Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2010

 
 
 

Zápis č. 1 ze zasedání KUR konaného dne 14.1.2010

ZÁPIS 1. KUR   14.1.2010

 
 

1.   Vyhledávací studie umístění plavební komory Praha – Staré Město

Studie zprac. Pöyry Enviroment, a.s., dat.07/2009. Vyhledávací studie navrhuje 6 variant umístění nové plavební komory, z toho 2 varianty (1 a 5) se přímo týkají území MČ Praha.
Usnesení:
Komise se bude opakovaně zabývat návrhy po získání dalších podrobností a stanovisek DOSS.
 

2.   návrh úpravy ÚPn č. U 842 k.ú. Motol

Jedná se o návrh úpravy míry využití ÚPn území OB z kódu „C“ na „H“ nebo „I“ na základě návrhu stavby „Obytný dům“ na parcele č. 279/1 v k.ú. Motol.
Usnesení:
Komise doporučuje úpravu míry využití č. U 0842 v k.ú. Motol dle předložené studie, dat. 9/2009, varianta B, tj. z kódu „C“ na „I“.
 
 

3.   BD Terasy na Hřebenkách, DUR, č.parc.3179/1 k.ú. Smíchov

Novostavba činžovní vily o 7 podlažních úrovních. S prezentací projektanta.
Usnesení:
Komise požaduje doplnit o další fotogrammetrické zákresy.
 
 

4.   Změny Z/07- zahájení řízení o vydání změn.

Usnesení:
KUR doporučuje RMČ Praha 5 přijat usnesení:
RMČ Praha 5
bere na vědomí pořízení změn č.1187, 1201, 1451, 1453, 1809, 1815, 1816, 1822, 1824, 1847, 1848, 1851.
1442 - souhlasí s pořízením změny za podmínky vyjmutí pozemků č.parc. 1347/1,2,4,5,6, části pozemků č.parc. 1345/1, 76, vše k.ú. Hlubočepy (v rozsahu změny Z 1447/07) z interaktivního prvku Žvahovská stěna I5/xxx (pozemky ve svěřené správě MČ Praha 5 – záměr sportovně rekreačního využití)
1443 – nesouhlasí s pořízením změny (územní rezerva pro dopravní napojení oblasti Žvahova)
1447 - nesouhlasí s pořízením změny
1456, 1825 - požaduje pozastavit projednání změny a území řešit na základě výsledku z projednání Konceptu ÚP (zpracování ověřovací studie využití území, podnět MČ Praha 5 ve vlně Z/07,  Z/08 – ke Konceptu ÚP)
1898 – trvá na úpravě funkčního využití území dle „Územní studie Walter“, dat. 01-02/2009, zpracované jako podklad pro změnu (usnesení RMČ Praha 5 č. 23/674/2009, 23/678/2009)

5.   Z/06 SEA – společné jednání

KUR doporučuje RMČ Praha 5 přijat usnesení:
RMČ Praha 5 bere na vědomí pořízení změn
1203 -  a trvá na doplnění změny v plošném rozsahu 3. etapy výstavby (tj. o část pozemku č.parc. 606/1 k.ú. Košíře, usnesení RMČ Praha 5 č. 5/136/2008)
1257 - a trvá na úpravě míry využití území na kód „I“ (usnesení RMČ Praha 5 č. 19/650/2008)
RMČsouhlasí
1349 –za podmínky vyhlášení stavební uzávěry na území k.ú. Hlubočepy z důvodu zajištění významné dopravní stavby – prodloužení TT Barrandov – Holyně – Slivenec
RMČ požaduje
1267- pozastavit projednávání změny a území řešit na základě výsledků z projednání podkladů ke Konceptu ÚP  
 
 

6.   termíny  zasedání KUR v 1. pololetí 2010

členové obdrželi rozpis termínů zasedání jednotlivých výborů a komisí
Zasedání KUR se bude konat v zasedací místnosti RMČ Praha 5, Štefánikova 13/15, 6.patro kromě 17.6.2010)
 
Přečteno: 3425x
Publikováno: 03.02.2010, poslední změna: 13.04.2010
Vytisknout