Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného dne 21.5.2009

ZÁPIS č. 5 ze zasedání KUR konaného 21.5.2009

1.   návrh změn Z/07 (oznámení o společném jednání)
Komise

-        Bere pořízení změn Z/07, kromě změny č. Z 1443/07 a Z1898/07, na vědomí.
-        Ke změně č. Z1898/07 potvrzuje stanovisko k dokumentaci „Územní studie Walter“, dat. 01-02/2009 (projednání KUR 17.2.2009, VŽP 17.2.2009, KOD 18.2.2009)

-        Nesouhlasí se změnou Z 1443/07. Trvá na územní rezervě pro komunikační propojení dle US Hlubočepy.

2.návrh zadání celoměstsky významných změn II. (oznámení o projednání)
Komise

- Z 2170 - nesouhlasí s návrhem zadání změny do doby projednání studie zástavby Dívčí
Hrady - sever. Požaduje z plochy ÚSES a ploch ZN vyčlenit části pozemků č.parc. 487/4, 5,6,7 a 491 k.ú. Radlice
- Z 2188 – souhlasí s návrhem zadání změny 
- Z 2744 – souhlasí s návrhem zadání změny
Přečteno: 13732x
Publikováno: 23.06.2009, poslední změna: 23.02.2010
Vytisknout