Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2008

 
 
 

Zápis ze zasedání 2.komise územního rozvoje dne 31.1.2008

1. 

1. Úprava směrné části ÚPn – na pozemcích č.parc. 1792/18 a 1792/32 k.ú. Hlubočepy.
              Podkladem žádosti o úpravu směrné části ÚPn na předmětných pozemcích je studie
              „Administrativní komplex - EUFI PARK“. Záměr je navržený jako dva bloky
             administrativních prostor, které nad úrovní upraveného terénu tvoří 3 nadzemní podlaží.
             Tyto bloky jsou průjezdné v 1.PP, kde jsou parkovací stání v počtu pro 80 automobilů, pro
              celkem 6647 m2kancelářských ploch. Venkovní parkovací stání na pozemku investora
              v počtu 62.
                                                                                                
           „ Komise doporučuje navrhovanou úpravu směrné části ÚPn ze stávajícího kódu C na F na
             pozemcích č.parc. 1792/18, 1792/32 k.ú. Hlubočepy, na základě studie „Administrativní
             komplex - EUFI PARK“, zprac.  v dat. 11/2007“.
 2. Rekonstrukce a dostavba areálu bývalých filmových ateliérů FOJA na pozemcích č.parc.
   99, 100/5, 526, 574, 522/2, 572/1, 573, 96/3, 97/1, 98 k.ú. Radlice - DÚR
     Prezentaci návrhu přednesl členům komise Ing.arch. Červinka. V současné době zavřený
    areál při komunikaci Radlické (území SV) bude řešen jako administrativní komplex
     kombinovaný s bydlením. Stávající jednopodlažní objekty podél Radlické budou
    demolovány , vícepodlažní objekty (R,K,V,J) po demolici budou vystavěny cca ve stejném
    objemu jako stávající.Areál je doplněn novostavbami 3 výškových budov – věží, o 1PP a 9
     NP, osahující mezonetové byty.
 
   „ Komise souhlasí s umístěním stavby „. Rekonstrukce a dostavba areálu bývalých
 filmových atelierů v   k.ú. Radlice“ , na pozemcích č.parc.99, 100/5, 526, 574, 522/2, 572/1,
 573, 96/3,  97/1, 98  k.ú. Radlice, dle dokumentace dat. 11/2007“.
3. Stanovisko ke změně ÚPN č.Z 1203/06 (SEA) na č.parc. 614/1, 2, 4, 615, až 618, 606/1,
 619 – část – k.ú. Košíře
    Žadatelé o změnu  ÚPn požádali MČ Praha 5 o přehodnocení stanoviska k výše uvedené
 změně „Na Stárce“ na předmětných pozemcích z důvodu, že koncept změny je posuzovaný
 SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí – směrnice Evropského parlamentu a
 Rady 2001/42/ES ze dne 27.6.2001).jsou vyhodnocovány možnosti využití předmětného
 území, lišící se rozsahem řešené plochy.
      
   „Komise doporučuje návrh změny ÚPn Z 1203/06 v rozsahu 3. etapy výstavby.“
4. Stanovisko k zadání ověřovací studie „Dívčí Hrady
   Záměr zpracovat ověřovací studii na území je v souladu s programovým prohlášením RMČ
      P5. Cílem studie je návrh optimální funkční a prostorové regulace budoucí výstavby v daném
   území. Studie bude podkladem pro posouzení projednávaných, případně dalších změn ÚPn,
      týkající se tohoto území.
 
 „Komise doporučuje zadat zpracování ověřovací studie „Dívčí Hrady“ v celém rozsahu
      území.“
   
                                                                                                                 
Přečteno: 3469x
Publikováno: 07.04.2008, poslední změna: 07.04.2008
Vytisknout