Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2009

 
 
 

zápis z 2. zasedání KÚR dne 17.2.2009

ZÁPIS č. 2.

ze zasedání KUR dne 17.2.2009

 

1.     Areál Walter (prezentace za účasti zástupců investora a projekčních ateliérů):

1.1. Návrh úpravy ÚPn č. U 0740 (SV-D- na SV-G) 
Úprava koeficientu je vyvolaná návrhem stavby “Q5 Waltrovka Offices”, jejíž část zasahuje
do stávající funkční plochy SVO (SV) - D
Náplň využití stavby je kompatibilní s využitím pro SV a také SVO.
Zbylá část stavby se nachází v území průmyslové výroby (VP), kde umístění stavby
pro administrativu a obchod jsou přípustné.
Komise souhlasí s úpravou míry využití č. U 0740 v k.ú. Jinonice z kódu D na G
1.2. Q5 Waltrovka Offices (DUR)
Stavba “Q5 Waltrovka Offices” má převážně administrativní charakter, v parteru recepce, restaurace, příp. další funkce a služby. Svým tvarem formuje vnitřní náměstí, přístupné průchody
v parteru, které slouží i veřejnosti. Horizontálně tvarovaná hmota o 4-5NP je doplněna čtvěřici ováných hmot (3-4podl.), vykonzolovaných nad základní hmotu stavby.
Návrh stavby je v souladu s funkčním využitím dle ÚPn.
Komise souhlasí
-          s umístěním stavby “Q5 Waltrovka Offices” na pozemcích č.parc. 977/1,5,6,7, 980, 982/1,2, 984/1,2,3 988, 989/1,2,3 k.ú. Jinonice vč. přemístění objektu výdechu st.m. Jinonice
dle předložené dokumentace, dat. 10/2008 – 02/2009
-          s výjimkou ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť
1.3. Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonické (DUR)
Návrh stavby “Rekonstrukce ulic Na Hutmance a Jinonické” vyplývá z potřeby dopravní obsluhy území včetně navrhované stavby Q5 Waltrovka Offices. Obě stavby jsou navrženy v koordinaci
s připravovanou transformaci průmyslového území bývalého areálu Walter a v koordinaci
se zpracovávanou a projednávanou dokumentací Radlické radiály (DUR).
Komise souhlasí
-          s umístěním stavby “Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické” na pozemcích v k.ú. Jinonice dle předložené dokumentace, dat. 12/2008
-          s výjimkou ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť
1.4. změna ÚPn č. Z1989/07 a Z1867/07
– projednání  úpravy územní studie
K projednání je předkládaná studie, která aktuálně reaguje posouzení území a jeho možností využití, výsledkem je navrhovaná úprava rozložení jednotlivých funkčních ploch s doporučovanou mírou využití.
Komise souhlasí s dokumentací „Územní studie Walter“, dat. 01/2009 včetně úprav funkčního využití a míry využití území

2.     Úprava ÚPn č. U 0692 v k.ú. Smíchov, Strakonická – Moulíkova, dokončení

Jedná se o posouzení objemu administrativního objektu s obchodními plochami v přízemí jako dostavbu předpokládané blokové zástavby na nároží ulic Moulíkova - Strakonická
 
Komise doporučuje úpravu směrné části ÚPn č. U 0692 v k.ú. Smíchov z kódu „G“
na kód „ I“
Přečteno: 10709x
Publikováno: 08.04.2009, poslední změna: 09.04.2009
Vytisknout