Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

zápis z 15. zasedání KÚR dne 20.11.2008

ZÁPIS č. 15.

ze zasedání KUR dne 20.11.2008

 

1.    Budova škol, Hlaváčkova - Pod radnicí, (III. etapa studie Nové Košíře)

Studie představuje detailní návrh řešení části území v oblasti ul. Hlaváčkova.

Komise doporučuje pokračovat v přípravě studie “Budova škol – Hlaváčkova“ a předložit ji ke společnému projednání za účasti příslušných komisí, výborů a vedoucích dotčených odborů ÚMČ Praha 5

 

2.     Kavalírka BD – přístavba, č.parc. 699 k.ú. Košíře, DUR

Na místě odstraněné části objektu je navržena přístavba, která půdorysným a objemovým rozsahem navazuje na původní rekonstruovanou stavbu s využitím pro účely bydlení, čímž dochází k výjimečně přípustnému využití území SV v rámci pozemků žadatele.
Komise
-        projednání odkládá z důvodu nedostatečné dokumentace vč. dokladové části
-        rozsah stavby neodpovídá zájmům městské části z hlediska rozvoje území
-        požaduje upravenou dokumentaci přístavby rezidence „BD Kavalírka“ na pozemku č.parc. 699 k.ú. Košíře, předložit po řádném doplnění podstatných stanovisek
a rozhodnutí (ODŽ, odd. dopravy, OÚR-rozhodnutí o změně využití pozemku)
-        požaduje změnu dispozičního řešení - nepovažuje dispoziční řešení stavby
za standardní a odpovídající normám pro bydlení, zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o novostavbu)
-        považuje za nevhodné řešení dopravy v klidu v plném rozsahu na nekrytém prostranství

3.       Na Bělidle č.p. 223/23 dostavba, č.parc. 421 k.ú. Smíchov

Studie řeší rekonstrukci a přístavbu domu ve dvorní poměrně úzké části pozemku formou značně převýšené hmoty. Ve stávajícím objektu vznikne rekonstrukcí 14b.j. do 100m2, v přístavbě 6b.j. nad 100m2 a 3b.j. nad 200m2.
Komise nesouhlasí se záměrem přístavby bytového domu na pozemku č. parc. 431, Na Bělidle č.p. 223/23, Praha 5, k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace, dat. 12/2007

4.     Podněty na změnu ÚPn: P/08-část:

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 09/08 „K Vodojemu“ ze stávajícího funkčního využití  technické vybavení (TVV) na čistě obytné (OB) na části pozemku č.parc. 1575/1 k.ú. Smíchov (cca 100m2 )
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 19/08 „Kavalírka“ ze stávajícího funkčního využití parky (ZP) na čistě obytné (OB) na pozemcích č.parc. 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5 k.ú. Košíře.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 23/08 „Radlická“ ze stávajícího funkčního využití území služby a výroba nerušící a zeleň (VN a ZMK) na všeobecně smíšené (SV) na pozemcích č.parc. 59/2 (část) 87/1, 87/2, 96/1, k.ú. Radlice.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 33/08 „Dívčí Hrady-sever“ řešit v kontextu širších vztahů v území
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 34/08 „Weberova“ ze stávajícího funkčního využití zvláštní území ostatní (ZVO) na všeobecně obytné (OV) na pozemcích č.parc. 1982/2, 1982/4 k.ú. Košíře
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 35/08 „Třebotovská“ ze stávajícího funkčního zařazení lesní porosty (LR) na sady a zahrady (PS) na pozemcích č.parc. 1015/1 k.ú. Hlubočepy.
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn č. P 36/08 „Pod stadiony“ ze stávajícího zeleň (ZMK) na čistě obytné (OB) na pozemku č.parc. 3747 k.ú. Smíchov
Komise doporučuje podnět na změnu č. P 37/08 č. P 36/08 „Vrchlického 2“  ze stávajícího území služeb a nerušící výroby (VN) na území všeobecně smíšené (SV) na pozemcích č.parc. 1418/1,2, 1421/1,2, 1419/7 k.ú. Košíře
Přečteno: 3197x
Publikováno: 08.04.2009, poslední změna: 08.04.2009
Vytisknout