zápis z 13. zasedání KÚR dne 25.9.2008

ZÁPIS č. 13.

ze zasedání komise územního rozvoje dne 25.9.2008

  

1.               BD Devonská, DUR, č.parc. 972, 973, 975, 976, 977/2,3 k.ú. Hlubočepy

Modifikace projektu ke schválené úpravě míry využití území č. U 0499/2007.
Komise - požaduje dořešit dopravní vztahy
 - požaduje nové hmotové a architektonické řešení souboru
 - nesouhlasí s navrhovaným zvýšením podílu bydlení v území SV

2.               Rezidence Blaženka, DUR, č.parc. 2499 k.ú. Smíchov

Upravený projekt BD na místě stávající bytové vily. Celkem 36 b.j. velikosti 1+kk – 3+kk. Hmotově rozčleněn část se 2NP, 3NP a 5NP.
Komise souhlasí s umístěním stavby Rezidence Blaženka na pozemku č.parc. 2499 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 09/2008.

3.               Návrh Úpravy ÚPn č. U 0686 v území ZVO, č.parc. 84/1, 116/2,3,4 k.ú. Radlice – administrativní centrum Radlice-západ „U Kostela“ / Mayfield

Komise doporučuje úpravu ÚPn č. U 0686 míry využití území z kódu „E“ na kód „F“ v území ZVO v k.ú. Radlice a požaduje souběžnou koordinaci staveb na sousedních pozemcích na základě urbanistického řešení (studie).

4.               Návrh Úpravy ÚPn č. U 0692 v území SV, č.parc. 645-648, 5043/8 k.ú. Smíchov – administrativní objekt Strakonická - Moulíkova

Projednání je odloženo do doplnění dopravního řešení
Přečteno: 2903x
Publikováno: 08.04.2009, poslední změna: 08.04.2009