Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

Zápis č. 7 ze zasedání KUR konaného dne 25.6.2009

Zápis 7. KUR 25.6.2009

 
Přítomni: dle prezenční listiny (z 9 členů 4 (5) přítomných, 3 omluveni)
Zasedání zahájil v 16,00hod. předseda komise
1.     schválení zápisu z 6. KUR
2.     schválení programu
3.     RD Pod Habrovou studie/ prezentace
4.     Nástavba a přístavba BD Musílkova 58, č.parc. 446 k.ú. Koš.
5.     Rekonstrukce BD Štefánikova 59/5, DUR
6.     doplnění geografického názvosloví
7.     reklamní zařízení
8.     různé

1.   schválení zápisu z 6. KUR

 

2.   schválení programu

 

3.   RD Pod Habrovou studie/ prezentace

Studie řeší novostavbu domu pro bydlení s jedním bytem a demolici původního objektu RD na pozemcích č. parc. 678/1-3,679,1641 k.ú. Hlubočepy, v ulici Pod Habrovou 22
Usnesení:
Komise souhlasí s návrhem a umístěním stavby bytového domu na pozemku č. parc. 678/1-3, 679,1641, Pod Habrovou 22, Praha 5, k.ú. Hlubočepy, dle předložené studie, dat. 06/2009
 

4.   Nástavba a přístavba BD Musílkova č.p. 58, č.parc. 446 k.ú. Košíře

Dostavba stávajícího BD se zvýšením kapacity při technickém zhodnocení objektu
Usnesení:
Komise konstatuje, že dokumentace stavby „Nástavba a přístavba bytového domu, Musílkova č.p. 58 na pozemku č.parc. 446 k.ú. Košíře vykazuje řadu nedostatků, takže nelze souhlasit
s jejím umístěním (nedoložené vztahy vůči stávající zástavbě, využití nebytových prostor, průkaz osvětlení a oslunění, doprava v klidu) 
 

5.   Rekonstrukce BD Štefánikova č.p. 5/59, č.parc. 3019, 3025/1-2, 3026 k.ú. Smíchov, DUR

Projekt řeší rekonstrukci a dvorní přístavbu památkově chráněného domu
Usnesení:
Komise souhlasí s návrhem rekonstrukce a dostavby  bytového domu Štefánikova č.p. 5/59 na pozemcích č. parc. 3019, 3025/1-2, 3026 k.ú. Smíchov, dle dokumentace dat. 04/06/2009

6.   Doplnění geografického názvosloví

Usnesení:
Komise prověřila a doplnila geografické názvosloví na území MČ Praha 5

7.   Reklamní zařízení

Projednání odloženo do doby doplnění stanoviska příslušného silničního správního úřadu

8.   Návrh termínů zasedání ve 2. polovině roku 2009

Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti RMČ (2x v 330):
(27.8.)
17.9. (330)
1.10., 15.10. (330), 29.10.
12.11., 26.11.
10.12.
Přečteno: 13896x
Publikováno: 29.06.2009, poslední změna: 23.02.2010
Vytisknout