Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

zápis z 12. zasedání KUR dne 21.8.2008

ZÁPIS č. 12. KUR

ze zasedání komise územního rozvoje dne 21.8.2008

 

1.         Viladomy Žvahov, DUR

DUR Viladomy Žvahov na pozemcích č.parc. 1545, 1546, 1547, 1558, 1562/16,19,20,33,38,43,44, 1576, 1577, 1578, 1719, 1720, 1722, 1727, 1728 k.ú. Hlubočepy, dat. 01/2008 je zpracována dle projednané studie.

Bod se odkládá k projednání na příštím zasedání po doplnění o požadované informace.

 

2.         Rezidence Musílkova-Sl. Horníka, č.parc. 532-539,541 k.ú. Košíře, upravená DUR

Předmětem posouzení je upravený projekt stavby, umísťované do proluky v zastavěném území. Podíl 68% ploch pro bydlení je v území SV výjimečně přípustný. Nový projekt akceptuje připomínky vznesené při předchozím projednání.

Komise souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby „Rezidence Musílkova-Slávy Horníka“ na pozemcích č.parc. 532- 539, 541 k.ú. Košíře dle předložené dokumentace, dat. 05/2008

3.         Na Hřebenkách 2365/41, stavební úpravy, DUR

DUR řeší přestavbu stávající bytové vily na bytový dům. Projekt prezentoval projektant.

Komise souhlasí s přestavbou domu Na Hřebenkách č.p.2365/41, na pozemcích č.parc. 3193, 3194 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat.12/2007

4.      Medak House, č.parc. 1017/5,30, 1017/5,6,30,36 k.ú. Hlubočepy – uzavření projednání

Studie řeší návrh nové zástavby BD na dvou sousedících pozemcích.

Komise souhlasí se záměrem výstavby 2 bytových domů v ul. Pražského na pozemcích č.parc. 1017/5,30, 1017/5,6,30,36 k.ú. Hlubočepy dle předložené studie, dat. 01/2008

5.         Villa Zlíchov, záměr, č.parc. 907/6 k.ú Smíchov, doplnění zákresů

Studie řeší novostavbu BD v rezidenční čtvri na volném pozemku č.parc. 907/6 k.ú. Smíchov.  Dle požadavku jsou doplněny fotogrammetrické zákresy.

Komise souhlasí se záměrem stavby Villa Zlíchov, na pozemku č.parc. 907/6 k.ú Smíchov dle předložené studie, dat. 03/2008

6.         Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha – Smíchov - Hostivice, vč. obnovy  ž.st. Žvahov, Jinonice, Stodůlky, projekt SUDOP, DUR 09/08

Komise souhlasí se stavbou „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha-Smíchov-Hostivice“, dle předložené dokumentace, dat. 09/2008

7.         Plánovaná výstavba podzemních garáží - ul. Rošických,

Studie předkládá návrh využití plochy přiléhající k ulici Rošických umístění podzemních garáží. Umístění do parkových ploch ZP je výjimečně přípustné za předpokladu projednání a dodržení závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti terénu.

Komise souhlasí se záměrem výjimečně přípustné stavby podzemních garáží v ul. Rošických na pozemcích č.parc. 3134, 3135 k.ú. Malá Strana, v území ZP dle předložené studie, dat. 04/2008 za předpokladu zachování dětského hřiště nad stavbou.

8.      Administrativní budova OKZ Holding, a.s., studie, č.parc. 1189, 1190, 1191 k.ú. Košíře

Studie předkládá návrh administrativní budovy v bloku zástavby mezi ulicemi Vrchlického a Hlaváčkova. Studie respektuje projednanou studii Nové Košíře.

Komise souhlasí se záměrem stavby „Administrativní budova OKZ Holding, a.s.“, na pozemcích č.parc. 1189,1190,1191 k.ú. Košíře, dle předložené studie

9.                 Sdělení k účinnosti Z1000/00 revize ÚPn

Účinnost  změny platí ode dne 10.7.2008

Přečteno: 4772x
Publikováno: 01.09.2008, poslední změna: 01.09.2008
Vytisknout