Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2010

 
 
 

Zápis č. 3 ze zasedání KUR konaného dne 25.3.2010

                                                 ZÁPIS 3.KUR  25.3.2010

 

1.         Viladomy Vyhlídka, úprava míry využití území, doplnění, č.parc.4673/1 k.ú. Smíchov

Předmětem posouzení je  předložený podnět na úpravu směrné části ÚPn – úprava míry využití území SV z kódu „C“ na „D“. Záměrem je novostavba obytného souboru, v bytových domech jsou umístěny bytové jednotky a pronajímatelné multifunkční plochy. Prezentace.
Usnesení:
Komise souhlasí s úpravou směrné části ÚPn (úprava míry využití území SV z kódu „C“ na „D“) na pozemcích č.parc. 4673/1 v k.ú. Smíchov a výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení v poměru nad 60% funkční plochy území.

Doporučuje rezervovat flexibilní plochu pro občanskou vybavenost.
Odbor KAR ve spolupráci s odborem OŠK vyhodnotí potřebnost předškolní občanské vybavenosti v území.
 
 

2.      Cherubín, administrativně obchodní komplex, vč. přístavby Gymnázia Na Zatlance, architektonická ověřovací studie, č.parc. 2843/3 k.ú. Smíchov

Předložená objemová studie stavby „Cherubín“ řeší zástavbu na nároží ul. Kováků a Plzeňská. Záměrem je stanovit možnosti využití dané parcely pro následnou úpravu míry využití. Prezentace.
KUR se k posouzení záměru vrátí po doložení dalších podkladů (Studii ventilace území, Studie komunikačního napojení, apod.) 
Přečteno: 2919x
Publikováno: 13.04.2010, poslední změna: 13.04.2010
Vytisknout