Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

Zápis č. 8 ze zasedání KUR konaného dne 17.9.2009

ZÁPIS 8. KUR ze dne 17.9.2009

1.   schválení zápisu ze 7. KUR

 

2.   schválení programu

3.   Administrativní budova Mozartova, č.parc. 2832/1 k.ú. Smíchov, doplnění – prezentace

     Podklad k úpravě ÚPn č. U 0778 z kódu „I“ na „K“ zpracován na základě projednané studie. Dle připomínek a požadavků z projednání (VŽP, KUR) je podklad doplněn o urbanistické posouzení stavby ve vztahu na širší okolí, posouzení z hlediska životního prostředí a rozhodnutí MHMP OOP.

Usnesení:

Komise

-        souhlasí s úpravou směrné části ÚPn č.U 0778 v k.ú. Smíchov dle předložené studie, dat. 02/2009

-        požadujeme zpracovat variantní řešení návrhu s prověřením poměrů mezi půdorysnou stopou a výškou stavby

4.   BD Zahrady Hřebenka, DUR, č.parc. 4198/32,53,86,112, 3802/1 k.ú. Smíchov – prezentace

Bytový dům je situován v sousedství BD XY, Hyšmanka a panelových činžovních domů v rezidenční čtvrti Hřebenka.

Usnesení:

Komise

souhlasí s umístěním stavby BD Zahrady Hřebenka na pozemcích č.parc. 4198/53,86,112 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 05/2009

Z diskuse vyplynula potřeba doplnit prezentaci o vztah stavby k širšímu okolí.

5.   Polyfunkční objekt Moulíkova, DUR, č.parc. 645 k.ú. Smíchov

Objekt je navržen v proluce neúplného městského bloku na základě schválené úpravě ÚPn
č. U 0692 v území SVM (SV) a vydané výjimky z VRÚ.

Usnesení:

Komise souhlasí s umístěním stavby Polyfunkční objekt Moulíkova na pozemcích č.parc. 645-648, 5043/8 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. dat. 07/2009 

6.   Úprava ÚPn č. U 0642 v k.ú. Hlubočepy (EUFIPARK), posouzení revize

Upravený návrh na základě připomínek a požadavků ÚRM. Stavba je koncipována jako dvě hmoty, administrativní a obytná část se samostatným příjezdem.

Usnesení:

Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0642 ze stávajícího kódu C na F na pozemcích č.parc. 1792/18, 1792/32 k.ú. Hlubočepy, dle revize studie, dat. 20/05/2009
 

7.   Nástavba administrativní budovy , studie, č.parc. 2483/2, 9,10 k.ú. Smíchov

Nástavba stávající administrativního objektu, který je součástí souboru staveb bytového domu a obchodního domu Albert v ulici Na Cihlářce.

Usnesení:

Komise souhlasí s návrhem Nástavby administrativní budovy na pozemcích č.parc. 2483/2, 2483/9, 2483/10 k.ú. Smíchov dle předložené studie, dat. 06/2009 a doporučuje záměr k dalšímu zpracování.

 

8.   RŮZNÉ

ČVÚT poptala MČ Praha 5 o možnost zpracovat semestrální nebo diplomové práce pro vytipované území, s možností případné finanční odměny.

Návrh: Barrandov - Trnkovo nám., Dívčí Hrady – sever, apod.

Komise bere informaci na vědomí.

 
 
Přečteno: 14311x
Publikováno: 30.09.2009, poslední změna: 23.02.2010
Vytisknout