Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

Zápis č. 6 ze zasedání KUR konaného dne 4.6.2009

Zápis č. 6 ze zasedání KUR konaného 4.6.2009

 

1.   Úprava ÚPn č. U 0787 k.ú. Radlice (Lučištníků) (prezentace)

Návrh na úpravu míry využití území z kódu B na D v území SVM pro stavbu 6ti viladomů o 4NP.
Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0787 v k.ú. Radlice dle předložené dokumentace, dat. 02/2009
 

2.   Rezidence Musílkova – Slávy Horníka, změna DUR, k.ú. Košíře

Návrh stavby, upravený na základě výsledků ÚŘ. Stavba, rozčleněna do tří objektů je výškově i objemově zmenšena, upraveno funkční využití ploch.
Komise souhlasí s umístěním stavby Rezidence Musílkova – Slávy Horníka na pozemcích č.parc. 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541 k.ú. Košíře, dle předložené dokumentace, dat. 04/2009.

3.   Úprava ÚPn č. U 0757 k.ú. Jinonice (Princip)

Návrh na úpravu míry využití území z kódu D na F v území SVO pro část novostavby v areálu Princip.
Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0757 v k.ú. Jinonice dle předložené dokumentace, dat. 03/2009
 

4.   BD Vojanka, studie, k.ú. Košíře

Dopracovaný návrh stavby na základě připomínek z předchozího projednání v komisi.
BD obsahuje celkem 25.b.j. ve dvou částech domu.
Komise
-        souhlasí s objemovým návrhem stavby BD Vojanka na pozemcích č.parc. 1016/4, 1018 k.ú. Košíře dle předložené studie, dat. 04/2009.
-        Požaduje zpracovat návrh komunikace U Vojanky včetně dopravního řešení.

5.   návrh změn Z/07 (oznámení o společném jednání) – doplnění usnesení

Komise
-        Bere pořízení změn Z/07, kromě změn č. Z 1442, 1443, 1447, 1453, 1456/07 a Z1898/07, na vědomí
-        Ke změně č. Z1898/07 potvrzuje stanovisko k dokumentaci „Územní studie Walter“, dat. 01-02/2009 (projednání KUR 17.2.2009, VŽP 17.2.2009, KOD 18.2.2009)
-        Nesouhlasí se změnou Z 1443/07. Trvá na územní rezervě pro komunikační propojení dle US Hlubočepy (Žvahov – ul. Křížová)
-        Nesouhlasí se změnami Z 1442, 1447, 1453, 1456/07 do doby projednání US Hlubočepy MČ Praha 5 a zpracování ověřovacích studií

6.     Úprava hranic PP Košíře-Motol

(území se nově stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem. Původní hranice upraveny podle zákresu PP v ÚPn)
 Komise souhlasí s navrhovanou úpravou hranic PP Košíře - Motol

7.     Revitalizace parku Paví vrch a rezidenční domy, studie (prezentace)

Komise doporučuje zpracovat ve variantním řešení (minimalistické, optimální a maximální variantě)

8.     Košířská brána, studie (prezentace)

Návrh prezentuje polyfunkční stavbu na pozemcích č.parc. 1305, 1310, 1992/10, 1992/1 část k.ú. Košíře.
Komise požaduje projekt dopracovat a doložit průvodní zprávu.
Přečteno: 14671x
Publikováno: 23.06.2009, poslední změna: 23.02.2010
Vytisknout