Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

ochrna usedlostí Cibulka, Skalka, Bertramka

 

Bc. Lukáš Herold

Radní pro byty a privatizaci), sport, obnovu památek

Lukas.herold@praha5.cz

257000902

www.lukasherold.cz

 

 

V Praze 22.11.2016

 

 

RE:  ochrana usedlostí Skalka, Cibulka, Bertramka

 

Vážený pane radní,

 

Zajímám se o stav památek na Praze 5 navzdory neúspěchům i pomalým procesům. Nepodařilo se mi prosadit ochranu „technické památky“ továrny TECHNOPLYN v Prokopském údolí. Informačně jsem podporoval nájemníky domu Zubatého 1. Pomáhal jsem od 2007 demaskovat projekt revitalizace Buďánek firmou Geosan – teprve letos se díky investicím donorů i radnice lokalita Buďánek zlepšuje. Morálně jsem podporoval občany ze starého Barrandova proti necitlivé výstavbě v památkové zóně.

Na P5 je rada zanedbaných památek (Turbová, Šmukýřka apod) a občané očekávají intervence veřejné správy.

 

Pomáhal jsem roky občanům kolem usedlosti Cibulka www.cibulka.info s organizováním úklidu odpadků, peticí, diskusemi o možném využití objektu na památkářsky přijatelné úpravy např. na dům pro seniory, komunitní kulturní centrum – viz http://www.ipetka.cz/zacatek-konce-nebo-zachrany-usedlosti-cibulka/. Urychlil jsem pořízení statického posudku a odhadu na opravu čínského pavilonku u usedlosti Cibulka. Jednal jsem majitelem i památkáři HMP. Interpeloval jsem nedávno radního Ing. Pavla Richtera o jeho možné pomoci revitalizaci dohodou s majitelem Cibulky - viz jeho odpověď http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/493

 

Oceňuji momentální politickou vůli Rady v odporu proti necitlivému projektu bytového domu u zdevastované usedlosti Skalka, aby soukromý majitel projekt BD Skalka přepracoval a uvedl do souladu s územním plánem - viz odpověď RMČ na petici http://www.praha5.cz/cs/dokument/petice-2016/211951-ne-vystavbe-byt-arealu-skalka

 

Opakovaně jsem roky komunikoval s Mozartovou obcí www.mozartovaobec.cz o jejich potřebách od obce. Jednání o možné vzájemně výhodné spolupráci jsou bohužel zatím na začátku.

 

V této souvislosti se Vás ptám

 

  1. 1.     Co konkrétního navrhujete podniknout k ochraně památky usedlosti Skalka?

 

  1. 2.     Povedete s majitelem vyjednávaní o výkupu Čínského pavilonku u usedlosti Cibulka a případně celkové dohodě o spolupráci na revitalizaci usedlosti?

 

  1. 3.     Obnovíte jednání o spolupráci radnice P5 s Mozartovou obcí pro regeneraci usedlosti Bertramka?

 

Děkuji za odpovědi

 

Ing. Ondřej Velek

 

Ondrej.velek@praha5.cz

604334424

Odpověď

Městská část Praha 5

 

              Bc. Lukáš Herold

         zástupce starosty MČ P5

 

                                                                                                                                             10. 01. 2017

                      

             Interpelovaný: Bc. Lukáš Herold - zástupce starosty MČ Prahy 5

Interpelaci podal: Ing. Ondřej Velek - člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru MČ Prahy 5 dne 22. 11. 2016

             

            Vážený pane Velku,

           

            nebudu se vyjadřovat k vašim pseudoúspěchům na poli záchrany památek na Praze  5.                      

            Vím jen jedno, že institut interpelace slouží k dotazům a ne k sebeprezentaci.

            

            Proto přejdu rovnou k vašim otázkám.

  1. Co se týká usedlosti Skalka, chtěl bych upozornit na roli dřívější vedoucí stavebního odboru Ing. arch. Jakoubkové, kterou vaše strana a zejména Lukáš Budín vždy tak hájil. S námitkami do spojeného řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Bytový areál Skalka", které 10. 11. 2015 byl tehdejší opozicí donucen předložit Lukáš Budína do rady, se paní Jakoubková vyrovnala bleskově a vydala proti názoru rady městské části kladné rozhodnutí. Poté se ještě snažila zpochybnit možnost MČ odvolat se proti jejímu rozhodnutí k magistrátu. Což se jí naštěstí nepodařilo.  Věřím, že magistrát dle mého názoru chybné rozhodnutí Ing. arch. Jakoubkové nepotvrdí a že tím dostaneme majitele usedlosti Skalka a přilehlých pozemků k jednání o citlivější výstavbě v této oblasti, která bude více respektovat zejména jedinečnou lokaci této usedlosti.
  2. Jednání s majitelem usedlosti Cibulka o odkupu Čínského pavilonu, jak možná víte, probíhala v minulém roce. Nebyla však úspěšná, neboť majitel odmítl pavilon MČ prodat. Snažíme se průběžně komunikovat o plánech záchrany této památky s majitelem a věříme, že drobné sanační práce v minulém roce jsou první vlaštovkou této záchrany.
  3. Městská část již obnovila jednání s Mozartovskou obcí a bude v nich v tomto roce pokračovat. Vedení městské části stojí o úzkou spolupráci s Mozartovskou obcí a v žádném případě ji není lhostejný osud nejslavnější usedlosti na Praze 5 – Bertramky. 

 

                                    S pozdravem

 

                                                      Bc. Lukáš Herold

                                               Zástupce starosty MČ Prahy 5

 

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534