Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2010

 
 
 

Zápis č. 4 ze zasedání KUR konaného dne 22.4.2010

                                               ZÁPIS 4. KUR ZE DNE 22.4.20101.         Změny ÚPn Z/06, návrh na vydání změn

Návrh usnesení:
Komise
1. bere na vědomí pořízení změn vlny Z/06 ÚPn č.
-       1203 (Na Stárce) a trvá na míře využití stanovené kódem „D“
-       1257 (Grafoprint) a trvá na míře využití stanovené kódem „I“
2. souhlasí s pořízením změny vlny Z/06 ÚPn č. 1349 (prodloužení TT Barrandov-Holyně-Slivenec) za podmínky změny funkčního využití dle Ověřovací studie (Park Barrandov)
3. požaduje pozastavit projednání změny vlny Z/06 ÚPn č. 1267 (redukce VRÚ Smíchov) a předmětné území řešit na základě Ověřovací studie Smíchov
Komise ukládá odboru KAR sledovat postup přípravy zástavby Na Stárce s ohledem na podmíněnost vůči řešení širších dopravních vztahů
 

2.         Viladomy Lučištníků, k.ú. Radlice, DUR

Návrh 6 čtyřpodlažních viladomů řazených v linii podél  ul. Lučištníků v území SV.
Návrh usnesení:
Komise
-       souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby Viladomy - Lučištníků na pozemcích č.parc. 434/1, 434/4, 434/5, k.ú. Radlice, dle předložené dokumentace DUR, dat. 03/2010.
 

3.         Cherubín, administrativně obchodní komplex, vč. přístavby Gymnázia Na Zatlance, arch. ověřovací studie, č.parc.2843/3 k.ú. Smíchov

 Návrh usnesení:
           Komise
-       doporučuje úpravu míry využití území
-       podporuje vznik dominanty v centrální části Smíchova
-       požaduje zpracovat varianty objemového řešení

Přečteno: 3062x
Publikováno: 27.04.2010, poslední změna: 27.04.2010
Vytisknout