Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

zápis z 11. zasedání KUR dne 3.7.2008

ZÁPIS č. 11.

ze zasedání KUR dne 3.7.2008

 

1. BYTOVÝ DŮM STAROKOŠÍŘSKÁ AVENUE. Úprava míry využití území – (DUR)

Plánovaná stavba je situovaná v nárožní poloze stávající blokové zástavby na ulici Vrchlického
a Starokošířská na pozemcích č.parc. 1311, 1312, 1313, 1314, 1315 (trvalý zábor) k.ú. Košíře. V navrhovaném objemu doplňuje neuzavřený blok zástavby.

Komise souhlasí s objemovým řešením stavby Bytový dům Starokošířská avenue na uvedených pozemcích v k.ú. Košíře dle předložené dokumentace, dat. 06/2008 a doporučuje úpravu míry využití území na kód „I“ za podmínky různorodosti velikosti bytů vedoucích ke snížení jejich počtu při zachování počtu parkovacích míst.

 

2. VILLA  ZLÍCHOV - záměr

Dům na pozemku č.parc. 907/6 k.ú. Smíchov na svažitém terénu kopíruje tvarem morfologii území a obloukový tvar pozemku. Stavba je rozdělena do tří hmot. Nad úroveň ulice vystupují 2 a půl podlaží (2NP a 1.PP). Nižší podlaží (2PP) jsou částečně zapuštěna do terénu, tvoří podnož domu
a umožňují volné propojení domu a zahrady. Nejnižší – 4.PP je vyhrazeno pro parkování (20 míst), zpřístupněné výtahem. V nástupném podlaží jsou 2 návštěvnická parkovací místa. Dům je dopravně přístupen z ulice Pod Děvínem.

Komise požaduje dokumentaci doplnit o fotogrammetrické zákresy.

3. REZIDENCE MUSÍLKOVA-SLÁVY HORNÍKA, DUR

Předmětem posouzení je upravený projekt stavby, umísťované do proluky v zastavěném území. Nový projekt akceptuje připomínky vznesené k předchozímu projektu na pozemcích č.parc. 532- 539, 541 k.ú. Košíře.

Komise nesouhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby „Rezidence Musílkova-Slávy Horníka“ a požaduje dodržení ploch pro bydlení do přípustných 60% ploch pro bydlení, snížení objemu a výšky stavby v ulici Slávy Horníka. Považuje za nepřípustné umístění bytových jednotek v pozemním podlaží.

4. HOTEL KLAMOVKA – DUR

Navrhovaný objekt je umístěn na nároží ulic Podbělohorská – Plzeňská na pozemcích č.parc. 3976, 3977, 3978 k.ú. Smíchov. Parter je opticky otevřený prosklenou fasádu. Je zde umístěn vstup do hotelu s barem a hotelová restaurace se zázemím. Od 2. do 7. NP jsou umístěny hotelové pokoje.

Komise souhlasí umístěním výjimečně přípustné stavby “Hotel Klamovka“ na pozemcích č.parc. 3976, 3977, 39778 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 1.2.2007 a požaduje předložit podrobné řešení fasád s fotogrametrickým zákresem před stavebním řízením.

5. ŠTEFÁNIKOVA Č.POP. 271/31, studie

Studie předkládá návrh rekonstrukce s nástavbou domu na pozemku č.parc. 2985/1 k.ú. Smíchov.

Komise doporučuje rozpracovat návrh rekonstrukce a nástavby domu Štefánikova č.pop. 271/31 dle předložené studie, dat. 07/2007 a

doporučuje

-  ověřit výšku svislé nástavby do výšky uličních hlavních říms sousedních objektů

požaduje

- dořešit vzájemný vztah jednotlivých částí domu tak, aby výška dvorních částí byla pod úrovní hřebenu křídla uličního

- upřesnit propojení jednotlivých části domu, řešení pavlačí a řešení dvorních fasád včetně členění a tvaru okenních otvorů.

6. MEDAK HOUSE, studie

Pokračování posouzení návrhu staveb na pozemcích č.parc.1017/5,6,30,35,36 k.ú. Hlubočepy

Komise požaduje prezentaci obou staveb v plném rozsahu, včetně řešení dopravy v klidu, doložené konzultací s ODŽ.

7. VYDÁNÍ ZMĚNY ÚPn č. Z 1344/00 (prodloužení metra A)

Veřejné jednání se bude konat dne 28.7. 2008 od 10.00 hodin

Komise bere vydání změny na vědomí.

Přečteno: 4013x
Publikováno: 01.09.2008, poslední změna: 01.09.2008
Vytisknout