Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis z 8. zasedání komise územního rozvoje dne 15.5.2008

1. „Atrium Radlice“ - na pozemcích č.parc. 323, 324, 325, 326 k.ú. Radlice – DÚR -
    prezentace.

   Prezentaci návrhu přednesl členům komise Ing.arch. Šesták. Návrh předkládá objekt o
  13 NP, v 1NP až 5 NP komerce a garáže, v ostatních podlažích byty., na místě kde
   v současné době je stávající vila, obytný domek a garáž.

 

KÚR souhlasí s umístěním stavby“ Atrium Radlice“ na pozemcích č.parc. 323, 324, 325, 326 k.ú. Radlice a výjimečně přípustným využitím území OB pro administrativu, dle dokumentace dat. 02/2008.

                                                                                                          

2. MEDAK HOUSE  - záměr výstavby BD ul. Pražského č.parc. 1017/5,6,30, 35, 36 k.ú.
    Hlubočepy – prezentace doplnění požadavku ze 7.KÚR.

   Prezentaci návrhu a dotazy členů komise přednesl zpracovatel návrhu .

 

 KÚR doporučuje zpracování variantních řešení výše uvedené stavby a to zvláště od pohledu na fasádu od Prokopského údolí,  z hlediska hmotového, materiálového a výškového a tyto variantní návrhy předložit KÚR.

                                                                                                           

3„ P 12/08 Geologická“ na pozemcích č.parc. 967/12,13,17, 640/18 k.ú. Hlubočepy ze
    stávajícího ZVO na OB.

  

Komise doporučuje podnět na  změnu ÚPn „P 12/08 Geologická“ ze stávajícího ZVO na OB

                                                                                                           

                                                                                                           

4. „P 13/08 Nad Výšinkou“ č.parc. 3660, 3661/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 k.ú. Smíchov z ZVO na
     OB

  

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn“P 13/08 Nad Výšinkou“ ze stávajícího ZVO na OB

                                                                                                           

5. „P 14/08  Renoirova“ , č.parc. 1016/1, 1017/1 k.ú. Hlubočepy  ze stáv. PS na OB

                                                                                                           

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn  „P14/08 Renoirova“ ze stávajícího PS na OB

                                                                                                           

                                                                                                           

6. „P 18/08 Do Klukovic“ č.parc. 1163 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího PS na OB

 

Komise nedoporučuje podnět na změnu „ ze stávajícího PS na OB  P18/08 Do Klukovic“

                                                                                                             

  7. „P 19/08 Kavalírka “ na pozemcích č.parc.727/1, 2, 3, 4, 5    k.ú.Košíře ze stávajícího ZP na OB

KÚR odkládá podnět na změnu „P19/08  Kavalírka“ a pověřuje VŽP zjistit výsledky  jednání na MČ Praha 5 v rámci této změny

                                                                                                             

 

  8 „P 21/08 Pod Klukovicemi „ na č.parc. 1184/29, 38, 39, 40, 76 k.ú. Hlubočepy ze
    stávajícího NL, ZMK na OB

KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 21/08 Pod Klukovicemi“

                                                                                                          

9 ..„P 22/08 Mezná“ na pozemku č.parc.1556/5 k.ú. Košíře

 

Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 22/08 Mezná“ ze stávajícího PZO na OB 

 

                                                                                                         

10. „ P 23/08 Radlická“ na pozemcích č.parc. 87/1, 87/2, 96/1, 59/2 (část) k.ú. Radlice
        ze stávajícího VN a ZMK na SV

KÚR odkládá podnět na změnu ÚPn P“ 23/08 Radlická“.

                                                                                                              

11. „P 24/08 Vrchlického 1“na pozemcích  č. parc.1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395,
       1396 k.ú. Košíře ze stáv. VN  na SV

KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 24/08 Vrchlického 1“ ze stávajícího VN na SV

                                                                                                              

12. Stanovisko k vydání změn ÚPn Z 06 .

     Jedná se o tyto změny ÚPn: Z 11/06 Pod Žvahovem, Z 1183/06 Plzeňská, Z 1187/06 Na
     Klamovce, Z 1190/06 Na Zatlance, Z 1258/06 Do Klukovic, Z 1260/06 Hlubočepská,
     1262/06 Devonská, Z 1269/06 Holečkova, Z 1318/06 Smíchov – ÚSES podnět MČ P5,
     Z 1307/06 doplnění textové části ÚPn – regulativů. V důsledku přijetí nového stavebního
     zákona dochází k dokončení pořízení změn dle nové legislativy.

KÚR bere výše uvedené změny ÚPn Z 06 na vědomí.

                                                                                                              

Přečteno: 4104x
Publikováno: 27.05.2008, poslední změna: 27.05.2008
Vytisknout