Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis z 5. zasedání komise územního rozvoje dne 17.3.2008

1.Tvorba nového územního plánu – informace (starosta MČ P5)
       S problematikou  tvorby  nového ÚPn seznámil členy komise starosta MČ Praha 5
  JUDr. MBA Jančík
                                                                                                    
 KÚR doporučuje
1.      Zpracování „Námětů do nového ÚPn na území MČ Praha 5“ formou veřejné zakázky
2.      členění území MČ Praha 5 na části pro zpracování „Námětů do nového ÚPn na území MČ Praha 5“
3.      zpracovatele dílčích částí „ Námětů do nového ÚPn na území MČ Praha 5 „ dle výše uvedeného                                                                
                                                                                                            
  2. MEDAK HOUSE „– záměr výstavby BD ul. Pražského, č.parc. 1017/5,6,30,35,36
       k.ú. Hlubočepy
      Záměr předpokládá zástavbu obdobným bytovým domem i na sousedním pozemku.
   Oba domy jsou spojeny podzemním podlažím využitým pro parkování. Návrh vychází
   z předpokladu že předmětné území inklinuje k sídlištní zástavbě, s dosaženou mírou
   využití , odpovídající kódu „E“. Při pohledu ze severu dosahuje dům 5 NP.
 KÚR  nesouhlasí se záměrem výstavby BD v ul. Pražského na pozemcích č.parc.
 017/5,6,30,35,36, k.ú. Hlubočepy, neboť předpokládaná míra využití neodpovídá
  charakteru stávající zástavby.
                                                                                                                     
 3. Úprava ÚPN č. U 0610 v k.ú. Košíře vymezené ulicí Hillebrantovou, Českou a
     Urbanovou na   pozemcích na pozemcích č.parc. 1475/204 – 210 k.ú. Košíře ze
    stávajícího kódu „B“
     Návrh předkládá studii zástavby předmětných pozemků řadovými domy. Dle stávajícího
     koeficientu „B“ by byla možná pouze zástavba přízemními velmi malými domky. Z tohoto
     důvodu navrhuje žadatel kód „D“ s KPP = 0,8
  
 Komise doporučuje úpravu míry využití území na pozemcích č.parc. 1475/204 až 210 k.ú.
  Košíře a to v území OB ze stávající míry využití „B“ na „D“, dle studie ing.arch. Petra
  Neřolda „Zástavba řadových rodinných domů Praha 5 – Košíře“.
                                                                                                          
 4. P 15/08 Spiritka č.parc.4221/1, 4221/1,36,37 k.ú. Smíchov
   Rozsah změny je korigován na základě Biologického hodnocení. Využití území je navrženo
   ve východní části pro RD, v západní části bytový dům.
Komise doporučuje pořízení návrhu změny ÚPn na pozemcích č.parc. 4221/1, 4220/1, 4221/36, 4221/37 k.ú. Smíchov ze stávajícího funkčního využití  zeleň městská a
krajinná(ZMK)  na čistě obytné (OB), ZMK a ÚSES
                                                                                                         
 5. P17/08 U Šalamounky, č.parc. 1426 část, 1427/87,88,89,90,91,92,93,106 k.ú. Košíře
    Podnět na změnu je předkládán opakovaně.
 Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1426/část), 1427/87, 88,
 89, 90, 91,92,93, 106 k.ú. Košíře ze stávající zeleň městská krajinná a lesní porosty (LR) na
 čistě obytné (OB) a lesní porosty(LR).
                                                                                                          
 6. P 16/08 Jinonická, č.parc. 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 2027 k.ú. Košíře
    Podnět na změnu je předkládán opakovaně
   Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn P 16/08 Jinonická na pozemcích č,parc, 1106,
   1107, 1108, 1109, 1110, 2027 k.ú. Košíře ze stávajícího LR na OB
                                                                                                          Hlasování: 5/0/1
7. P 01/08 Nad Hliníkem č.parc. 1853/6,6 k.ú. Košíře
Podnět na změnu ze stávajícího PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na čistě obytné (OB)
 
Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn  P 01/08 Nad Hliníkem na pozemcích č.parc.
1853/6 k.ú. Košíře ze stávajícího PZO na OB.
                                                                                                           
   8. P 03/08 Za Knotkem č.parc.1785/5, 6, 7, 8, 9,10, 12 k.ú. Hlubočepy
       
   Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn P 03/08 Za Knotkem  ze stávajícího ZN na OB
                                                                                                          
9. P 04/08 U Vojanky 2 č.parc. 1054/2 k.ú. Košíře
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn  P 04/08 U Vojanky na pozemcích č.parc. 1054/2 k.ú. Košíře ze stávajícího funkčního využití lesní porosty (LR)  na OB.
10. P 05/08 Klukovice č.parc. 1105/1 k.ú Hlubočepy
 
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn P 05/08 Klukovice na pozemku č.parc. 1105/1 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího využití přírodní nelesní plochy (ZN) na sady a zahrady ( PS.)
                                                                                                         
11. P 06/08 Pod Klukovicemi č.parc. 1178/1, 5, 1184/27 k.ú. Hlubočepy 
Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn P 06/08 Pod Klukovicemi na pozemku č.parc. 1178/1, 5, 1184/27 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ZMK na OB
Přečteno: 3398x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008
Vytisknout