Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis z 3. zasedání komise územního rozvoje dne 14.2. 2008

 1. Úprava směrné části ÚPn č. U 0628 na pozemcích   č.parc. č.parc. 121/1 – 7, 122/1 -14,
    123, 124 k.ú. Radlice, ze stávajícího kódu „B“ na „F“ v území SV a OB
  Studie „Bytové domy Radlice“v již navýšeném kódu „F“ byla projednána ve 12. KÚR dne
 25.10.2007 se souhlasným stanoviskem (7/0/0) s tím, že bylo doporučeno navýšení počtu
 parkovacích míst. Novostavba bytových domů o 1 PP a 5 NP( 5 NP ustupující) v lokalitě  mezi ulicemi U Slévárny a Na Vysoké I. celkem je uvažováno s 50 bytovými jednotkami a
 celkem 58 parkovacími místy.
„ Komise bere na vědomí Úpravu směrné části ÚPn č. U 0628 na pozemcích   č.parc. 121/1
   – 7, 122/1 -14, 123, 124 k.ú. Radlice, ze stávajícího kódu „B“ na „F“ v území SV a OB, dle
   studie „Bytové domy Radlice“, zprac. v dat. 09/2007, neboť studie dat. 09/2007 byla      
   projednána na 12.KÚR se souhlasným stanoviskem.
                                                                                                                          
2. Úprava směrné části ÚPn na pozemcích č.parc. 208 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu
   „A“ na „B“ pro území SV .
   Pozemek leží v lokalitě na souběhu ulic Kosořské a Slivenecké. Z důvodu plnohodnotného využití pozemku pro stavbu rodinného domu  žádá vlastník pozemku o navýšení míry využití .Podkladem je studie zprac. v dat. 01/2008.
 
  „Komise doporučuje úpravu míry využití území na pozemku č.parc.208, v území SV ze  
 stávajícího kódu míry využití „A“ na „B“ dle studie „“ zprac. v dat. 01/2008. a souhlasí s
  výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení.“
3. Úprava ÚPn č. U 0630 na pozemcích č.parc. 434/1, 434/4, 434/5 k.ú. Radlice – ze stávajícího kódu „B“ na „D“ v území SV
Návrh předkládá studii zástavby předmětných pozemků sedmi bytovými viladomy o 4 NP a 2 PP s celkovým počtem 112 bytů v území všeobecně smíšeném (SV). Tato studie je podkladem pro posouzení úpravy směrné části ÚPn ze stávajícího kódu míry využití „B“ na „D“.Součástí domů jsou 2 podzemní podlaží, ve 2 PP jsou parkovací garáže, v 1 PP vstupní prostory a příslušenství domů. Nezastavěné plochy svažitých pozemků budou respektovat přirozený průběh terénu a většina bude ozeleněna.Příjezdovou cestou bude stávající komunikace Lučištníků.
 
Komise doporučuje úpravu míry využití území na pozemcích č.parc.   434/1, 434/4, 434/5 v k.ú. Radlice a to v území SV ze stávajícího kódu míry využití „B“ na „D“ dle studie „Obytný soubor Lučištníků“ zprac. v dat. 09/2007. a souhlasí s výjimečně přípustným využitím území SV pro bydlení.
  
4. Dům pro seniory -. Na pozemku č.parc. 842 k.ú. Košíře - DÚR
 Záměr byl posouzen v KÚR ve fázi studie v roce 2007 (3.5.2007) se souhlasným
 stanoviskem. Navrhovaný komplex na místě stávajícího hřiště.jedná se o území VV -
 veřejné vybavení. Navrhovaný dům má jednotlivé sekce v rozpětí 2,3,5 a 6 NP , 2 PP.  
 Navrženo cca 13O ubytovacích jednotek1 +KK až 3+ KK,122 parkovacích stání
 v podzemních garážích, na terénu 8 park. Stání.
 „Komise  požaduje doplnit dokumentaci o zákresy návaznosti navrhované stavby ke stávající 
   zástavbě a předložit komisi k posouzení
   
                                                                                                                 
Přečteno: 3301x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008
Vytisknout