Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro územní rozvoj šipka doprava Zápisy z jednání komise pro územní rozvoj šipka doprava Zasedání roku 2003

 
 
 

Internet - 4

INTERNET č. 3

KÚR na svém zasedání dne 30.1. 2003 projednala následující materiály:

1.      Dokumentace k územnímu řízení stavby „Novostavba rodinných domů v ul. U Vojanky“, č. parc.  1056, 1057, 1058, v k.ú. Košíře

2.      Studie „Obytný soubor Nepomucká“ v ul. Nepomucká, k.ú. Košíře

 

3.      Nástavba domu č.p. 2395 U Smíchovského hřbitova, k.ú. Smíchov

 

4.      Vstupní informace ke studii „Průzkumy a rozbory k urbanistické studii Hlubočepy

 

5.      Informace k urbanistické studii Smíchov – jih, doplnění „Průzkumů a rozborů“

 

6.      Návrh na změnu územního plánu na pozemku č. parc. 834 v k.ú. Košíře - Turbová

Jde o změnu územního plánu na pozemku č. parc. 834, k.ú. Košíře z funkčního využití „lesní porosty“ LR na „čistě obytné“ OC s tím, že podél komunikace bude zachován pruh „izolační zeleně“ IZ ve stejném rozsahu, v jakém byla zeleň LR v územním plánu HMP schváleném usnesením ZHMP č. 10/05 ze dne 9.9. 1999.

Přečteno: 10817x
Publikováno: 28.02.2003, poslední změna: 28.02.2003
Vytisknout