           

 

 

                                 S pozdravem

                                                                    

 

                                                                   Lukáš Herold

                                                        Zástupce starosty MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534