Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

zápis z 9. zasedání KÚR dne 29.5.2008

 1. Buďánka studie – prezentace

   Informaci o stavu návrhu a projednání podal zpracovatel, Ing.arch. Šesták.

  

   Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy revitalizace Osady Buďánka

 

 

  2. MEDAK HOUSE  - záměr výstavby BD ul. Pražského č.parc. 1017/5,6,30, 35, 36 k.ú.
    Hlubočepy – prezentace záměru s doplněním dle požadavku ze 7. KÚR.

   Prezentaci provedli zpracovatelé návrhu.

KÚR přijme stanovisko na příštím zasedání (26.6.2008)

                                                                                                            

3. BD Šmukýřka, DUR, č.parc. 1020/2, 1021/2, 1022/3 k.ú. Košíře, prezentace projektant

   Prezentaci provedl zástupci projektanta a investora

   Předmětem návrhu DÚR je novostavba bytového domu v ulici Pod Šmukýřkou. Navržený

   terasový dům má 28 bytů, 36 parkovacích míst.

   Komise požaduje předložit posouzení míry využití území.

                                                                                                           

4. Sportoviště s klubovnou a bytem, DUR, č.parc. 1484/2 k.ú. Košíře

    Navržená stavba na pozemku závěru ulice Jenišovská navazuje na stávající 

    zástavbu řadových domů. Stavba v území SO – sloužící oddechu je v souladu  s ÚPn. Umístění
 služebního bytu je výjimečně přípustným funkčním využití území SO.

    Komise souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby“ Sportoviště s klubovnou a bytem“ na pozemku č.parc. 1484/2 k.ú. Košíře dle předložené dokumentace, dat. 04/2008

           
Přečteno: 2992x
Publikováno: 09.06.2008, poslední změna: 01.09.2008
Vytisknout