Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 28. zasedání KV dne 13. 5. 2013

Zápis č. 28

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 13. 5. 2013

 

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný,
Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Petr Haluza

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák,

 

Program:

1)             Schválení programu 28. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 27 zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             TCP – plnění mandátní smlouvy s Centrou a. s.; korespondence mezi TCP a MČ Praha 5 týkající se finančních závazků

4)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

6)             Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky

7)             Různé

 

ad 1)    Schválení programu 28. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 28. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                              7 / 0 / 0           

 ad  2)   Schválení zápisu 27. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 27. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                              7 / 0 / 0

 ad 3)    TCP – plnění mandátní smlouvy s Centrou a. s.; korespondence mezi TCP a MČ Praha 5 týkající se finančních závazků:

            Ohledně plnění mandátní smlouvy ve věci provozování kotelny v areálu Na Žvahově zaslala vyjádření jménem společnosti Centra a. s. ředitelka Divize správy nemovi-
tostí II Mgr. Dagmar Šwarzová.

            Vedoucí odboru obchodních aktivit Ing. Haluza informoval přítomné o současné situaci mezi MČ Praha 5 a TCP ohledně vzájemné korespondence, dále vysvětlil otázky spojené se zálohami za služby a nájemným.

  1. 1.      KV vzal na vědomí informace vedoucího odboru obchodních aktivit Ing. Haluzy
  2. 2.      KV ukládá předsedovi výboru předložit přehled oficiální korespondence (dle spisové služby v IS GINIS) mezi úřadem MČ Praha 5 a TCP za uplynulý rok

                                                                                                          8 / 0 / 0           

  

ad 4)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 4. 2013 do 15. 4. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0           

ad 5)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

  • splnění usnesení č. 21/49/2012/1.1, 23/3/2013/1.1, 23/24/2013/1.1, 23/27/2013/1.1, 23/33/2013/1.1, 23/34/2013/1.1, 23/40/2013/1.1, 23/48/2013/1.1, 23/48/2013/1.2, 23/51/2013/1.1, 24/2/2013/1.1, 24/4/2013/1.1, 24/8/2013/1.1, 24/9/2013/1.1, 24/10/2013/1.1, 24/11/2013/1.1, 24/12/2013/1.1, 24/13/2013/1.1, 24/14/2013/1.1, 24/15/2013/1.1, 24/16/2013/1.1, 24/17/2013/1.1, 24/18/2013/1.1, 24/19/2013/1.1, 24/20/2013/1.1, 24/21/2013/1.1, 24/22/2013/1.1, 24/23/2013/1.1, 24/24/2013/1.1 a 24/25/2013/1.1
  • odložení usnesení č. 4/2/2011/1.2  z 30. 4. 2013 na 30. 6. 2013, 10/34/2011/1.1 z 30. 4. 2013 na 30. 4. 2014, 23/39/2013/1.1 z 30. 4. 2013 na 31. 5. 2013, 23/39/2013/1.2 z 30. 4. 2013 na 31. 5. 2013
  • zrušení usnesení č. 23/52/2013/1.1

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 4. 2013 do
30. 4. 2013                            
                       

                                                                                              8 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky:

Mimo grantové programy poskytla Městská část v roce 2012 formou daru neinvestiční příspěvky ve výši 2 950 134,- Kč a formou spolupořadatelství 3 488 000,- Kč. Ke kontrole byly vybrány následující projekty:

  • Čas pro tebe, o. s.; „Vítání jara – velikonoce“ (darovací smlouva)
  • Ostrovy s. r. o.; „United Islands České spořitelny“ (smlouva o spolupořadatelství)
  • CSOP Praha 5; „DSS Na Neklance“ (dofinancování státní dotace)
  • Pražské centrum s. r. o.; „Klamoklání 2012: (darovací smlouva)
  • Sportovní klub DNF; „Velká cena Prahy 5 na lyžích“ (darovací smlouva)

Kontrolou nebyly zjištěny vážnější nedostatky, všechny projekty byly řádně vyúčtovány (kromě CSOP, kdy byl příspěvek poskytnut formou navýšení rozpočtu a akce proto závěrečnému vyúčtování nepodléhá) v souladu s uzavřenými smlouvami.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky                                                                      

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 7)    Různé:

      příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 10. 6. 2013

 V Praze dne 20. 5. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 2444x
Publikováno: 24.05.2013, poslední změna: 03.10.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout