Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis ze 4.zasedání komise územního rozvoje dne

1. „Dům pro seniory  Nad Kavalírkou“ č.parc. 842 k.ú. Košíře - dokumentace k územnímu
     řízení -    doplnění - prezentace
     Prezentaci návrhu přednesl členům komise ing.arch. Čížek, zástupce zpracovatele –
     atelieru A6 s.r.o. Záměr stavby je situován na místě stávajícího školního hřiště. Stavba se
     nachází dle ÚPn v území s funkcí veřejné vybavení – VV. V areálu je navrženo 130
     ubytovacích jednotek od 1 + kk až 3+kk. Parkování probíhá v garážích ve 2 PP a 1 PP a
     v 1NP na terénu – celkem 130 parkovacích stání. Objekt je navržen jako dva samostatné
     nadzemní celky o 4 až 5 NP a 2 PP. 
     Komise na svém 3. zasedání se seznámila s dokumentací a požadovala návrh doplnit o 
     zákresy návaznosti navrhované stavby ke stávající zástavbě a předložit komisi   k     
     k posouzení. 
 
   Komise souhlasí s umístěním stavby „ Dům pro seniory Nad Kavalírkou“ č.parc. 842 k.ú.
    Košíře, dle dokumentace dat. 09 až 010/2007.
                                                                                                                
 2. „Polyfunkční dům U Kříže II.“ dokumentace k územnímu řízeníč.parc. 764/83, 764/116,
     764/252 k.ú. Jinonice
Návrh předkládá novostavbu polyfunkčního domu, který je umístěn na hraně prudkého
  svahu, nad kterým je umístěn urbanisticky ucelený soubor U Kříže. Objekt je navržen o 3
  PP a 5 NP. Komerční plochy zabírají přední část parteru, jsou orientovány do ulice,
  přístupny z chodníku (2PP). Kancelářské plochy jsou umístěny v 1 PP, přístupny
 z chodníku (2PP). Byty zabírají plochy v 1 NP až 5 NP. Ve 2. a 3 PP jsou parkoviště,
 technické prostory. Vjezd na úrovni 2.PP. Celkem počet bytů : 53, počet parkovacích
 míst: : 99, obchodní plochy : 843 m2, kancelářské plochy: 1064 m2
Návrh stavby ve fázi studie“ Polyfunkční objekt U Kříže II“ byl na 13. zasedání
   KÚR v roce 2007 projednán se souhlasným stanoviskem.
    KÚR  souhlasí s umístěním stavby „Polyfunkční objekt „U Kříže II“ na pozemcích č.parc.
   64/83, 764/116, 764/252 k.ú. Jinonice, dle dokumentace, dat. 01/2008.
Přečteno: 3310x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008
Vytisknout