Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR
26.3.2009
 

 

1.   ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY (ZUR HMP)

MČ Praha 5 požaduje
k oddílu 2.
-        upřesnit hranice USES v souběhu s úpravou zastavitelných území, aby se nezamezovalo jejich reálnému využití
 
k oddílu 3.1.2.
-        zabývat se vytvořením rekreačních ploch pro sídliště Barrandov – Park Barrandov
 
k oddílu 3.2.7.
-        prověřit možnost výškových dominant, aby rozvoj území odpovídal významu centrální polohy MČ v rámci města a nadmístnímu významu
-        zpracovat novou územní studii Smíchov-jih (v rámci pořizování celoměstsky významných změn (viz 4.1. oblast stávajícího celoměstského centra - preference rozvoje Smíchova)
MČ Praha 5 trvá
-        nadále na zamítavém stanovisku ve věci umístění distribučního terminálu
MČ Praha 5 požaduje
k oddílu 3.4.2.
-        vymezit rozsah území Dívčích Hradů spadající do významných ploch zeleně s poukazem na možnosti a potřebu jiných funkčních ploch
-        vymezit rekreační volnočasové plochy
-        ověřit rozsah zastavitelného území Dívčích Hradů sever (podnět MČ P5)
-        prověřit prodloužení tramvajové tratě (TT) Radlice včetně obratiště
k oddílu 3.4.5.
-        vyčlenit další plochy pro rekreaci a volný čas – park Barrandov, plochy na Dívčích Hradech
 
k oddílu 3.4.6.
-        zajistit dopravní komunikační propojení oblasti Košíř a Jinonic
-         nezatěžovat území Vidoule a parku Cibulka pro rekreaci pro příliš rozsáhlé spádové území
k oddílu 5.1.2.5.
-        preferovat možnost odlehčení ul. Kukulova propojením s Břevnovskou Radiálou
k oddílu 5.1.2.6.
-        souběžnou výstavbu a zahájení provozu všech tří úseků RR a realizaci MUK Řeporyjská v plném rozsahu bez etapizace výstavby
 
k oddílu 5.2.1.
-        ověřit možnost doplnění železničních stanic v území (Na Šmukýřce apod.)
k oddílu 5.4.
-        nadále preferovat vymístění nákladní lodní dopravy
k oddílu 5.6.
- nadále preferovat nové propojení mezi Prahou 5 a Prahou 4 jižně od centra města (Dvorecký most)
Přečteno: 10838x
Publikováno: 30.04.2009, poslední změna: 30.04.2009
Vytisknout