Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

web radnice

Interpelace

 

Bc. Josef Žebera

vedoucí odboru OŽOA, pověřen výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 5

josef.zebera@praha5.cz

257000908

 

V Praze 22.12.2016

 

RE:  urgence odpovědi a nové otázky k webu radnice

 

Vážený pane tajemníku

 

1/ Připomínám žádost o odpověď na mé starší otázky již v červnu na vašeho předchůdce kolegu Jakuba Lapáčka a v září na Vás ve věci zlepšení úřední desky a  zveřejnění seznamu  poradců  na ÚMČ: http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/496

 

Další otázky se teď v listopadu 2016 týkají zlepšení webu radnice:

 

2/ Kdy zveřejníte (jako kdysi bývalo) rozdělení nových kompetencí v RMČ  na stránce http://www.praha5.cz/cs/sekce/rada-a-starosta/?

 

Jsou platné kompetence podle usnesení 29.4. a 4.5.2016 ?

http://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-rady-217/rada/typ/RMC/detail/5212

http://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-rady-217/rada/typ/RMC/detail/5191

Martin Slabý - veřejný prostor včetně dopravy v klidu

Jan Trojánek - finance, EU fondy, občansko-správní, živnostenský

MUDr. Radek Klíma - územní rozvoj, stavební řízení, zdravotnictví, zahraniční vztahy, PR

Ing. Pavel Richter - majetek, obchodní aktivity (nebyty) a investice

Mgr. Vít Šolle - školství

Viktor Čahoj - IT, životní prostředí, podpora podnikaní, kultura

JUDr. Petr Lachnit - sociální, bezpečnost

Bc. Lukáš Herold – majetek (byty a privatizace), sport, obnova památek

JUDr. Tomáš Homola - doprava (neuvolněný člen RMČ P5)

Budete nadále uvádět u všech zastupitelů doplňkové informace, který zastupitel je v kterém výboru, komisi, pracovní skupině, dramaturgické radě?

 

3/ Necháte zřídit pro všechny zastupitele tzv. „osobní stránky“ na webu UMČ?

Zatím jediný link z RMČ je na stránky http://www.lukasherold.cz/ a bohužel mate veřejnost, protože uvádí zastaralé informace 2014, že ODS Lukáš Herold je opoziční předseda Kontrolního Výboru. Doporučuji u odkazů mimo úřad doplňovat informaci, že úřad neodpovídá za aktualizaci a správnost  osobních stránek“, které by měly malý rozsah a unifikovanou strukturu(CV, hlasovani, návrhy).

Kdy bude úřad uvádět u všech zastupitelů a expertů v komisích, kdo byl kterým klubem nominován? Situace je dost nepřehledná a na experty chybí kontakty (měli by dát souhlas se zveřejněním osobních kontaktů). Nominace jsem vysvětloval jen pro VOR a teď KV.

 

4/ Do kdy necháte zveřejnit ve stejném formátu VŠECHNY čestné občany od roku 2008? http://www.praha5.cz/cs/sekce/cestni-obcane/

Seznam osobností s medailí jsem zveřejnil již 2015  na  http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211118-medaile-pravidla-nominace-2008-2014 ale je vhodné data sjednotit, doplnit např. také foto, překontrolovat některá úmrtí, vytvořit jednoduchý rejstřík jmen aj. Nabízím spolupráci.

 

Děkuji za odpovědi.

 

Ing. Ondřej Velek

Ondrej.velek@praha5.cz

604334424

Odpověď

 

 

 

Vážený   pan

Ing.   Ondřej Velek

zastupitel   MČ Praha 5

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn.

Naše č.j.

Vyřizuje / linka

Datum

 

 

Dubinová   Dobromila Bc. / 257000908

 

 

 

Interpelace ve věci:

1)   externí poradci vedoucích odborů, tajemníka, radních a zastupitelů na ÚMČ Praha 5 (časové období a odměna)

2)   kdy budou zveřejněny (jak dříve bývalo) jednotlivé kompetence RMČ

3)   zda budou zřízeny pro všechny zastupitele tzv. „osobní stránky“ na webu ÚMČ

4)   nominaci expertů za jednotlivé kluby zastupitelů a zveřejnění kontaktů na ně

5)   zveřejnění ve stejném formátu všechny čestné občany od r. 2008

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

v souvislosti s Vámi přednesenou interpelací ze dne 22.9.2016 a 22.12.2016 si Vám dovoluji sdělit následující:

 

k bodu 1) přiložena příloha s přehledem jednotlivých poradců

 

k bodu 2) kompetence RMČ jsou uvedeny na webových stránkách MČ Praha 5 v sekci Zastupitelstvo/Rada – u jednotlivých členů RMČ dle jejich gescí. Zároveň je mezi dokumenty Rady chronologicky řazeno zveřejněno usnesení RMČ v této věci.

 

K bodu 3) v této době se dokončují práce na spuštění nových webových stránek MČ Praha 5, požadavek na zřízení tzv. „osobních stránek“ jednotlivých zastupitelů nebyl požadován. V případě, že tato potřeba vznikne, není problém tuto sekci zapracovat.

K bodu 4) kontakty na externí odborníky z řad veřejnosti, kteří jsou členy komisí a výborů spravují zapisovatelky/tajemnice příslušných komisí/výborů a nakládání s nimi je v kompetencích příslušných předsedů těchto poradních orgánů. Kontakty na ně jsou uvedeny na intranetu ÚMČ Praha 5 pouze v případě, že mají z titulu své činnosti potřebu přístupu do informačních systémů MČ Praha 5.

 

K bodu 5) do roku 2014 jsme zveřejňovali pod odkazem:  http://www.praha5.cz/cs/sekce/cestni-obcane-a-oceneni/  jsme zveřejňovali osoby, kterým byla předávána „ Záslužná medaile MČP5 - oceněné osoby od r. 2008

 

Od roku 2015 je navrženým osobám udělováno čestné občanství MČ Praha 5, a to na návrh od výboru pro kulturu, jehož předsedou je MUDr. Bednář.

 

 

Závěrem, prosím, přijměte mé ujištění, že fungování Úřadu MČ Praha 5 s ohledem na výše uvedené skutečnosti je řádně zajištěno a nedochází k žádným komplikacím, které by měly dopad na chod úřadu. V případě jakýchkoliv nejasností, či potřeby dalšího doplnění jsem Vám k dispozici.

 

 

S pozdravem

 

Bc. Josef Žebera

 

vedoucí odboru živnostenského

a občanskosprávních agend

pověřen výkonem funkce tajemníka úřadu MČ Praha 5

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534