Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2010

 
 
 

Zápis č. 7 ze zasedání KUR konaného dne 7.10.2010

                                                                    ZÁPIS ZE 7. KUR 7.10.2010

                                                                 

1.  Novostavba RD, k.ú. Smíchov, zastavovací studie

Dokumentace řeší novostavbu  rodinného domu v ul. Fráni Šrámka, na pozemcích č.parc. 2751/3, 2744, k.ú. Smíchov v zastavitelném území – čistě obytném  (OB).

Návrh usnesení:

Komise souhlasí se zastavovací studií „Novostaba RD v proluce“ na pozemcích č.parc. 2751/3, 2744, k.ú. Smíchov, dle předložené studie, dat. 02/2010.

 

2.   Q5 Waltrovka – Administrativní centrum The Square, studie před DUR

K projednání je předkládaná studie 1. části území, před dopracováním DUR, která vychází z projednané Územní studie, zpracované k projednání t.č. schválené změny ÚPn
č. Z 1898/07. Součástí projektu je část nové objízdné komunikace v úseku od lávky pro pěší ke kruhové křižovatce Klikatá (Propojení Klikatá).

Návrh usnesení:

Komise s souhlasí návrhem stavby Administrativní centrum The Square včetně stavby Propojení Klikatá (VPS 106/DK/5), dle předložené dokumentace, dat.08/2010, a doporučuje dopracovat dokumentaci k územnímu řízení (DUR).

 

 3.  Úprava ÚÚPn v k.ú. Motol, Nový golf

Předmětem studie je návrh na úpravu míry využití všeobecně smíšeného území (SV) ze stanoveného kódu D na E.

Návrh usnesení:

Komise souhlasí s úpravou směrné části ÚPn v území všeobecně smíšeném (SV) na pozemcích č.parc. 387/2, 387/3, 38714, 387 /5, 38716, 386/2, 386/3, 386/4, 3B6/11 a 3B6/12 k.ú. Motol z kódu „D“ na „E“ dle předložené dokumentace, dat. červenec 2010.

 4.  Úprava ÚPn č. U 0899 v k.ú. Smíchov + DUR (Buďánka)

Předmětem posouzení je návrh obnovy a dostavby osady Buďánka a to pro

-       úpravy směrné části ÚPn  - úpravy míry využití území

-       umístění stavby pro územní řízení

Návrh usnesení:

Komise

souhlasí s úpravou směrné části ÚPn č. U 0899 v k.ú. Smíchov, spočívající v úpravě míry využití území z kódu C na D dle předložené dokumentace stavby Obnova a dostavba osady Buďánka, dat. 04.2010

souhlasí s umístěním stavby Obnova a dostavba osady Buďánka v k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 04.2010

 

5.         Úprava ÚPn č. U 0916 v k.ú. Radlice (Na Farkáně IV)

Předmětem posouzení je  předložený podnět na úpravu směrné části ÚPn – úprava míry využití území OB z kódu „B“ na „D“, č.parc. 117, par. č. 116/7, 116/8, 118 a 116/9, k.ú. Radlice.

Návrh usnesení:

Komise konstatuje, že materiál nebyl doplněn dle požadavků VŽP.

 

6.  CVZ I., II. koncept

Informace. Oznámení o projednání konceptu CVZ I+II. Veřejné jednání dne 18.10.2010.
Do 2.11.2010 možnost podání stanovisek, námitek a připomínek.

Změny neobsahují žádnou na území Prahy 5.

 

7.  CVZ I., II. návrh

Oznámení o projednání Návrhu CVZ I+II. Společné jednání dne 14.10.2010.
Do 15.11.2010 mohou vyzvané subjekty podávat stanoviska a připomínky.

Území MČ Praha 5 se týkají změny č. 2170, 2188, 2247, 2744, 2733

 

 

 

 

 

Přečteno: 6650x
Publikováno: 14.10.2010, poslední změna: 14.10.2010
Autor: Kancelář architekta městské části Praha 5
Vytisknout